fbpx
Glosy aktuálních témat

Střelice “opět” potřebují novou školku, jak správně rozhodnout?

Ve Střelicích byla nedávno překročena hranice 3000 obyvatel, lze předpokládat pokračující nárůst v logice již dříve schválené výstavby nových domů v lokalitách Kopaniny, Žleby a Čtvrtky. V článku se zamýšlíme, jak postupovat, aby Střelice zajistily pro děti svých občanů dostatek kapacity ve školských zařízeních.


Aby se další rodiče a jejich děti nerozhodly jezdit do školek a následně škol, mimo Střelice, byla za pět minut dvanáct zachráněna situace modulární stavbou v areálu školky V Cihelně, technologií modulární dřevostavby. Jsme rádi, že tato investiční akce za cca 7 milionů, kterou navrhovala radní Eva Bartoňová cca 20 měsíců zpět, byla již zdárně dokončena a od září 2020 bude dětem plně k dispozici. Je to budova v nejmodernějším pojetí stavebních technologií a efektivity i kvality vnitřního prostředí.

„Kdybych byl malé dítě, určitě bych si vybral tuto školku, teplá podlaha, nehořlavé stěny, příjemné prostředí, určitě i personál. A v přízemí přes terasu rovnou na dvůr. Škoda, možná v dalším životě.“

Nově zkolaudovanou modulární školku v Cihelně nepovažujeme za dočasné řešení, dodavatel dává garance na desítky let provozu (samozřejmě při odpovídající údržbě). V USA, Kanadě i jinde, se od nepaměti staví dřevostavby a dnes jsou lidé spokojeni komplexností i úsporou nákladů, vlivem na přírodu.

To, že se postaví cihlová stavba, neznamená, že se o ni nemusí majitel starat. Také pokud se podíváme do Střelic, najdeme zděné budovy staré 50-100 let, které jsou ve velmi špatném stavu a jen do údržby se musí nyní vkládat desítky, či spíše stovky tisíc ročně. A aby v těchto budovách bylo dosaženo úspor za topení a energie a vodu, vedle odstranění podstatného problému vlhkosti a možných zdravotních rizik s plísněmi, bude to stát ještě mnoho úsilí, velké peníze a bude to trvat spoustu času.

Důležitá poznámka
Aktuální kapacita školek ve Střelicích je přibližně 130 dětí (18 Cihelna stará, 28 Cihelna nová, 3x 28 Školní). Podle našich informací letos nebude zřízen nultý ročník ZŠ. Pokud se plánují postavit další 2 třídy pro cca 50 dětí na ul. Školní, celková kapacita bude 180 dětí.

___

Zastupitelstvo ve Střelicích již rozhodlo o přístavbě kapacity školky na Školní ulici. Již se ví, kolik bude stát projekt (zastupitelstvem schváleno cca 600 tis. Kč) a lze odhadnout, že stavba z cihel a betonu, bude trvat nějakou dobu a cena může být přibližně 30 – 40 milionů. Studie předpokládá umístění budovy 5 až 10 metrů od vnitřního chodníku areálu, tedy zbytečně a výrazně se tím omezuje plocha pro dětská hřiště před budovou.

Také je zde navrženo únikové venkovní požární schodiště. Není mi jasné, kdo z nás dospělých a nedej Bůh, malých dětí, budeme nuceni prchat po točitém, esteticky skvělém, designovém schodišti. Určitě poletíme po jednom, abychom nezlomili vaz sobě či někomu před námi. Jinak to totiž ani nelze a navíc pěkně pomalu.
Nevíme sice kolik dětí přijde na svět, kolik dětí bude příští roky mít právo navštěvovat školku, ale bylo rozhodnuto, že stavba bude cihlová. Tedy bude k užívání za dva roky či později ode dneška, podle schvalovacího a stavebního procesu.

Radní Eva Bartoňová opakovaně vyzývala při jednání na radě obce ku zpracování rozboru demografického vývoje ve Střelicích. To aby bylo jasno, jaká bude do budoucna potřebná kapacita školek a také základní školy. Tak, aby se nestalo, že střeličtí rodiče budou nuceni své děti vozit do okolních obcí nebo až do Brna. Bohužel, návrh nebyl opakovaně přijat.

Poznámka č. 2
Příkladem profesionálně kvalitně zpracované demografické studie budiž město Hostivice, které si nechalo zpracovat velmi detailní studii za účelem co nejpřesnějšího odhadu potřeb míst v mateřských a základních školách ve městě. Díky tomu velmi přesně ví, jaká bude požadovaná kapacita školek v nejbližších, a odhadem i vzdálenějších letech. A cena? Kolem 50 tis. Kč za celé dílo. Odkaz přikládáme a doporučujeme od strany 35 dále.  Střelice v tuto chvíli nejspíše nepotřebují takto detailní studii, ale alespoň základní data by bylo dobré znát …
__

Co když se brzy zjistí, že kapacita školek ve Střelicích již bude chybět v roce 2021, vzhledem k aktuálně povoleným výjimkám, které (nejen) střelické školky mají schválené?

