fbpx
Glosy aktuálních témat

1. zasedání zastupitelstva obce Střelice (5. 11. 2018)

První zastupitelstvo obce po volbách vede vždy nejstarší zvolený člen zastupitelstva obce. Zatímco v předchozích letech tato role náležela p. Mgr. J. Marešovi, tentokráte se slova ujal PaedDr. Zdeněk Ondrášek a představil občanům a zastupitelům ke schválení program jednání. Všichni zastupitelé následně složili slib a zvolili návrhovou komise ve složení p. Mgr. H. Fialová a p. Hloušková, ověřovateli zápisu pak p. Ing. L. Záleského a p. J. Štveráčka.

Dalším bodem programu bylo schválení formátu voleb. Na základě návrhu zastupitele Ing. Aloise Lišky bylo schváleno, že volba starosty a místostarosty proběhne tajnou volbou, společně pak i volba tří radních.

Poté již mohla přijít na řadu volba starosty obce. Sdružení nezávislých kandidátů navrhlo na post starosty dosavadního starostu obce Zdeňka Ondráška a protože jiný kandidát nebyl, mohlo se přejít k volbě. Volební komise pod vedením p. I. Tomšů z ODS, za účasti p. Ing. Nováka (KSČM), p. PhDr. M. Pantůčkové (Nezávislí), p. V. Dlapky (KDU-ČSL) a p. D. Otoupalíka (Sdružení občanů Střeličník), rozdala volební lístky pro 1. kolo hlasování a mohlo se začít s tajnou volbou. V ní byl 15 hlasy starostou obce zvolen PaedDr. Zdeněk Ondrášek.

Následovala volba místostarosty. Jediným navrženým kandidátem byl Jíří Vašulín z KDU-ČSL. I zde proběhla tajná volba, ve které jediný kandidát Jiří Vašulín obdržel 14 hlasů a byl potvrzen místostarostou obce na další 4 roky. Post starosty a místostarosty obce je uvolněný, tedy na plný úvazek

Na tři volná místa radních (neuvolněný post) pak byli navrženi Ing. Alois Liška (KDU-ČSL), Jaroslav Štveráček (Nezávislí) a Mgr. Eva Bartoňová (Střeličník). Protože nebyli jiní kandidáti, mohlo se přejít k volbě. Ta byla opět tajná a kandidáti byli zvoleni s počtem hlasů 14 – Ing. Alois Liška, 15 – Jaroslav Štveráček a 13 – Mgr. Eva Bartoňová.

Tím byla dokončena volba nových zástupců obce a mohlo se přejít k dalším bodům programu a tedy volbě členů Finančního a Kontrolního výboru. Do něj nominují své zástupce kandidující strany.

Předsedou finančního výboru byl zvolen Vojtěch Liška (KDU-ČSL), členy pak p. PhDr.. M. Pantůčková (Nezávislí), p. Ing. V. Novák (KSČM), p. V. Prát (ODS) a p. D. Otoupalík (Střeličník).

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jiří Kliment (ODS), členy pak p. J. Dlapka (KDU-ČSL), p. Z. Stehno (Nezávislí), p. P. Maťák (KSČM) a p. Ing. V. Kočvárek (Střeličník).

V dalších bodech pak zastupitelé potvrdili starostu a místostarostu obce jako zástupce ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, a také odměny pro členy zastupitelstva obce.

Po oficiálním programu jednání pronesl starosta obce svůj proslov k zastupitelům a občanům, přičemž následně svůj projev přednesl i místostarosta p. J. Vašulín. V rozpravě pak došlo na podněty z veřejnosti, které se týkaly označení obecních budov nebo plánovanému rozšíření železniční tratě Střelice – Zastávka.

Na závěr byli zastupitelé i radní zvěčněni na fotografii panem J. Fukanem a oficiální program zastupitelstva skončil.

Přítomno bylo několik desítek střelických občanů a věříme, že podobná účast bude následovat i při dalších jednáních zastupitelstva.

Dovětek: Koncem týdne zde na www.strelicnik.cz zveřejníme pohled Sdružení občanů Střeličník na výsledky voleb a povolební vyjednávání. 

Napiště Váš komentář