fbpx
Informujeme Vás Ze Střelic

Informace o výstavbě nové školky ve Střelicích

Příští týden začnou první stavební práce na přístavbě pavilonu mateřské školky v ulici “V Cihelně”. V rámci přístavby vznikne zcela nová budova na pozemku stávající Mateřské školy. Rádi bychom na toto téma odpověděli na pár otázek, které Vás můžou z pohledu občanů zajímat.

 Proč se realizuje přístavba MŠ?
✔️ V obci Střelice jsou nyní dvě samostatné budovy mateřské školky. Jedna s kapacitou přibližně 18 mladších dětí V Cihelně a druhá s kapacitou přibližně 84 dětí na ulici Školní. Bohužel celková kapacita obou školek, tj cca 102 dětí, je v posledních letech nedostačující a společně s probíhající výstavbou dalších bytů a domů v obci tomu tak bude jistě i v následujících letech. Z důvodů nedostatečné kapacity obou školek se obec rozhodla, že je potřeba kapacitu navýšit přístavbou v obou lokalitách, přičemž první projekt již byl schválen a bude se stavět právě na ulici V Cihelně.

Nejspíše ani toto navýšení nebude dostačující a nepokryje potřeby všech dětí, které dovrší tří let. Obec jako zřizovatel má, podle novely školského zákona, povinnost zajistit tříletým dětem docházku. To je také jeden z důvodů plánovaného rozšíření MŠ na ulici Školní. Tento projekt je ve fázi příprav, byť již existují architektonické studie a vizualizace, řeší se technologie výstavby, napojení sítí, apod.

 Jaká bude kapacita školky V Cihelně po realizaci přístavby?
✔️ Po dostavbě nového pavilonu se kapacita V Cihelně zvýší přibližně o 25 dětí, tj. kapacita zde bude cca 43 dětí. Celkem ve Střelicích pak 127 dětí.

 Jaký je důvod pro stavbu školky jako dřevostavby?
✔️ Hlavní důvody jsou rychlost a náklady na výstavbu. Oba tyto parametry by při stavbě cihlového objektu byly horší. Přípravné práce a samotná výstavba u dřevostavby jsou rychlejší se současným dosažením nižších nákladů.

 Jak bude školka vypadat?
✔️ Přikládáme několik předběžných vizualizací přístavby MŠ na ulici V Cihelně.

 Můžete přiblížit náklady a financování na daný projekt?
✔️ Náklady na projekt se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií. První kategorie jsou náklady na samotnou stavbu budovy a druhou kategorií náklady na vybavení budovy (mobiliář). Také obě z těchto kategorií byly soutěženy v samostatných výběrových řízeních.

1️⃣ Smlouvu o dílo na přístavbu učebny mateřské školky si můžete prohlédnout zde https://e-zakazky.cz/s…/67bf5b62-f880-4b0a-b191-16c054f34085 (jedná se o dokumenty, které jsme zveřejnili jako podklad pro jednání zastupitelstva). Předpokládaná cena zakázky zde byla odhadována na 5.99 mil. Kč. bez DPH. Podrobný rozpočet naleznete na https://e-zakazky.cz/s…/9f1862a8-4770-4e9a-8fdf-84acc031eed5

2️⃣ Výběrové řízení na nábytkové vybavení si můžete prohlédnout zde https://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx…. Předpokládaná hodnota táto části byla odhadována na 430 tis. Kč bez DPH.

3️⃣ Do nákladů by bylo možné zahrnout také náklady na vybavení výdejny jídel v MŠ v ulici V Cihelně, kde dle výběrového řízení jsou odhadované náklady 365 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení naleznete zde https://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx….

Samozřejmě do nákladů by se také měly započítat položky na vypracování projektu, popřípadě stavební dozor atd.

 Kolik ostatních společností se ve výběrovém řízení ucházelo o zakázku?
✔️ Dle veřejně dostupných údajů (zde) se o zakázku ucházely celkem 3 subjekty:

1️⃣ Eko modular s.r.o. – nabídková cena 5 997 035,00 Kč bez DPH – vítězná nabídka
2️⃣ DOK STAV UH s.r.o. – nabídková cena 6 213 444,52 Kč bez DPH
3️⃣ REPOS-ING s.r.o. – nabídková cena 6 413 566,15 Kč bez DPH

 Jak dlouho bude realizace trvat?
✔️ Opět vycházíme jen z veřejně dostupných údajů a z harmonogramu, který je ale pouze orientační. Z něj vyplývá, že dokončení realizace by mělo být 4-6 měsíců od podpisu smlouvy (18.3.2020). Kolaudace by měla proběhnout 30.6.2020, tzn. dílo by mělo být dokončeno před začátkem školního roku 2020/2021.

 Jaké bude vytápění školky a bude mít školka rekuperaci?
✔️ Vytápění MŠ by mělo být realizováno elektrickým podlahovým vytápěním, přičemž vzduchotechnika včetně rekuperace je součástí projektu. Zde vycházíme z položkového rozpočtu, který je také veřejně dostupný.

 Bude mít školka tzv. “zelenou” střechu?
✔️ Nový pavilon školky nebude mít střechu porostlou rostlinami. I když v původní studii zelená střecha byla, nakonec nebyla zelená střecha zahrnuta do projektové dokumentace z důvodů nákladů na její realizaci, které by činily přibližně 450 tis. Kč v nákladech na stavbu.

 Proč jsou výběrová řízení na nábytkové vybavení a na vybavení výdejny jídel uzavřená a co to znamená?
✔️ Rada obce na svém 32. zasedání rozhodla o vypsání “uzavřeného výběrového řízení” pro nábytkové vybavení a vybavení výdejny jídel pro MŠ V Cihelně. Zákon o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu sice termín “uzavřené výběrové řízení nezná”, ale umožňuje vypsat výběrové řízení malého rozsahu formou “uzavřené výzvy”. To pak znamená, že zadavatel nemusí uveřejnit uzavřenou výzvu na svém profilu zadavetele, čímž pádem se zakázky nemůže zúčastnit nikdo nad rámec oslovených firem. Střelice sice i tyto zakázky na svém webu publikují, ale jen formálním zveřejněním oznámení o zahájení výběrového řízení. Samotné zadání (s detaily zakázky, potřebnými třeba k nacenění) je potřeba vyžádat obvykle v kanceláři starosty či místostarosty, což je v dnešní době spíše nestandardní. Ostatní firmy, když vidí “uzavřenou výzvu” nemají zájem o takovou účast. Obvykle totiž počítají s tím, že zadavatel oslovil vybrané subjekty napřímo, těm nasdílel zadání a tito jsou pro zakázku preferovaní.

Za Střeličník dlouhodobě vnímáme toto nastavení jako špatné, jelikož více zájemců obvykle znamená nižší cenu a také větší transparentnost. Budeme na to i nadále poukazovat.

Věříme, že nejen za Střeličník bychom uvítali, kdyby obec vždy zveřejňovala plné výběrové řízení na webu, vč. výkazů nutných k nacenění a přístup k zakázce tak měl skutečně každý, bez nutnosti návštěvy úřadu. Bohužel, pro tento postup jsme zatím nezískali podporu rady obce. V procesu připomínkování je pak Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, která by to mohla řešit. Musí ji však schválit zastupitelstvo obce Střelice.

Zdroje: https://streliceubrna.cz/informace-o-ms/ms-2154www.streliceubrna.czhttp://zsms.streliceubrna.cz

Napiště Váš komentář