Děti dojíždějící do školek jinam, pravděpodobně již budou jezdit dál i do škol jinde a v budoucnu, v dospělosti se do obce přijedou jen vyspat. Proč by nemohla být zvážena se všemi pro a proti varianta přístavby školky na Školní ulici ve dvou etapách, podle skutečného počtu dětí?

Proč by nemohla být, v prvním kroku, postavena za jeden rok modulární a přízemní školka v zadní části stávajícího areálu na ul. Školní, e velmi dobrými parametry a zelenou střechou, podobně jako se podařilo za poslední rok v Cihelně? Tím se vůbec nenaruší stávající provoz celého areálu, včetně využívaných hracích ploch. Stavba v jejím průběhu může být oddělena provizorním plotem od provozované školky.

Druhým krokem by byla přístavba modulární (nebo cihlové) budovy zepředu, od ulice Školní v čase, když bude nutné řešit další nárůst malých dětí u nás. Za dva roky či jindy, podle plánu a v klidu. Tímto řešením může být prvořadě a důsledně pokryt, dnes neznámý nárůst dětí do předškolních zařízení.

Je zde také zřejmý ekonomický efekt, kdy stavba a provoz modulárních školek je úspornější a levnější. Odhadem vše do 20 milionů a možnost výstavby etapy. Navíc, každý dospělý či i malé dítě velmi rádo přijme vnitřní čistou atmosféru včetně pohody tepelné, vbrzku a v přízemí. Také věřím, že již v těchto budovách bude užívána dešťová voda pro WC a na zahradě areálu k automatické zálivce zeleně.
Dokud není dílo hotovo, tak lze plány i provedení změnit. Na změnu názoru a změnu rozhodnutí není nikdy pozdě.

Ale ono není to hlavní, jestli bude budova taková či maková. Jde o to, proč ohledně toho nemůže být veřejná diskuze, proč vedení obce nechce znát názory ostatních. Zastupitelé na posledním zastupitelstvu rozhodli a schválili přípravu projektové dokumentace za 600 tis. Kč na zděnou stavbu na základě studie, kterou někteří viděli až na zastupitelstvu samotném. Dá se tedy říci, že se rozhodlo o projektu za 600 tisíc, který by měl vést ke stavbě za 30 – 40 milionů na základě takto krátkého času, bez větší diskuze.

Poznámka 3
Architektonická studie, která je vzorem pro zpracovávaný projekt, je ke stažení na stránkách obce Střelice.
__

Na projekty kolem stavby/dostavby školky v ulici Školní se již vynaložilo celkem velké množství peněz. Podle hlasování na zastupitelstvu můžete vidět, že ani ve Střeličníku, nejsme v tomto tématu jednotní. Vnímáme to tak, že by se situace měla řešit, ale měly by se posoudit všechny možné varianty a jejich výhody a nevýhody. Nejsme jednohlasně zastánci modulárních staveb, dřevostaveb a nebo zděných konstrukcí. Jednotní jsme ale v tom, že bychom chtěli ohledně daného tématu širší diskuzi. 30 – 40 milionů není zrovna zanedbatelná částka pro naši obec a například stavba stávající zděné mateřské školky na ul. Školní stála podobnou částku a zadlužila obec na téměř deset let (se splátkou kolem milionu kvartálně).

Jako sdružení Střeličník chceme jednoznačně podporovat rodiny s dětmi. Ale rádi bychom se rozhodovali na základě faktů a dat, než na základě pocitů. Uvědomujeme si, že tento článek vydáváme pět minut po dvanácté, ale snaha řešit věci veřejně a na základě faktů, dlouhodobě nebyla vyslyšena. Také považujeme za neakceptovatelné, že zastupitelé dostanou podklady k takto zásadní a drahé stavbě až na zastupitelstvu, nikoliv dopředu, aby se se studií mohli dostatečně a kvalitně seznámit.

Pořád považujeme za efektivnější zvážit “vyhodit” 600 tis. za projekt, který navrhne stavbu za odhadem 40 milionů Kč, když existuje možnost stavět školky podle skutečných potřeb, na dvě etapy, a po deseti milionech za jednu třídu, tak jak obec ukázala na projektu právě dokončené přístavby v Cihelně.

Autorem článku je Miroslav Hataš,
s podporou Sdružení občanů Střeličník, z.s.

Napiště Váš komentář