fbpx
Komise a výbory

Neoficiální komentář ke schůzi stavební komise z 26. 11. 2019

Stavební komise obce Střelice prozatím nezveřejňuje své oficiální zápisy. Proto jsme se rozhodli zveřejňovat alespoň dílčí body, které se v komisi řeší, aby se i ostatní občané mohli seznámit s náplní a činností této komise.

Vybrané body komentujeme níže:

1) ulice Příční – je podaná žádost na policii na dočasnou změnu provozu ze současného jednosměrného na obousměrný. Zavedení obousměrného provozu by mělo nastat do Vánoc.

2) studie “nové” ulice nad Jaroslava Svobody – v roce 2014 bylo zadáno vypracování studie, mělo se jednat o ulici jdoucí rovnoběžně s Jar. Svobody. Studii bylo nutné vypracovat z důvodu územního plánu obce, kde je na ni odkazováno. Studie dosud není hotová. Působí zde subjekt, který chce postavit 5 rodinných domů, ale z důvodu neexistence studie nemůže pokračovat. Mají “souhlas” ke stavbě jednoho domu.

3) ul. Pod Lesem – má dojít k protažení této ulice, obec se vlastníky pozemků dohodla, že zaplatí 1/3 nákladů na výstavbu, zbylé 2/3 doplatí obec.

4) Zeleň – v příštím roce by se mělo pokračovat. Byla představena předběžná vizualizace na zeleň v prostranství kolem Hasičské zbrojnice. Komise přijala vizualizaci i celý záměr s doplněním zeleně kladně.

5) Školka Cihelna – vypracovává se projektová dokumentace k výstavbě dřevostavby. Stavět by se mělo začít na jaře 2020. Doplňujeme, že v návrhu rozpočtu na r. 2020 je vyčleněno cca 7 mil. Kč na tuto stavbu.

6) Školka na ul. Školní – byl zrušen stávající projekt a s ním i spolupráce se zhotovitelskou firmou Čáslava. Stavební povolení na tento projekt se využije na přestavbu výdejny jídel, ze které se udělá kuchyň. Dále bude zadán nový projekt na dostavbu dvou tříd. Většina členů komise se shodla, že by mělo jít o cihlovou stavbu.

7) Most Na Hrázi – bude vypsáno nové výběrové řízení na přestavbu mostu. Doplňujeme, že v návrhu rozpočtu na r. 2020 je vyčleněno cca 8 mil. Kč na tuto stavbu. V nejbližší době by mělo být zahájeno výběrové řízení. Minulé bylo zrušeno kvůli překročení limitní ceny zakázky.

8) Hostinec u Trnků (Růžovka) – snažili jsme se upozornit na body, které jsou v našem dřívějším příspěvku, i na ty, které zmiňovali občané. Na většinu se nedostalo. Komise se shodla, že studie má nedostatky. Na jaře nebo v létě bude pozván architekt, kde budou prodiskutovány jednotlivé připomínky, nedostatky, požadavky, atd.

Doplňujeme také zjištění, že “objekt” nemá sloužit jako kulturní sál, ale jako restaurace s prostorem pro oslavy, svatby, firemní večírky apod. s možností přespání. V této logice je nutné zopakovat, že je důležité znát přesné zadání a specifikaci, aby od objektu neměli jiní lidé, subjekty, spolky, atp. jiné očekávání …. Projekt budeme i nadále sledovat.

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, že o podobné “neoficiální” zápisy máte i nadále zájem.

Napiště Váš komentář