fbpx
Informujeme Vás Přednášky

Rekonstrukce trati Brno – Střelice a dopady na Střelice

Zástupci firmy Skanska, hlavní manažer stavby Ing. Zedník a tisková mluvčí p. Havelková, ve středu odpoledne představili občanům Střelic projekt 1. etapy elektrifikace železniční tratě Brno – Zastávka. Přinášíme vám to nejdůležitější, co během debaty zaznělo a také informace navíc.

1. etapa začíná za Heršpicemi, v místě křížení s ul. Vídeňská a končí cca 800 metrů za Střelicemi, v místě staré vodárny. Původně měla stavba začít v dubnu, ale kvůli odvoláním byla předána až 13. 7. 2020. Letošní výluka na 1. koleji skončí 4. 12. 2020, zprovozněním nástupišť v Troubsku, Střelice – Dolní a Střelice. Po novém roce se budou realizovat práce na 2. koleji, bez zimní přestávky, a dokončení by mělo být 2. 7. 2021. V ten moment bude na 81 dní kompletní 🚫 výluka na železnici a doprava bude výhradně náhradní, autobusová. V tomto čase dojde k výměně lávky ve Vršovicích (tj. od 1. 7. 2021 do cca 30. 9. 2021 nebude lávka vůbec v provozu), úpravě vyhýbek, dokončí se dílčí práce na zdvoukolejnění na úseku cca 800 metrů směr Střelice – Zastávka tak, aby na toto mohla navázat práce v rámci 2. etapy. Projekt 1. etapy by měl být dokončen 28. 10. 2021 přičemž během následujících 7 měsíců bude zhotovena dokumentace skutečného provedení a odstraněny zjištěné vady.

Co je důležité, tak první 🚋 elektrické vlaky vyjedou až poté, co bude dokončena i 2. etapa, tedy úsek Střelice – Zastávka. Ten však dosud není vysoutěžen a ani není znám přesný termín realizace 😞.

Zástupci společnosti Skanska žádají občany o obezřetnost, protože se staví při omezeném provozu, což je nebezpečné. Výslovně žádají občany, aby nepoužívali k přístupu do kolejiště „díru v plotě“ za budovou Lokotrans, neboť po těchto kolejích je nově sveden běžný provoz a je to nebezpečné. Také se omluvili za znečištění a komplikace v dopravě. Pro stavbu jsou vyčleněny 2 čistící vozy, které průběžně (denně) čistí vozovky a uklízí. Případné stížnosti či podněty lze kdykoliv zasílat na e-mail brno-zastavka@skanska.cz, který obsluhují přímo pracovníci stavby a budou na něj reagovat. Ideálně zasílat i fotografii a identifikaci místa, kde k znečištění / problémům dochází.

Po dokončení projektu dojde k výsadbě 🌲 stromů v okolí trati a to podle specifikací v projektu. V projektu lze také najít bližší specifikaci stromů a jejich umístění (zda se jedná o stromořadí, solitéry, apod.).

Během debaty zazněla spousta zajímavých dotazů. Ty, které nebyly zodpovězeny, se pokusíme dodatečně zjistit a postupně přinést odpovědi. Doporučujeme také videozáznam z přednášky, na který dáváme odkaz v komentářích.

1️⃣ Protihlukové stěny ve Střelicích
– v rámci Střelic budou zbudovány 3 segmenty protihlukových stěn (viz doplňková grafika)
– první segment bude začínat u nádražní budovy vlevo směrem na Brno a bude pokračovat (s přerušením budov) až k hradlu
– za hradlem bude následovat stále po levé straně směrem na Brno druhý segment, který bude končit přibližně 30 metrů před pochodovým tunýlkem mezi Jar. Svobody a fotbalovým hřištěm
– poslední segment bude začínat po pravé straně směrem na Brno, přibližně v 1/2 šířky fotbalového hřiště a bude pokračovat až k místu, kde končí polní cesta z ul. Úvoz (přibližně v úrovni ekodvora)
– výška protihlukových stěn bude odhadem 2,3 – 2,5 metru

2️⃣ Zastávky a přejezdy od Brna až do Střelic
– zastávky Horní Heršpice se rekonstrukce nijak nedotýká
krátký úsek mezi Horními Heršpicemi směrem na Střelice zůstane i nadále jednokolejný
– bude zbudována nová zastávka ve Starém Lískovci (https://mapy.cz/s/fovanobobu), která nejspíše nebude v provozu po jejím dokončení. Bude se čekat na vybudování dopravního terminálu, který není součástí této stavby a v tuto chvíli není zřejmé, kdy bude postaven. Jeho umístění by mělo být někde kolem benzinové stanice OMV (D1)
– zastávka v Ostopovicích bude zbudována v místě u ul. Družstevní (https://mapy.cz/s/japecadupe) a měla by být v provozu buď koncem roku 2021 nebo v r. 2020
– zastávka v Troubsku bude zcela zrekonstruována. Ta ve směru na Brno se posune za přejezd až vedle Vechtrovny
– železniční přejezd v Troubsku bude zcela zrekonstruován, bude se závorami a koleje zde budou umístěny cca 70 cm výše, než nyní, aby byl zajištěn snadnější průjezd vozidel
– zastávka Střelice-Dolní bude zcela zrekonstruována, budou zbudovány nové přístřešky a bude vyměněna i dlažba na šikmých přístupových cestách z hlavní ulice
– železniční přejezd Střelice (nádražní) bude zcela zrekonstruován, přibude i samostatné přechodové místo pro chodce vedle přejezdu, směrem k nádražní budově. V rámci debaty zaznělo, že všechny přejezdy budou automatizované, tj. bez obsluhy.

3️⃣ Železniční stanice Střelice
– dojde k významným úpravám kolejiště, bude snížen celkový počet kolejí a koleje budou posunuty blíže železniční budově
– kolej blíže k budově, bude označena jako 2. kolej, poté bude 1., a třetí. U těchto bude existovat nově zbudované nástupiště. Následuje kolej 5, 7, 9 a 11, ty však budou bez nástupiště
– stávající polní přístupová cesta od závor zanikne, namísto ní bude zbudována protihluková stěna, která se táhne od přejezdu až k nádražní budově
– ke kolejišti půjde přistoupit buď od přechodové lávky, vedle nádražní budovy směrem k hospodě U Nádraží a nebo přes nádražní budovu (viz doplňková grafika)
– budou zbudovány dvě nové nástupiště, které budou propojeny bezbariérovým podchodem s výtahem a schodištěm
– z nástupiště u 1. koleje (druhé od budovy), bude možné opustit také přes chodník s přechodem směrem k přechodové lávce. Zda zde bude povoleno chodit nebo zda se jedná o nouzový chodník v případě „poruchy“ podchodu, není zatím zřejmé
– chodník směrem k přechodové lávce bude zcela zrekonstruován
– lávka bude vyměněna za novou (na stejném místě), ta stávající bude buď využita jinde nebo půjde k celkové recyklaci
– rekonstrukce lávky bude ukončena před šikmým výstupem směrem na ul. Vršovická, těchto posledních 5 – 10 metru nebude ani z jedné strany v rámci projektu rekonstruováno
– v rámci projektu by měla být zachována historická pumpa, která je umístěna mezi železniční budovou ve Střelicích a přechodovou lávkou

Autorem soupisu a doplňkové grafiky je David Otoupalík, na základě zdrojů z projektové dokumentace a informací z přednášky ze dne 19. 8. 2020.

Napiště Váš komentář