fbpx
Informujeme Vás Naše projekty

Nové projekty týkající se zeleně ve Střelicích

V říjnu loňského roku byl dokončen návrh na vegetační úpravy ulice Antonína Smutného. Vyvolal různé reakce občanů. Někdo se obával zachování rozhledu na silnici, jinému vadí podzimní listí na chodnících a někteří např. preferují plochu k parkování 🚗 před svým domem. Jiní by naopak uvítali nejen keře, ale i stromy naproti svým nemovitostem, kde to není bohužel možné kvůli vedeným inženýrským sítím.

1️⃣ Výsledkem je, že byly vysázeny stromy s předpěstovanou korunou v podchozí výšce, aby byl zachován bezpečný výhled. Obec se bude starat jak o odklízení spadaného listí, tak o pravidelný řez stromů. V další části ulice pak byly vysázeny nízké keře, které snad zpříjemní pohled na dlouhou ulici. Dokončení projektu a zasazení další zeleně kolem Ant. Smutného, je plánováno na letošní rok, tak věřím, že se podaří 👍.

2️⃣ Nyní je dokončen i projekt pro výsadbu zeleně v okolí 🚒 hasičky. Z mého pohledu jde o velmi vydařený návrh, který celou lokalitu obohatí. Budu se snažit co nejdříve projekt zveřejnit i Vám občanům, ať už zde nebo na stránkách obce, ale k tomu potřebuji souhlas rady obce, který zatím nemám.

3️⃣ Také, na návrh střelického občana a následnou podporu komise pro veřejné záležitosti vedené Martin Klíma, byl schválen projekt obnovy 🍒třešňové aleje u myslivny, kde budeme jako obec žádat o dotaci.

Doufám, že se podaří realizovat všechny tři uvedené akce ještě letos a že se brzy pustíme do plánování dalších. Např. u projektu drobné zeleně u odbočky k ulici Na Hrázi, z Ant. Smutného, je potřeba souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který vlastní potřebné pozemky. Po předběžné konzultaci, kterou telefonicky zajistil David Otoupalík, vnímáme jejich zájem a podporu pro podobné komunitní projekty. Je však potřeba získat 📄 písemný souhlas, který se nyní snažíme zajistit.

Několik dalších podnětů přišlo od samotných občanů a věřím, že se jimi budeme dále zabývat. Např. doplnění více zeleně do projektu rekonstrukce náměstí, doplnění drobných stromů k lavičkám, obnovy dalších alejí a stromořadí u polních cest, apod.

Věříme, že obec přistoupí v době enormního a historického sucha, zodpovědně k opatřením, která mohou alespoň trošku snížit teplotu v obci. 💧Vody je málo, studny jsou na nízkých hladinách nebo už zcela bez vody a pravidelné měření, které zajišťuje a publikuje Mgr. Jiří Sklenář, ukazuje, že i celoroční úhrny 🌧 srážek jsou na minimu. Inspirace, jak tomu čelit, kam doplnit jakou zeleň, atp. lze najít dost i v okolních obcích, kde jsou již o krok dále a kde zeleň několik let úspěšně sází.

🔻🔻🔻🔻

Proč se vlastně snažíme podporovat více 🌲stromů v obci?
Protože mezi schopnosti stromů patří filtrování vzduchu, zvlhčování ovzduší, vyrovnávání teplotních extrémů, tvorba kyslíku, tlumení hluku, psychohygienická a rekreační funkce a schopnost porostu zadržovat vodu v půdě. Dovolím si být konkrétnější.

✔️ Filtrování vzduchu a tvorba kyslíku

Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí. Stromy částečně zbavují vzduch škodlivých plynů (zplodin dopravy a průmyslu) i různých pachů apod. Působí tak jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek, dále oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky. Částečky prachu jsou srážkami splavovány do půdy. Proto mohou stromy výrazně zvednout kvalitu vzduchu ve městech.

✔️ Zvyšování vlhkosti vzduchu a vyrovnávání teplotních extrémů.

Takový strom funguje jako geniální klimatizační zařízení. Nejenom že strom ve svém okolí zvlhčí vzduch, ale odparem vody dochází také k razantnímu snížení okolní teploty. Jedná se o fyzikální jev, kdy se mění voda z tekutého skupenství ve skupenství plynné. Aby ke změně stavu skupenství vůbec mohlo dojít, je zapotřebí velkého množství tepelné energie. Tuto energii si bere strom z rozpáleného okolního vzduchu. V okolí takového stromu teplota i v těch nejteplejších letních dnech málokdy přesáhne 28–30°C. Porovnejme si to s „betonovými pouštěmi“ našich vydlážděných a vyasfaltovaných ulic, kdy se nám v létě rozpaluje vzduch na 60-70 °C.
Pokud bychom místo stromu instalovali klimatizační zařízení stejného výkonu a měli jeho provoz (energie, voda) uhradit, dostali bychom se na částku v řádech desítek, možná i stovek tisíc Kč ročně. Ano, i takto lze vyčíslit ekosystémové služby, které nám jeden strom za rok v obci prokáže.

✔️ Snižování hlučnosti

Hluk je v městech a obcích považován za jeden ze základních stresorů, přičemž až 80 % hluku vyvolává automobilová doprava. Koruny listnatých stromů pohlcují 26 % zvukové energie, která na ně dopadá a 74 % této energie odrážejí a rozptylují. Stromy tedy mohou pomoci i ke snížení hlučnosti kolem hlavních komunikací v obcí, která je vlivem dopravy značná.

✔️ Psychohygienická funkce

Dobře zvolená a opečovávaná zeleň nedělá jen samotné místo krásnější, ale dokáže kultivovat i širší okolí. A to kultivací nás samých. Byla dělána studie, že tam, kde je více takového kvalitní zeleně, je mnohem nižší míra vandalství, nepořádku.

Autor článku: Eva Bartoňová s podporou členů Sdružení občanů Střeličník, z.s.

Využité zdroje: www.arnica.cz, www.enviwiki.cz

Napiště Váš komentář