fbpx
Glosy aktuálních témat

Bankomat – kam s ním?

Mnoho občanů Střelic se během sbírání podpisů Střeličníku pro komunální volby vyjádřilo, že jim v obci chybí nepřetržitá služba výběru peněz – bankomat. Začali jsme se proto zabývat, jaké jsou podmínky pro jeho pořízení a dalšími nutnými kroky.

Na 1. jednání finančního výboru přednesl náš zástupce David Otoupalík základní informace týkající se možnosti zřízení bankomatu. Výbor poté všemi hlasy schválila návrh usnesení „Finační komise navrhuje zastupitelstvu obce promyslet pořízení a umístění bankomatu v rámci obce i za cenu dotace ze strany obce„.

Na 2. zasedání zastupitelstva dne 13. prosince 2018 náš zástupce Martin Klíma tento bod připomněl a zastupitelstvo se poté všemi hlasy usneslo následovně: „Zastupitelstvo obce Střelice pověřilo Radu obce, aby prověřila podmínky ke zřízení bankomatu v obci Střelice. Pro – 14 (všichni přítomní)

Naše radní Eva Bartoňová poté po souhlasu všech radních (starosta Zdeněk Ondrášek, místostarosta Jiří Vašulín, Jaroslav Štveráček, Alois Liška), oslovila banky a společně jsme se vydali zjišťovat další podmínky ke zřízení bankomatu.

Provoz bankomatu hradí banka pouze v případě, že je počet výběrů vyšší než stanovený limit (např. u FIO banky je to cca 750 výběrů/měs.). Za každý neuskutečněný výběr musí „někdo“ doplatit 30 Kč. Obvykle ten, kdo o zřízení bankomatu žádá.

Důležitou otázkou je, kam s ním. Střelice jsou dlouhá obec se dvěmi centry. Jedno na Nám. Svobody – s poštou, obecním úřadem, potravinami a ZUŠ; a druhým na ulici Školní, kde je zdravotní středisko, lékárna, základní a mateřská školka a sokolovna s restaurací, stánek a možná někdy v budoucnu obchod.

Na některých zmíněných místech je možné platit kartou. Na náměstí je možné si peníze vybrat na poště, nebo u některého obchodníka nabízejícího službu cash-back, která bankomat do jisté výše supluje.

Protože budovy, kde je možné bankomat umístit, jsou v obou zmíněných lokalitách (např. zdravotní středisko či dům služeb). Je třeba důkladně zvážit, kam bankomat umístit. Mělo by se přihlížet k přáním občanů, proto se nebojte zapojit do diskuze, oslovte své zástupce na obecním úřadě, hlasujte v dotazníkovém šetření, které obec chystá, a podpořte umístění bankomatu v obci, pokud o něj skutečně stojíte.

Ke všem výše uvedeným bodům jsme zpracovali podrobné podklady, které podporují zřízení bankomatu v obci v lokalitě Dům služeb nebo Zdravotní středisko. Najdete je v příloze.

Autorem článku je Martin Klíma. Jednání s bankami inicialovala a vedla Eva Bartoňová. Prezentaci zpracoval David Otoupalík.