fbpx
Informujeme Vás Rada obce

Glosa k 28. jednání rady obce Střelice z 29. 1. 2020

Pokračujeme v informování občanů a přinášíme vám glosu k 28. jednání rady obce Střelice, kterou sepsala Eva Bartoňová.

  1. Dopravní a zastavovací studie lokality ulic Školní a Komenského vyhotovená loni na podzim se zabývá pouze umístěním obchodu s potravinami. Autor studie byl několikrát vyzván zúčastnit se jednání rady. Nemá čas a nevidí v dopravě v tomto prostoru větší potíže. Tato situace vychází ze špatného zadání výběrového řízení, které jsem od počátku kritizovala.
  2. Bylo vypsáno výběrové řízení pro rekonstrukci obecního koupaliště – opraven bude samotný bazén, přilehlé pochozí plochy a oplachové brodítko. Bohužel, opět nebyly zveřejněny elektronicky veškeré potřebné podklady (např. projektová dokumentace). Podklady jsou k nahlédnutí jen v kanceláři starosty. Což může některé zájemce o zakázku odradit.
  3. Projekt na zbudování chodníku podél hřbitova s pokračováním k ulici Za Humny je téměř hotov, součástí budou osvětlené přechody.
  4. Rada obce by se měla z pověření zastupitelstva zabývat Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a oslovit kvůli tomu nejméně tři právní kanceláře, jak ji pověřilo prosincové zastupitelstvo. Podle názoru ostatních radních, není momentálně prostor na toto jednání a nevidí ve směrnici tohoto typu přínos. Na příští radě tento bod znovu otevřu.
  5. Nepřehledná odbočka z ulice Od Vodojemu, na ulici Písečná bude projednána s dopravním inženýrem (zda je možná instalace zrcadla).
  6. Elektrifikace železniční tratě směr Zastávka by měla začít 10. května 2020.
  7. Obec bude organizovat akci Ukliďme Střelice

Jedná se o neoficiální komentář zapsaný radní Evou Bartoňovou. Oficiální zápisy najdete na stránkách obce Střelice. 

1 komentář

Petr Jureček 17. 2. 2020 at 23:05

Dobrý večer, jako zpracovatel architektonické studie výstavby „Obchodního střediska“ bych se chtěl důrazně ohradit vůči výše uvedeným informacím.
NIKDY A NIKÝM jsem nebyl vyzván k účasti na JAKÉMKOLIV jednání rady, čas bych si určitě našel.
Na žádost objednatele jsem ke studii po jejím odevzdání doplnil vyhodnocení vlivu stavby na dopravu v jejím okolí, který bude díky velikosti záměru zcela zanedbatelný.
Prosím tedy paní Bartoňovou o uvádění pravdivých informací, mluvit (psát) o někom za jeho zády je přinejmenším neslušné. Ale internet toho snese hodně, že?

S pozdravem Ing. arch. Petr Jureček, tel. 775 107 835

Odpovědět

Napiště Váš komentář