fbpx
Glosy aktuálních témat Informujeme Vás Zastupitelstvo

Situace s mateřskými školkami ve Střelicích

Několik let se ve Střelicích mluví o dostavbě pavilonu nové školky. Již předchozí zastupitelstvo schválilo 21. 4. 2016 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace za 400 tis. Kč (viz zdroj 1), nutné k získání dotace na výstavbu MŠ vč. vlastní kuchyně. Obec pak dotaci ve výši 20 milionů korun skutečně získala (viz zdroj 2), ale díky nedořešeným závazkům z minulosti stavba nezapočala a dotace „nebyla vyčerpána“.

V únoru tohoto roku jsem pak na jednání rady obce upozorňovala na to, že by bylo vhodné vypracovat analýzu, kolik ve Střelicích přibývá dětí, aby na jejím základě mohla být školka rozšířena. Data se však získat nepodařilo.

Aktuálně ukončené přijímací řízení bohužel potvrdilo, že navýšení kapacity je nutné obratem řešit. Obec proto hledá řešení, např. v podobě montované stavby u Cihelny nebo rychlou dostavbou budovy naproti Zdravotnímu středisku. Obě aktivity vítám, na stranu druhou připomínkuji.

Např. montovaná stavba. I když je taková stavba skutečně nesrovnatelně rychlejší, i tak je zapotřebí získat povolení na dotyčných úřadech a provedení nutných byrokratických kroků v rámci ministerstva školství, aby obec nemusela celý provoz- tedy i platy, hradit sama.

Montovaná varianta je rychlejší, méně finančně i stavebně náročná. Je možné si dokonce modularní stavbu „jen“ pronajmout, či v budoucnu demontovat a měnit jak vnitřní uspořádání, tak celkové využití. Vidím v tom velké možnosti. Střeličtí senioři, rodinné centrum, skauti, či sportovci, by mohli podobně koncipované zázemí využívat

Když je dobrá konstelace všeho a především dobrá vůle napříč politickým spektrem, vznikají takové modulární školky v krizových situacích během měsíců. Podobných příběhů na webových stránkách zřizovatelů škol a školek je dost. Nám se to s největší pravděpodobností nepodaří dříve než v průběhu r. 2020.

O školce v Cihelně jsme jednali na radě i za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Heleny Fialové již 6. února 2019. Na radě jsem poukazovala na potíže vyplývající z dosavadního provozu Cihelny, na které rodiče upozorňují, např. slučování tříd z ekonomických důvodů, stěhování předškolních dětí do nového prostředí (absence pomůcek pro předškolní vzdělávání, učitelů se zaškolením pro předškoláky, příprava na rušnější provoz v ZŠ), aj.

Pokud by došlo v nejbližší době k výstavbě nového montovaného pavilonu v lokalitě Cihelna, mohla by právě řešit i tyto provozní těžkosti. Proto se také přikláním k řešení v této lokalitě. Pokud vezmeme v potaz, že k otevření nového pavilonu u zdravotního střediska dojde nejdříve k 1.9.2020, je nutné si klást otázku: Pokryje jedna nová třída (max. 28 žáků) potřeby roku 2020/2021 a let příštích?

Budu proto opětovně žádat analýzu situace z let minulých, s prognózou do budoucna a až na základě rozvahy navrhovat nejvhodnější možnosti.

Protože se opět blíží čas výletů, dalších fotbalových zápasů a „tlačenic“ na silnici u Satova, v nejbližší době vznikne studie tohoto prostoru, kterou jsem na radě dříve navrhla, mimo jiné za účelem ulehčit dopravě před školou a podpoření vzniku dalších parkovacích míst. Do užšího výběru postoupily 15.5.2019 v rámci vypsané výzvy dvě firmy. Protože jedna z nich následně odstoupila, bude rada jednat s projektantem z Brna, o uzavření smlouvy na tuto zakázku. Viz zápis z rady.

