fbpx
Informujeme Vás Ze Střelic

Historie a současnost

Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší obce Rudou armádou a Rumunskou armádou a od té doby uplynulo již 75 let, je nutné si připomenout ještě jedno výročí.

Právě v minulých dnech se dožil pan Jan Pacholík také 75 let. Je pravdou, že velká oslava nemohla proběhnout za současné kritické situace, ale věřím, že všechno má svůj čas.

Pan Jan Pacholík patří k občanům Střelic, kteří bez požadování výhod pro sebe a rodinu, pracují celý život pro ostatní. Tento chlap, pořízek menšího vzrůstu je velký vším, co dokázal a u čeho pomáhal.

Historie Mysliveckého sdružení je úzce spjata s činností tohoto dobrého člověka, ve všech souvislostech. Tehdy i dnes pan Jan Pacholík přemýšlí a pomáhá nezištně této obci. Například, mnozí si kladete otázku, kdo je oním J.P. u výsadby a péče stromů kolem Střelic.

Nemá se za co stydět, opravdu péči věnuje přírodě pan Jan Pacholík s rodinou. Je zkušeným a dobrým včelařem, který nemá strach o své znalosti a předává své zkušenosti bez obav druhým. Každoročně také pomáhá významným způsobem, jako garant kvality a přípravy našich podzimních koštů vín.

Věříme, že tento správný chlap může být příkladem pro mladé a proto mu tímto vyslovujeme poděkování a blahopřejeme k 75, narozeninám.

 

Přejeme Vám všechno dobré pane Pacholík, Tobě Jene.
Střeličník

Napiště Váš komentář