fbpx
Glosy aktuálních témat Informujeme Vás Rada obce

Dostavba mateřské školky na ulici Školní

Jak již bylo avízováno, rada se zabývala dostavbou třetího pavilonu MŠ na ulici Školní. Statistiku v rukou nemáme, přesto jsem podpořila vznik nové studie pro rozšíření kapacity předškolního vzdělávání. Pan starosta zároveň požádal paní ředitelku o zřízení nultého ročníku pro předškoláčky při základní škole i pro příští školní rok.

Tím, že začneme na ulici Školní dokončovat původní záměry, ale nevyužijeme již hotový projekt z roku 2014 kvůli nedořešeným nárokům předchozího dodavatele stavby, můžeme zvážit jak její celkové provedení tak samotné umístění budovy. Vzhledem ke všem okolnostem se stále přikláním k montované stavbě, která by dokázala i vzhledem doplnit tu stávající. Mám totiž obavy z težké dopravy, bezpečnosti chodců, narušení běžného dne ve školce. Očekávám naopak, že stavba bude rychlejší a levnější.

Původně projekt situoval další pavilon v popředí zahrady MŠ. Půdorys je celkem rozložitý a zabírá větší část hřiště. Myslím, že by bylo vhodné stavbu posunout a natočit tak, aby zůstala část tohoto prostoru k venkovnímu pobytu dětí. Při pohledu na stávající budovu, se ještě nabízí možnost novou výstavbu situovat do zadní části zahrady. Žádala jsem na radě, abychom se s projektantem potkali nejlépe na místě. V Troubsku například budou rozšíření kapacity dle nákresů řešit podkrovní nádstavbou. Zda je možné technicky provést nadstavbu u nás, bychom měli také zvážit.

Rada také projednávala přestavbu výdejny jídla v přízemí na kuchyni, která by zajišťovala obědy speciálně pro mateřské třídy. Byla jsem na radě ale informována panem místostarostou i o potřebě zbudovat adekvátní kuchyni i pro základní školu. Na otázku, proč není možné zřídit jednu kuchyni tak, aby zajišťovala obědy jak pro ZŠ tak pro MŠ, jsem nedostala jasnou odpověď. Jistě, bude potřeba více porcí a bylo by vítané vařit i různé druhy jídel. V čem však spočívá výhoda mít dvě kychyně, nám není známo. V potaz bychom měli brát také finanční stránku věci, náročnost na energie atd.

Řešení dopravní situace v tomto místě nemáme. Snažila jsem se na to poukazovat a na radě jsem loni předložila návrh ke vzniku dopravní a zastavovací studie. Bohužel bylo zadání upraveno a vznikla pouze studie obchodu s potravinami v u zdravotního střediska. Obec chce v tomto případě využít už nachystané inženýrské sítě a připravené vrty. Jde také o snahu řešit organizaci výuky samotné, kdy se třídy mohou jednodušeji slučovat a vyučující střídat. Proto jsme se ani jinými lokalitami nezabývali.

Ukáže-li se v průběhu času, že místa ve školce díky navýšené kapacitě nedokážeme naplnit, můžeme pro budovu V Cihelně hledat i jiná využití a ponechat v klasickém provozu právě komplex na ulici Školní. Nevyužité prostory by mohly poskytnout zázemí seniorům, maminkám s dětmi či jiným zájmovým uskupením.

Eva Bartoňová
eva@strelicnik.cz

____

Zdroj úvodní fotografie: http://www.streliceubrna.cz/terenni-upravy-v-materske-skolce-dokonceny/gs-1219

 

 

Napiště Váš komentář