fbpx
Glosy aktuálních témat

Senior bus ve Střelicích

Na programu 3. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 14. 3., byl projednán návrh pana starosty PaedDr. Ondráška týkající se zřízení senior busu ve Střelicích.

S návrhem jsme se ztotožnili. Uvědomujeme si, že Střelice jsou rozlehlá obec se zastávkami hromadné dopravy situovanými pouze na hlavním tahu. Pro osoby s horší pohyblivostí je tak doprava komplikovaná a vysilující, nemají-li vlastní dopravní prostředek. Protože si starší nebo nemocní zaslouží naši pomoc, zřízení senior busu rozhodně podporujeme.

Co to ale senior bus je? Je to dopravní spojení určené pro seniory a osoby s omezenou pohyblivostí, které bude jezdit přesně tam, kam občané potřebují. Možností je více.

Může se jednat o přepravu jednotlivců, kteří se objednají na daný termín, kdy potřebují k lékaři. Senior taxi/bus je vyzvedne ve smluvený čas v místě bydliště, odveze je k lékaři a pak opět zaveze domů.

Dalším konceptem je například speciálně vypravený spoj, který bude mít danou trasu. Bude zastavovat na zastávkách hromadné dopravy, ale ze Střelic může pokračovat přímo do nákupního střediska, kde by si senioři mohli nakoupit zboží, které není ve Střelicích běžně dostupné, např. oblečení, nádobí aj. a nebo navštívit lékárnu, květinářství atd.

Návrh projednávaný na zastupitelstvu byl schválen hlasy všech přítomných. Schválená podoba senior busu ve Střelicích vychází z druhého popsaného konceptu a má následující podobu. Jedná se o speciální minibusový spoj, který ze Střelic pojede přímo do vybraného nákupního střediska v Brně. Je určen pro seniory a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Konkrétní cíl cesty se může měnit na základě domluvy. Dopravu bude zajišťovat přepravní společnost z Ivančic, která každý týden vypraví minibus pro 19 cestujících. Minibus je pronajat na 3,5 hod. vč. cesty, tzn. že senioři budou mít na samotný nákup přibližně 2 – 3 hodiny.

Služba bude ve startovacím provozu pro seniory zdarma. Obec Střelice za ni bude dopravci platit 10 000 Kč/měs. Je možné, že v budoucnu se budou cestující podílet drobnou částkou.

Koordinátorkou senior busu je paní Božena Trnková. Pokud máte zájem o podrobnější informace, obraťte se na ni (tel. +420 603 564 154, email: btrnkova@streliceubrna.cz).

Napiště Váš komentář