fbpx
Glosy aktuálních témat

Otevřenost vůči občanům

V době, kdy jsme od Vás občanů sbírali podpisy k naší kandidatuře v komunálních volbách, jsme jako jeden z hlavních našich cílů deklarovali, co největší otevřenost vůči Vám občanům, a také jsme Vám slíbili, že se budeme snažit, co nejvíce tuto otevřenost přenést do našeho působení v jednotlivých orgánech obce.

Abychom mohli dané sliby dodržet, rozhodli jsme se, že musíme nejprve začít u sebe a aplikovat co největší transparentnost v rámci Sdružení občanů Střeličník, z.s. (SOS). Prvním krokem bylo oficiální založení sdružení, poté následovalo založení transparentního účtu (odkaz na účet), přes který jsou a budou financovány naše aktivity, a prozatím posledním krokem je přijetí Pravidel komunikace, , kterými se od 1.3.2019 musí řídit všichni naši členové.

Pravidla komunikace jsou nyní pro nás nejdůležitějším krokem, který bude co nejvíce otevírat naše působení a ostatní aktuální dění v obci. Zástupci SOS, budou dle těchto pravidel publikovat články (glosy), které Vám přiblíží, jaké konkrétní věci řeší v rámci rady, v rámci zastupitelstva a v rámci výborů a komisí. Cílem je přiblížit občanům dění v obci v takové formě, která bude lépe popisovat aktuální témata, než současné zápisy. Určitě si mnoho z Vás všimlo, že například zápisy z rady jsou psány tak, aby vyhovovaly zákonům, ale občanům nic moc jejich jednoduchá forma, kterou jsou psány, nesdělí. Naším cílem je toto změnit.

V dokumentu se také můžete dočíst, jakou formou vznikají naše příspěvky na facebook, web, instagram nebo do zpravodaje a kdo je schvaluje.

Jako hlavní prostředek komunikace používáme facebook, ale pracujeme na tom, abychom se Vám přiblížili také pomocí webu www.strelicnik.cz, nové nástěnky umístěné před prostranstvím restaurace Růžovka a zejména také tím, že veškeré naše schůzky jsou vždy otevřené a jsou zde vítáni všichni občané obce, bez rozdílu. V rámci maximální otevřenosti a transparentnosti prošel web SOS v posledních dnech rozsáhlejšími změnami, které zlepšují přehlednost informací, jsou zde informace z transparentního účtu, kontakty na jednotlivé členy, veškeré naše dokumenty, kterými se řídíme a zejména zde je a bude co nejvíce aktuálních informací o dění v obci.

Závěrem bychom rádi uvedli, že cíl maximální transparentnosti vůči Vám občanům, je pro nás nejdůležitější. Pro Sdružení občanů Střeličník je přijatelnější ztráta funkcí a pozic v orgánech obce, než snížení transparentnosti a informovanosti Vás občanů.

 

Napiště Váš komentář