fbpx
Ze Střelic

Proběhla přednáška k tématu Voda, my a život 21. století

V pátek 1. února 2019 se konala v salónku střelické sokolovny přednáška na téma Voda, my a život v 21. století. Přednášející Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. v hodinové prezentaci nastínil možnosti a příklady, jak obce nebo i soukromé subjekty přistupují k oteplování a jak se hrozícímu zvýšení teplot postavit úpravou krajiny nebo správnou volbou stavebního materiálu, s primárním cílem zadržení vody v krajině.

Pan Krejčiřík také představil bližší detaily ambiciózního krajinářského díla s názvem Obora Obelisk, na kterém se dlouhodobě podílí. Obora Obelisk se v současnosti rozkládá na pěti stech čtyřiceti hektarech půdy nedaleko Lednicko-valtického areálu. Za posledních sedmnáct let se rozšířila o sto hektarů lesa, uměle zde vzniklo na čtrnáct nových tůní a jezero s rozlohou dvaačtyřiceti hektarů. Osmadvacet hektarů navíc připadlo i na mokřady. Majitel také nechal v Oboře Obelisk vysadit na patnáct stovek solitérních stromů – zejména duby, staré ovocné odrůdy jako jabloň, hrušeň, dále jeřáby, olše a vrby. Díky těmto úpravám se krajina do krajiny v daném místě vrátila voda, a tím pádem i život se spoustou živočichů. Od těch nejmenších, až po stáda jelenů či daňků. Pokud jste o oboře Obelisk dosud neslyšeli, více informací lze nalézt na webu https://www.oboraobelisk.cz , nebo při osobní návštěvě. Nemáme to ze Střelic daleko.  

Na mnoha detailních snímcích (s teplotní mapou) pak návštěvníci přednášky mohli vidět teplotní rozdíly materiálů, které jsou ve městech nebo vesnicích používány na chodníky a parkovací stání.

Vzhledem k šíři tématu a omezenému času, byla i navazující volná diskuze plná zajímavých postřehů a dotazů. Nezávazně bylo dohodnuto, že se přednášející do Střelic ještě vrátí, společně s aktivními studenty, kteří by mohli připravit konkrétní opatření pro náš katastr.