fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Náš komentář k 7. jednání zastupitelstva obce Střelice – Nejkratší zasedání zastupitelstva

Vím, že někdo považuje konání zastupitelstva při aktuálních podmínkách ve světě, v republice za nezodpovědné. Vidím to ale obráceně. Ministerstvo vnitra potvrdilo, že i přes krizové opatření zakazující volný pohyb osob je možné nechat svolat jednání zastupitelstva, pokud je nezbytné.

Zastupitelé seděli u stolků v dostatečné vzdálenosti, používali roušky a program byl po odhlasování zkrácen. Zdrželi jsme se jen po nezbytnou dobu. Zasedání sledoval jediný občan, také vybaven rouškou. Padlo pár doplňujících otázek. Body, které byly vynechány, budou zahrnuty do případného červnového zasedání ( např. odkup pozemků, směrnice pro nakládání s osobními údaji). V našem případě šlo hned o několik bodů z programu, které by při neschválení, či neprojednání měly dopad na další chod obce nebo ovlivnily čerpání dotace. Schváleny byly veškeré investiční akce zveřejněné v původním programu zastupitelstva.

1️⃣ Podstatné z mého pohledu bylo především schválení smlouvy s firmou Eko Modular s.r.o., která bude zodpovědná za výstavbu jedné třídy MŠ v Cihelně. Půjde-li vše dle plánu, zkolaudována by měla být do 30.6.2020.

2️⃣ Schválen byl také rozpočet na nákup vybavení, nábytku této třídy a také pro zařízení pro výdejnu jídla.

3️⃣ Rekonstrukce koupaliště může začít hned po podpisu smlouvy s firmou TRIV INTERIER s.r.o, Brno. Většinu bouracích prací provede na vlastní žádost provozovatel, pan Ondřej Veverka

4️⃣ Začne rekonstrukce mostu Na Hrázi, firmou REMAT Plus Zlín (práce budou probíhat 1.4.2020 – 30.6.2020, předání díla v září).

5️⃣ Obnova svítidel na hlavním tahu obcí (program EFEKT 2020) proběhne v květnu, provede firma Antonín Švejkar, Střelice. Původní svítidla budou později použita do bočních ulic. Sloupy zůstanou původní, v budoucnu je v plánu jejich nátěr.

Z dalšího bylo schváleno:

☑️ rozpočtová opatření č. 12/2019, č. 1/2020, č. 2/2020
☑️ předávací protokol k vodohospodářskému majetku se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice
☑️ navýšení měsíční odměny pro neuvolněné členům zastupitelstva platné od 1.4.2020
☑️ technický dozor s firmou DokFi s.r.o při výstavbě mostu Na Hrázi
☑️ cenová nabídka na zpracování podkladů k žádosti programu EFEKT 2021 ( pokračování obnovy svítidel v obci )

Věřme, že nebudou nutná nějaká další opatření ze strany státu. Že se situace začne v dohledné době skutečně zlepšovat a podaří se vše zvládnout. Prognóza je však nejasná.

👍 Přítomni všichni zastupitelé kromě Martina Klímy, který byl omluven ze zdravotních důvodů.

‼️ Výše uvedený komentář není oficiálním zápisem obce Střelice, ale pohled na jednání zastupitelstva sepsaný radní Evou Bartoňovou. Oficiální zápis schválených bodů najdete na stránkách obce Střelice, detailní zápis je pak vždy k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

Napiště Váš komentář