fbpx
Rada obce

Zhodnocení více než ročního působení v radě obce

Dne 14. ledna proběhla první výroční schůze Střeličníku, kde jsme celkově hodnotili naše působení v rámci obce a aktivity našich členů. Prezentace trvala dost dlouho, měli jsme spoustu témat a připomínek. Pokusím se tu shrnout výsledky mé činnosti v několika odstavcích.


Ačkoliv mi bylo některými radními během těch 12 měsíců několikrát nekonkrétně vytýkáno, že si na našem facebookovém profilu přivlastňujeme veškeré úspěchy v obci, nemůžu hodnotit rok v radě zrovna jako úspěšný. Většina námi, mnou, ale i radou navržených a schválených bodů nebyla totiž doposud relizována nebo byla zamítnuta.

Za splněné si můžeme zapsat zřízení bankomatu, změnu prokazování se občanským průkazem na sběrném dvoře a zbudování pískoviště na dětském hřišti u zdravotního střediska. Vybudování nových plakátovacích ploch například bylo splněno jen částečně, stejně tak jako umístěno nových košů. A realizace laviček je take velmi pomalá …

Jako pozitivní hodnotím postoj rady k rozšiřování zeleně v rámci zrekonstruovaných chodníků části ulice Ant. Smutného. V rukou máme alespoň studii a rozpočet. Protože byla na opravu levé strany (z pohledu od osvětleného přechodu) čerpána dotace a původní projekt počítal jen s keři, museli jsme na výsadbu stromů a dalších keřů zažádat o vyjímku. Jedině tak můžeme během následujících 5 let do “stavby” zasahovat. V obdobném duchu se bude pokračovat na ulici Tetčické, na “nábřeží” podél obecního úřadu a na prostranství u hasičky. Ačkoliv slýchám i velmi negativní reakce, argumenty proti výsadbě, pevně věřím v její realizaci a přínos zeleně k příjemnějšímu, zdravějšímu prostředí.

Jsem vděčná za změnu názoru vůči montovaným stavbám a že sice se zpožděním, ale přece, máme v rukou projekt jedné nové třídy mateřské školy v Cihelně. Vedení obce a školy intenzivně jedná o přípravách se všemi zainteresovanými složkami. Před letními prázdninami jsme se na radě shodli, že těchto 28 míst ale nepokryje nárust nově přihlášených dětí v dalším školním roce. Jednání o plánované výstavbě v prostoru ulice Školní probíhají. Ruku v ruce bychom měli hledat nové prostory v rámci základní školy pro zvyšující se počet žáků. Tuto nutnost potvrdila i paní ředitelka ZŠ na červnovém zastupitelstvu. Budou chybět jak učebny, tak šatny a kapacita jídelny. Snažila jsem se na toto několikrát v minulosti poukazovat.

Za jednu z chyb svého dosavadního působení ve vedení obce považuji omezené informování veřejnosti o mých aktivitách jako radní a stále velmi obecné zápisy ze zasednání rady. Na tomto zapracuji a informace budu podávat detailněji a pravidelněji.

Po volbách jsme měli na výběr. Mít dva zastupitele nebo mít dva zastupitele a z toho jednoho radního. Přijali jsme nabídku podílet se na vedení obce s tím, že i v proslovech během prvního zastupitelstva se mluvilo o spolupráci, o obecních zájmech. Přišlo nám logické podpořit ty silnější, zkušenější a přispět svými nápady a energií. Z osobních důvodů mi pozici radní přenechal Martin Klíma, naše jednička z kandidátky. Rozhodně jsem se nesnažila být opozicí a i přes nějaké neshody a připomínky jsem měla dojem, že se výsledky naší práce dostaví. Rok však ukazuje, že se toho nepodařilo moc. Některá uzavřená jednání nebyla přílis konstruktivní, můj zájem a věcná kritika čelila celkem osobním útokům. Na podzim jsem informovala své kolegy ze sdružení o mých pochybnostech, jestli v radě zůstat a debatovali jsme o nejbližší budoucnosti. Po společné úvaze jsme pak rozhodnutí o našich dalších krocích projednávali právě až na lednové schůzi, kam byli pozváni všichni naši podporovatelé z kandidátky a veřejnost.

Po delší diskuzi jsme se dohodli, že se pokusíme znovu usednout ke stolu se zastupiteli těch stran, které se vůči našim zástupcům chovají korektně a jsou ochotni vést debatu o některých bodech, které jsme měli v programu a chceme pro občany této obce prosadit. Po ní zvážíme, zda má účast v radě obce i nadále smysl nebo zda nám bude lépe v opozici a místo radní uvolníme pro zástupce jiných stran.

Budu ráda za zpětnou vazbu na email tazhor@seznam.cz nebo osobně.

Napiště Váš komentář