Součástí studie je také výstavba domu pro obchod s potravinami a dalších služeb, které v lokalitě mohou vzniknout. Potraviny jsou dnes sice zajištěny v obchodním centru Satov, přesto bude dobré vědět, zda je vzhledem k zastavěnosti a dopravní situaci reálná stavba dalšího objektu (pro provoz jakýchkoliv služeb) za zdravotním střediskem či nikoliv. Především, studie také počítá s možností rozšíření kapacity školky (až o 2 třídy po 28 dětech) a měla by také zahrnout zvýšení dopravy vzhledem k plánované stavbě bytového komplexu za ulicí Komenského (realizace by měla započít již o prázdninách).

Na posledním zasedání finančního výboru (zdroj 3) byla podpořena stavba zděné budovy ve stávajícím areálu naproti Zdravotnímu středisku, s upozorněním na rizika plynoucí z délky a náročnosti této stavby. Skutečné ověření, za jak dlouho je možné jednu či druhou stavbu realizovat, zatím nemáme k dispozici. Uvidíme, třeba se více informací dozvíme na zastupitelstvu 18. června 2019.

Ať už zvítězí varianta dostavby školky na ulici Školní nebo V Cihelně, dostavbu nejspíše všichni uvítáme. Nerada bych ale, aby se pozemky určené pro dostavbu dalších pavilonů zastavěly nepromyšleně. Budu bojovat především za dlouhodobě uspokojivé řešení, které rozhodně z celého srdce podpořím. Uvědomuji si, jak moc dojíždění do školky komplikuje život rodinám s malými dětmi.

Obec Střelice má prostředky i možnosti, jak nepříjemnou situaci s nedostatečnou kapacitou mateřské školy řešit, koncepčně a s výhledem do budoucna. Přeci jen, Střelice nadále rostou a než se nadějeme, možná budou mít 3 500 nebo více obyvatel. A tomu by obec měla své služby a nabízené zázemí přizpůsobit.

Eva Bartoňová
eva@strelicnik.cz

____

Zdroje použité v článku:

Zdroj 1:http://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx?id_org=15743&id_dokumenty=5919

Zastupitelstvo obce Střelice schválilo smlouvu o dílo s Ing. arch. Martinem Svobodou pro zpracování projektové dokumentace, nutné k získání dotace pro výstavbu nové budovy MŠ včetně vlastní kuchyně. Cena projektu je 420 000,- Kč (není plátce DPH). Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo. Pro11 (všichni přítomní) Proti – 0 Zdržel se – 0

Zdroj 2: Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zdroj 3: http://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx?id_org=15743&id_dokumenty=9451

Zdroj úvodní fotografie: http://www.streliceubrna.cz/terenni-upravy-v-materske-skolce-dokonceny/gs-1219

 

 

2 komentáře

Martin S. 23. 6. 2019 at 7:51

Dobrý den,
staví se nový bytový dům nad ul. Komenského, kde má být dle stránek projektu 55 bytů, většina je prodaných nebo rezervovaných. Jste např. v kontaktu s developerem ohledně počtu rodin s malými dětmi? Jelikož pri dostavbě by mohl nastat skokový nárůst dětí v obci. Dle projektu má být dům hotov do konce roku 2020.

Odpovědět
David Otoupalík 2. 7. 2019 at 22:31

Dobrý den Martine. Jako Sdružení občanů Střeličník, bohužel těmito informacemi nedisponujeme. Z veřejných informací z jednání rady obce je zřejmé, že obec se kapacitou školy zabývá a hledá řešení. Doporučujeme proto váš dotaz zaslat přímo na obec Střelice k rukám starosty obce (zondrasek@streliceubrna.cz), případně ředitelce školy Mgr. Heleně Fialové (reditelna@skolastrelice.cz). Věřím, že vám sdělí více přesných informací, které my v tomto duchu nemáme. S developerem v kontaktu nejsme, to nám jako Sdružení občanů, ani nepřísluší.

Odpovědět

Napiště Váš komentář