fbpx
Glosy aktuálních témat Informujeme Vás

Půl roku v radě obce – hodnocení

Ráda bych vám po půl roce shrnula některé momenty z pozice radní. V plánu je toho hodně, předvolební „katalog“ byl plný námětů a stále se rozšiřuje. I díky podnětům, které k nám od vás postupně přicházejí a za které děkujeme.

Jako zástupkyně Střeličníku jsem byla zvolena do rady obce, své zástupce máme i v komisích a výborech. Díky tomu se již pár bodů, alespoň částečně, podařilo realizovat. Navrhli jsme, aby byly k dipozici seznamy členů komisí a výborů, což bylo schváleno a najdete je na webu obce v sekci komisevýbory. Zveřejňování zápisů ze schůzí komisí a výborů bylo taktéž schváleno a najdete je na těch samých stránkách.

Rádi bychom, aby obec takto zveřejňovala více informací plošně, např. o plánovaných projektech, aktuálním stavu těch, co jsou v běhu nebo plánech do budoucna. Je to v souladu s moderním přístupem komunikace obce s občany, a také s vizí Střeličníku, což je prosazovat vůči občanům absolutní otevřenost a transparentnost. Proto jsme si schválili dokument Pravidla komunikace, který přesně popisuje naše fungování a komunikaci s vámi, občany.

Dále rada obce podpořila rozšíření laviček, některé už slouží k odpočinku, jiné, stejně jako odpadkové koše, čekají na umístění. Požádali jsme o zřízení pískoviště pro děti na hřišti u zdravotního střediska, což rada obce schválila a delegovala na p. Hlouškovou ze školské komise. Vznikne snad v této sezóně. Předpokládáme, že na dalším zastupitelstvu se bude rozhodovat o zřízení bankomatu, který má zájem v obci umístit Fio banka za minimálních nebo nulových nákladů, podle využívání.

Od prosince upozorňujeme na dopravní situaci u zdravotního střediska a otázku případné stavby obchodu či dalšího pavilonu školky v těchto místech. Konečně jsme se na jaře shodli, že je nutné nechat v tomto ohledu vypracovat dopravní a zastavovací studii, která by pomohla řešit naše potřeby. Zveřejněná výzva bohužel zdůrazňuje stavbu obchodu, což je rozhodně zavádějící pro možné uchazeče o výběrové řízení a neodpovídá našemu návrhu. Věřím, že zájemcům jsou předávány veškeré potřebné informace k problematice této lokality a že výsledek bude uspokojující. Nemělo by být cílem obce získat studii budovy, u které není zřejmé, zda je v současné době potřeba (menší potraviny budu opět zřízeny v Satově), ale podívat se na lokalitu jako celek a řešit její rozvoj a dopravní složitost celkově. Toto bylo naším cílem, ale bohužel se nám nepodařilo prosadit takové zadání výběrového řízení.

I na základě těchto zkušeností bychom rádi v takových případech zapojili odpovídající komisi, ve kterých jsou radou obce jmenováni lidé se zájmem o vývoj obce a mohli by díky svým praktickým zkušenostem nasměřovat veškeré takové projekty správným směrem, bez ohledu na politickou příslušnost.

Některé naše náměty zatím nedozrály, musíme je pro příště lépe zpracovat, některé se zase nedočkaly kladného přijetí od ostatních zvolených zástupců.

Na stranu druhou, i já jsem ráda podpořila návrhy ostatních radních, které vnímám jako prospěšné pro obec, např. seniorbus. Vyjádřila jsem se ale proti stavbě nákladného plotu u restaurace U Trnků. Podle mého bude zapotřebí více úprav na této budově a vzhledem k tomu, že obec již dříve zadala vznik studie na nové využití tohoto prostoru, jde tedy z mého pohledu o zbytečnou investici. Rádi bychom také, aby plány pro tento prostor zohlednily rekonstrukci náměstí a rozšiřující se ZUŠ, nikoliv se účelově řešila jen budova, která je součástí toho nejdůležitějšího prostranství v obci.

I přes rozdílné názory a neshody, myslím, můžeme naší účastí v radě obce, přinést pro praktický život v obci spoustu nápadů a projektů. Chce to však asi více času než 6 měsíců, a trošku více spolupráce jednotlivých subjektů. Věřím, že se nám všem v dalších měsících a letech toto podaří. Těším se na to.

Eva Bartoňová
eva@strelicnik.cz

 

 

Napiště Váš komentář