fbpx
Glosy aktuálních témat Informujeme Vás

Střelice potřebují nový kulturní sál. Ale jaký?

Na začátku září byla na stránkách obce zveřejněna architektonická studie na Společenský dům Střelice, kterou zadala na svém 6. jednání rada obce firmě PROST HODONÍN za cenu 60 300 Kč bez DPH. Jedná se o návrh novostavby na místo stávající hospody U Trnků (Růžovka).

Protože obec ke studii nezveřejnila žádné doplňující informace, budeme se snažit zjistit, zda bude dodané dílo takto akceptováno nebo zda dojde k nějakým připomínkám ze strany zadavatele (obce) a také, jaká je odhadovaná cena a uvažovaný termín stavby.

Z jednání rady obce víme, že projektant měl při zpracování poměrně volnou ruku formou “nechme se překvapit”. Výběrové řízení, kde by bylo možné podívat se na zadání, jsme na internetových stránkách obce nenašli (nejspíše proto, že se jedná o podlimitní zakázku, kterou zadává přímo rada obce).

Za nás budeme navrhovat následující body do diskuze:

  1. Je kapacita sálu pro 100 osob, v době kdy většinu kulturních akcí v obci navštěvuje více lidí, dostačující? Navržený sál je odhadem jen o 2 metry delší než ten v Obecním úřadě, Sokolovna má sál s kapacitou 100 – max. 200 osob dle uspořádání. Proto se domníváme, že by kapacita nově budovaného sálu měla být nejméně dvojnásobná.
  2. Při plném obsazení 244 osob jsou uvažovány pouze 2 dámské toalety, navíc sdílené mezi hlavní sál, salónek, restauraci i zahrádku. Není to málo?
  3. Stávající venkovní prostor, využívaný toliko pro koncerty ZUŠ, byl významně zmenšen a obsahuje jakési pódium a hlediště. Jaké je zamýšlené využití tohoto prostoru? Bude i nadále určen pro koncerty ZUŠ nebo se mění význam využití?
  4. Parkoviště pro 10 aut – nešlo by zmenšit a využít pouze jako technické zázemí pro zásobování a pro zvětšení kapacity budovy?
  5. Je opravdu žádoucí umístit zahrádku do zeleného pásu, který sousedí s hlavní komunikací? Budou chtít střeličtí občané sedět v místě, kde projede denně tisíce aut?
  6. Je kapacita a velikost kuchyně, v logice uvažovaných 100 jídel denně, odpovídající?
  7. Je velikost a umístění podia (vč. zázemí) v zadní části budovy přístupné jen zvenčí nebo přes sál, vyhovující pro vystupující subjekty? Nemělo by být zázemí dostupné “lépe”?
  8. Jak bude fungovat zajištění občerstvení v sále, pokud bude použit pro kulturní / společenské akce? Obsluha se do sálu dostane “pouze” přes 2 haly, stejně jako běžný návštěvník. Tj. nejspíše se uvažuje o neobsluhovaném sále, bez možnosti občerstvení. Je to skutečně žádoucí?
  9. Je vhodné, aby vstup do restaurace jako takové, byl situován přes 3 samostatné prostory (zádveří, vstupní hala, hala schodiště)?
  10. Je nutné vytvářet ubytování v obecní budově? Pro koho bude ubytování určené? Kdo bude ubytování zajišťovat?

Je také důležité zmínit, že obci Střelice jednoznačně chybí sál pro konání kulturních akcí. Kapacita i možnosti stávajícího sálu v obecním úřadě jsou omezené, a také Sokolovna není svým stavem a zaměřením na sport, zcela vyhovující.

Mimochodem, věděli jste, že Základní umělecká škola Střelice, která spadá pod obec, si nedávno zpracovala svou vlastní studii na kulturní sál, který je k vidění na internetových stránkách školy a který přidáváme s odkazem do fotogalerie?

Z našeho pohledu by bylo dobré, kdyby kroky směřující k výstavbě kulturního sálu pro Střelice byly koordinované a kdyby obec i Základní umělecká škola našly shodu. Je nepravděpodobné, že by se našlo financování na obě stavby. Budeme se proto snažit navrhnout, aby obec, s přispěním odpovědných osob (vedení obce, ředitel a zástupci ZUŠ, škola, kulturní spolky ve Střelicích, ale také odborníci ze stavební komise, atp.), rozhodli o preferované variantě a zaměřili se na správné dokončení jednoho z uvedených projektů.

Aktualizováno dne 2. prosince 2019:
Připomínky, které jsme sepsali a obdrželi od vás, jsme se snažili projednat na schůzi stavební komise. Ta se  shodla, že studii je potřeba doplnit a na jaře 2020 by připomínky měly být probrány s projektantem. Budeme nadále sledovat a informovat. 

Studii ZUŠ Střelice najdete zde:
https://www.zusstrelice.cz/2019/10/08/studie-pristavby-zus-strelice/

Studii společenského domu zadaného obcí Střelice zde:
http://www.streliceubrna.cz/architektonicka-studie-spolecensky-dum-strelice/d-9663

Studie kulturního sálu obce StřeliceStudie kulturního sálu obce StřeliceStudie kulturního sálu obce StřeliceStudie kulturního sálu obce StřeliceStudie sálu ZUŠ StřeliceStudie sálu ZUŠ Střelice

Napiště Váš komentář