Přijměte pozvání na pohárek s Tomášem Mertou

Za svůj krátký život jsem měl obrovské štěstí. Jednou z takových nahodilostí je a bylo štěstí na setkání s osobnostmi českého a slovenského národa, které znamenaly, znamenají a mají i dnes velký význam pro budoucnost a jsou velkým příkladem nám všem.

Tito lidé dokázali a dokazují, že my Češi, Moravané máme právo být hrdí na svou historii i současnost a věřím, i v naši budoucnost. Prvně jsem potkal při autostopu Miroslava Holuba, velkého herce a člověka. Miroslava Horníčka v jídelním voze rychlíku. Byl jsem v Praze s ním asi za vteřinu, tak jsem to cítil. Miloše Kopeckého jsem potkal při hodnocení Plzeňského Prazdroje v roce 1967, měl jsem z toho zvláštní, nepopsatelný pocit…

Bylo pro mne velkým zážitkem s těmito lidmi diskutovat, ptát se na jejich pohled a často se s nimi smát, jejich břitkému humoru, stejně jako cítit jejich hluboké znalosti a lidské porozumění. V té souvislosti jsem dospěl k názoru, že bychom mohli zkusit nechat hovořit podobné, žijící významné osobnosti, odborníky u nás ve Střelicích o všem, co souvisí s jejich životy, jejich znalostmi a co můžeme od nich načerpat pro nás.

Na zimu, přesněji na prosinec, kdy můžeme kapku odpočívat a dívat se do budoucnosti, připravujeme přednášku archeologa a historika Tomáše Merty: „Jak šly dějiny od pravěku Střelicemi“ a to v pátek 14.12.2018, od 17:30 hod. v salonku Sokolovny. Aby nám nevyschlo v krku, můžeme ochutnat naše dobré, moravské víno a po přednášce by mohla následovat diskuze na přednesené téma. Tímto Vás všechny zveme. Tato setkání mohou pokračovat, bude záležet jen na nás…

Miroslav Hataš za Střeličník

Miroslav Hataš Written by: