fbpx
Glosy aktuálních témat Rady a návody

Střelice a kousaví psi

https://motherclub.cz/jak-predchazet-napadeni-ditete-psem-na-co-si-dat-pozor/

O psovi se říká, že je nejlepší přítel člověka. Bohužel to neznamená, že je přítelem všech lidí. Snad proto se ke mně dostává nemálo informací o napadení psem ve Střelicích, které někdy končí vystrašením, avšak také pokousáním.

Pokusím se stručně vysvětlit, jak by to mělo fungovat z pohledu legislativy. Ve Střelicích platí Obecně závazná vyhláška  č. 1/2009,  kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Platí pro majitele i pro ty, kterým byl pes svěřen. Píše se v ní, že na veřejném prostranství můžete jít se psem jen na vodítku nebo volně s náhubkem. Na školní a dětská hřiště, pískoviště, koupaliště, hřbitov, do sportovních areálů a do areálů MŠ a ZŠ škol psi nesmí vůbec. Zároveň je každý povinen zabezpečit psa tak, aby mu neutekl z chovu (rozumějte z domu či zahrady). A mimojiné po něm venku uklízet. Pak je tu ještě zákon na ochranu zvířat proti týrání, o který se vyhláška opírá. Hříšníkům hrozí krom pekelného kotle také peněžitá pokuta, náhrada škody nebo odnětí svobody dle závažnosti pochybení a jeho případných následků.

Tím prevence před pokousáním psem ze strany obce končí. Obecního drába nemáme. Je to na zodpovědnosti těch, kteří se o psa starají. Nicméně, neznamená to, že když k porušení dojde, věc zůstane bez povšimnutí.

V případě, že pes či jiné zvíře uteče, je to přestupek, který bude řešit Komise pro projednávání přestupků (KPPP) ve Šlapanicích. Stejně tak, když necháte psa běhat volně bez vodítka a bez náhubku (platí pouze pro veřejná prostranství obce, nikoli pole, lesy, louky, chatové oblasti, kde škodu na majetku řeší soud).

A co, když dojde na kousnutí? Pokud je pokousaným pes, jedná se pořád o jeden z výše uvedených přestupků. Pokud je pokousaným člověk, osoba, která kousavého psa doprovází si k jednomu z předchozích přestupků připíše také ublížení na zdraví. V obou případech to řeší KPPP a v obou případech je možné uplatnit majetkovou škodu (léčebné výlohy, výlohy za veterinární ošetření, škoda na oděvu …). 

Byť jste jako poškozený v šoku a máte úplně jiné starosti, měli byste na místě získat ujištění, že je pes očkován proti vzteklině. Zajistěte si svědka a pořiďte fotografii psa, jeho doprovodu a svého zranění. Majitel psa často nespolupracuje. I tak je třeba zjistit, čí je pes a kdo jej doprovází. Pokud se to nedaří, ihned volejte policii a osobu doprovázející psa se pokuste zadržet. 

Dále vyhledejte lékaře a konzultujte s ním další kroky, především kvůli možné nákaze vzteklinou. Kontaktujte policii (158). Ta zajistí očkovací průkaz a nařídí majiteli psa dvě návštěvy u veterináře. 

Samozřejmě, jestliže je zranění vážné, na nic nečekejte a volejte rychlou záchrannou službu (155). 

Podnět na KPPP Šlapanice může podat kdokoli. Je třeba předložit i zajištěné důkazy. KPPP pak osloví policii kvůli došetření. Je proto vhodnější policii volat přímo na “místo činu”.  

V ulicích Střelic potkávám zejména uvědomělé pejskaře a pejskařky. Nejen dámy na procházkách s pejsky po Antonína Smutného můžeme dávat za vzor. Přesto se najdou tací, kteří prevenci napadení psem zanedbávají. A kvůli nim je pak slyšet o potrhaných psech nebo pokousaných holčičkách. Apeluji proto na všechny nedbalé majitele psů, aby akceptovali, že karty jsou rozdány tak, jak jsem popsal výše. “Za mých mladých let” ani “tady bydlím já” už neplatí. Veřejná prostranství jsou pro všechny obyvatele Střelic. Věřím, že o tahanice po přestupkových komisích a policii žádný pejskař nestojí, a také rozhodně nestojí o to, aby druhým svou nedbalostí způsobil bolest.

Martin Klíma /Střeličník/, zastupitel

Článek byl konzultován s Oddělením právním, přestupků a exekucí Městského úřadu Šlapanice.

Napiště Váš komentář