fbpx
Glosy aktuálních témat

Návrh na výběrové řízení pro umístění bankomatu v obci Střelice

Na 2. zastupitelstvu obce Střelice předložil zastupitel za Střeličník Martin Klíma návrh na zřízení bankomatu v obci. Bod byl zařazen na program v sekci „Různé“ a po diskuzi zastupitelů bylo přijato usnesení, které ukládá Radě obce prověřit možnosti zřízení bankomatu v obci.

Pro:

  • poptávka od občanů, kteří nevyužívají služby Poštovní spořitelny nebo ČSOB (možnost výběru na poště);
  • jednotlivé zvolené subjekty dlouhodobě prosazují bankomat v obci;
  • finanční výbor se na jednání ze dne 26.11.2018 usnesl na bodu, který předložil zástupce Střeličníku David Otoupalík „Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu obce Střelice, promyslet pořízení a umístnění bankomatu v rámci obce Střelice i za cenu dotace ze strany obce
  • výběr bez horního omezení částky (narozdíl od cashbacku) a bez omezení otevírací doby pošty a obchodů;
  • výběry z karty již nejsou zpoplatněny u části bank ani v případě využití bankomatu jiné banky;
  • spádová lokalita pro Troubsko, Radostice, Omice a transit.

Proti:

  • možné zatížení obecního rozpočtu až 150 – 300 tis. Kč / ročně za předpokladu malého využití;
  • složitější technická realizace (určení vhodného prostoru). 

Návrh usnesení za Střeličník:
Zastupitelstvo obce Střelice ukládá radě obce, aby obratem oslovila bankovní instituce s žádostí o cenovou nabídku na umístění bankomatu v obci Střelice a vytipovala vhodné prostory v rámci obecních budov.

Finálně přijaté usnesení Zastupitelstvem č. 2/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce, aby prověřila podmínky zřízení bankomatu v obci.

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0. Návrh byl přijat.