fbpx
Ze Střelic

Proběhla přednáška na téma trendy zdravého bydlení

V prostorách salonku Sokolovny se v pátek 8. března 2019 sešli zájemci o informace týkající se aktuálních trendů zdravého bydlení. Přednášejícím byl Ing. Libor Hrubý, odborný poradce Centra pasivního domu. Na začátku představil právě projekty a činnost neziskové organizace sídlící v Brně, která od roku 2005 radí, vzdělává a propojuje teorii s praxí.

Během dvou hodin se posluchači dověděli, jak velký potenciál se skrývá v úsporách na vytápění, že není nízkoenergetický dům jako nízkoenergetický dům a že vhodným využitím nejmodernějších technologií podpoříme především zdravé prostředí v budovách.

Budeme-li brát v úvahu, že podstatnou část svého života strávíme v domech, bytech, školách, kancelářích, měli bychom mít také na mysli vliv tohoto prostředí na kvalitu života. Na většině starších budov proběhla, probíhá izolace fasád, výměna oken. Neříká se však, jak větrat, jak předcházet vysoké koncentraci CO2, virů, radonu či formaldehydů v místnostech. Díky této prezentaci si člověk mohl jednoduše udělat představu, jak mohou nové technologie efektivně filtrovat vzduch a zbavovat jej škodlivých látek. Centrum pasivního domu nabízí k zapůjčení měřící přístroje jak do škol, i do domácností. Navrhuje také technologická řešení pro řízené větrání, pro funkční zateplení budov, zastínění, vhodné typy zdroje tepla atd.

Pan Ing. Hrubý zmínil i současné dotační tituly garantované Státním fondem životního prostředí pro rekonstrukce či novostavby. Nastínil podmínky pro samotnou instalaci větrací jednotky s rekuperací tepla a cenovou relaci řízeného větrání pro běžný rodinný dům, která se pohybuje kolem 80 tis. Kč. Zajímavé bylo konstatování, že filtry ve větrací jednotce mohou být jednoduše opláchnuty a náklady na samotný provoz takového přístroje se vyrovnají užívání úsporné žárovky. Filtry mohou zachycovat i prach, či pyly.

Závěrem byli všichni zúčastnění pozváni na Dny pasivních domů, kdy je možné navštívit už realizované stavby a položit otázky jejich majitelům, zjistit pro a proti a neudělat tak třeba podobnou chybu jako oni nebo naopak nechat se inspirovat.

Pro více informací se podívejte na: https://www.pasivnidomy.cz/

 

Napiště Váš komentář