fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 35. jednání rady obce Střelice

Toto jednání rady obce už proběhlo jako tradičně v kanceláři pana starosty. Hostem byla paní ředitelka ZŠ a MŠ Střelice, p. Mgr. Helena Fialová. Kromě bodů, které později najdete v oficiálním zápise zveřejňovaném na stránkách obce a ve Zpravodaji, jsme mluvili o těchto tématech.

1️⃣ Zahájení školní a předškolní docházky

✅ Podmínky, jaké klade ministerstvo, jsou dost přísné, někdy nelogické. Ale vedení školy a všichni zaměstnanci se snaží vyjít vstříc a zabezpečit výuku, jak nejlépe to půjde. 

✅ Rodiče již byli svými třídními učiteli informováni o detailech (žáci 9. třídy budou od 11.5. mít tzv. konzultace 3x týdně do absolvování přijímacích zkoušek začátkem června, druhý stupeň pokračuje v online výuce a první stupeň zahájí výuku po skupinách max. 15 dětí 25.5.)

✅ MŠ mezi rodiče rozeslala dotazník, zda budou jejich děti docházet do školky. Z odpovědí vyplývá, že do konce školního roku nastoupí asi 70 % dětí. Školka v Cihelně bude uzavřena (i kvůli bezpečnosti dětí – začnou práce pro výstavbu nové třídy) a v provozu bude budova na ulici Školní.

2️⃣ Rekonstrukce a navýšení kapacity budovy ZŠ na ul. Školní

✅ Postupná rekonstrukce budovy ZŠ byla již radou předběžně schválena, nyní jsme mohli s paní ředitelkou jednat o návrhu konkrétněji. Navrhovala jsem začít sociálním zázemím. Tomu ale musí předejít dokončení rekonstrukce kanalizace, jak podotýkal pan Liška.

✅ Paní ředitelka měla další náměty (např. stínící technika do tříd, podlahy, zárubně atd.). Jsem ráda, že jsme se shodli na potřebě investovat do školní budovy. 

✅ Kapacita ZŠ je dle slov paní ředitelky dostačující pro střelické žáky a postupně bude muset vypovídat spádovost obcím, jejichž žáci k nám bývají přijati (Troubsko, Radostice, Omice, …).

❌ I tak jsem ale vznesla dotaz týkající se výstavby nové jídelny, kuchyně, která by svou kapacitou mohla pokrýt i potřebu MŠ. V takové vývařovně by mohly být připravovány dva druhy jídel. A naopak by tak mohly být rozšířeny šatny, prostor pro kroužky … Není to však prý potřeba.

❌ Mluvila jsem o využití podkroví. Tímto směrem by ale paní ředitelka nešla. Do budoucna ale vidí možnost přistavět 4 třídy do zahrady prodloužením stávajícího křídla.

3️⃣ Ostatní témata

✅ Informovala jsem radu obce o počtech výběrů z bankomatu v březnu, kterých bylo 573. V dubnu jich bylo 536. Vzhledem ke krizové situaci, ve které poklesl počet výběrů celorepublikově, 🏛 Fio banka zatím nepřistoupí k požadavku plnění dle smlouvy, tj. účtování poplatku za chybějící výběry. Těch by mělo být 750 měsíčně, aby byl provoz bankomatu bezplatný a obec jej nemusela dotovat.

Body, které vnímám jako nevyřešené z předchozích jednání rady obce a které budu příště zjišťovat:

❓ Pořízení laviček na autobusové zastávky – měl za úkol zkontrolovat šéf pracovní čety

❓ Úprava prostoru za Žleby firmou WINplus – jedná se o prostor, který byl zavezen při přípravě dočasné cesty pro příjezd techniky na stavbu bytovky nad ul. Příční. Nyní se cesta již pro tyto účely nevyužívá a bylo by vhodné prostor, který dříve užívali rodiče s dětmi, vrátit do původního stavu. 

❓ Představení projektu elektrifikace trati Brno – Zastávka občanům formou osobní prezentace (sice je zde odvolání účastníků řízení, ale na představení projektu jako takového to nemá vliv)

Napiště Váš komentář