fbpx
Rada obce

Komentář k jednání rady 25. 9. 2019

Na úterní jednání zastupitelstva, ze kterého pro vás chystáme podrobnější článek, navazovalo ve středu jednání rady obce. Eva Bartoňová (radní za Sdružení občanů Střeličník) po něm sepsala v bodech ty, na které se nás často ptáte a ty, které dlouhodobě vnímáme jako nedořešené. Rada obce tyto body podpořila a my všem radním děkujeme. Teď už jen realizovat 🙂

1️⃣ Projekt na 🚧 rekonstrukci chodníku v ulici K Zavorám byl zadán k vypracování. Schody budou zachovány. Sjezd pro kočárky bude v nejbližší době opraven (vybetonován četou). Těšíme se!

2️⃣ Vedení obce uspořádá schůzku obyvatel s projektanty elektifikace trati 🚋 Brno -> Zastávka, aby široká veřejnost mohla získat informace týkající se plánů, úprav, omezení, které se přímo dotknou Střelic. 

3️⃣ Vzhledem k vyjádření krajského úřadu bude 🚜 doprava těžké techniky (výstavba Residence Střelice) z polní cesty za Žleby a školou vrácena na původní trasu dle platného stavebního povolení – trasa vede ulicí Školní, Komenského. Budou započata jednání o obousměrném provozu v ulici Příční dle podmínek, které obec stanoví.

4️⃣ Boční betonový zátaras před obchodním domem Satov, který vymezuje stání pro ♿️ invalidy, bude odstraněn. Kratší, přední zátaras bude nahrazen betonovým květináčem se skalničkami. Skvělá zpráva!

5️⃣ Zásobování pro stánek 🥐 Kessi bude odkázáno na parkování v zálivu, či na přilehlém parkovišti. Stávající stav, kdy zásobavací auta stojí v hlavní komunikaci na plné čáře a porušují zákon je nutné změnit. Posílejte fotky, pokud nebude dodržováno. 

6️⃣ Koše budou instalovány četou po dokončení pokosu tráv, věříme že v říjnu. Na skladě 🗑 jich je dostatek.

7️⃣ Projekt realizace pískoviště bude předán Evě Bartoňové. Když bylo pískoviště na náš návrh v dubnu 2019 schváleno radou a dáno k realizaci paní Hlouškové, tak jsme věřili, že je možné stihnout letošní sezónu. Bohužel, tu letní již děti nestihnou, ale uděláme vše pro to, aby pískoviště bylo na podzim hotové.

8️⃣ Plakátovací plochy budou opraveny p. Palátem a instalovány 👨‍🔧 obecní četou. V této fázi se jedná o plochy u hradla a u restaurace U Trnků (nové) a obnova se týká těch u přechodové lávky ve Vršovicích a na dolním konci u bývalé zastávky autobusu. 

9️⃣ Bude vypsáno výběrové řízení na 👨‍🔧👨‍🔧 pracovníky čety. Věříme, že se obci podaří najít šikovné zaměstnance. Zájemci se mohou informovat u starosty obce. 

🔟 Pro příští rok obec zváží, které 🌿 travní plochy není nutné tak často séct. Můžete navrhovat do komentářů, rádi předáme. 

Napiště Váš komentář