fbpx
Komise a výbory

Neoficiální komentář ke schůzi stavební komise z 28. 1. 2020

Stavební komise obce Střelice prozatím stále nezveřejňuje své oficiální zápisy. Proto jsme se rozhodli zveřejňovat alespoň dílčí body, které se v komisi řeší, aby se i ostatní občané mohli seznámit s náplní a činností této komise.

Vybrané body komentuje svým pohledem Miroslav Hataš níže:

 1. Stavební komisi byla předložena studie dalších dvou ulic v oblasti Kopanin. Já a pan Ing.Chloupek jsme vyjádřili názor, že celý prostor je ostudou  obce. Oponoval p. Vašulín tím, že se dnes s danou oblastí nedá nic dělat, vše je v soukromých rukou a podle plánovací smlouvy. Další lahůdkou této oblasti je skutečnost, nepovolené napojení kanalizace, přičemž si jednotliví majitelé budou muset vybudovat jímky k čerpání a do 4-5 let bude stát nová ČOV. 
 2. Stavební komisi byl předložen první podklad k přípravě projektu cyklostezky Ostopovice -> Brno. Uvedl jsem krizový stav špatného sklonu svahů u Ostopovic, kde v dohledné době může dojít k ujetí břehů a havárii silnice s rizikem škody i na zdraví projíždějících. 
 3. Stavební komisi byly předloženy dokumentace staveb několika rodinných domů v obci, včetně rekonstrukcí. Ze strany komise nebylo připomínek. 
 4. Členové stavební komise vytvořili soupis kontrolních návštěv nemovitostí ve vlastnictví obce s termíny. Smyslem těchto návštěv je průběžné aktuální zmapování stavu budov. Začíná se základní školou 6.2.2020 v 9:30 a bude se končit na jaře asi potokem a místním hřbitovem. Podle některých členů je tato aktivita ztrátou času, protože stav objektů je znám. Je sice pěkné, že je stav znám, ale jestliže není stav vyhovující, mělo by se s ním něco dělat. Smyslem kontrol je právě zjistit, kde stav není vyhovující. 
 5. Navrhl jsem předat vedení obce informaci o možnosti úspory 50% při stavbě mostu na hrázi. Bohužel ostatními členy komise nebylo přijato (s tím, že se toto řešení mělo prosazovat před dvěma roky a nikoliv nyní). Bohužel v té době můj zdravotní stav nedovoloval účast v komisi. Dále tvrdím, že dokud není stavba realizována, vždy  lze provést novou soutěž, nové výkresy a povolení. Autor tohoto řešení potvrdil délku stavby daného mostu, 45 dnů, životnost více než 100 let. Dále budu hledat cesty, jak toto řešení, alespoň zvážit a případně realizovat s výraznou úsporou nákladů výstavby, oproti stávajícímu projektu. Navíc je zde kam úsporu přesměrovat smysluplně. 
 6. Pan Ing.Chloupek opětovně zmínil špatnou situaci parkování v obci, především u obchodů, přičemž pokračoval s dotazem na stav vývoje projektu a realizace náměstí. Na otázku nebylo konkrétně odpovězeno. 
 7. Na schůzi byla zmíněna školka v Cihelně a také školka na Školní ulici. Některé informace o pavilonech, ale hlavně o zřízení kuchyně, jako hotové věci. Můj pohled je v otázce, kde a kdy byla předložena důvodová zpráva ke kuchyni a kdo za ni odpovídá? 
  1. Je v důvodové zprávě uvedeno, jaký bude stavební náklad, cena vybavení, obsazení a způsob řízení kuchyně? 
  2. Kuchyně v základní škole má nedostatečnou kapacitu? 
  3. Kolik je cena jídla dnes ve škole, případně kolik bude cena jídla v nové kuchyni? 
  4. Většinou je to tak, že je zájem na soustředění kapacit, my jdeme obráceně? 
 8. U Nové školky by přístavba pavilonů, podle mne neměla být řešena tak, aby se zhoršil provoz na Školní ulici, přičemž je zbytečné stěhování školkovských hřišť. Dále z mého pohledu bude mít cihlová budova velkou uhlíkovou stopu a oproti jakékoliv montované stavbě bude dlouho trvat její výstavba. Bohužel nejhorší je, že dosud nikdo nedoložil demografickým vývojem, jaká bude situace za jeden rok či 10 let (jestli bude nová kapacita dostačující, jestli bude naddimenzovaná nebo poddimenzovaná). Na tuto skutečnost jsme již několikrát poukazovali.

Jedná se o neoficiální komentář zapsaný členem stavební komise Miroslavem Hatašem. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, že o podobné “neoficiální” zápisy máte i nadále zájem. 

Napiště Váš komentář