fbpx
Informujeme Vás Zastupitelstvo

Zastupitelstvo neschválilo realizaci zeleně na Ant. Smutného letos, investici zařadilo na příští rok

Už více než rok se Eva Bartoňová (radní za Střeličník) z pověření rady obce věnuje projektu zeleně na Ant. Smutného. Ten je konečně hotov a proto p. Bartoňová na jednání zastupitelstva projekt v krátkosti představila a požádala o zařazení do rozpočtu a realizaci ještě letos. Na tento návrh reagoval p. Alois Liška protinávrhem a vyzval zastupitele k zařazení investice do rozpočtu na příští rok. V duchu – lepší pozdě, než-li vůbec, jsme tento protinávrh, společně s ostatními zastupiteli akceptovali a podpořili . Hlasování se zdržela paní ředitelka Fialová. Má obavy, že bude scházet prostor pro parkování. Zde Eva Bartoňová reagovala, že stávající plochy pro odstavení vozidel, tak jak jsou používána, zůstanou zachována. Věřme tedy, že v příštím roce se zeleň na ul. Ant. Smutného zrealizuje. Konkrétně se jedná o 24 stromů, cca 1200 keříků a trvalek, atp., od Sokolovny až k odbočce na Nádraží.

 
2️⃣. bodem, který jsme navrhovali, byla možnost technického zajištění vysílání zastupitelstva on-line, které jsme jako Střeličník, navrhli k realizaci radě obce. V krátké diskuzi zaznělo, že si to mají zastupitelé do příštího zasedání promyslet a pak se uvidí. Proti, ale ani zásadně pro, nikdo nebyl, tak uvidíme. David Otoupalík (člen Střeličníku) pak zmínil, že legislativně je vše jednoduché a přenos se v začátku nemusí archivovat. Informovali také, že Jindřichův Hradec letos obdržel ocenění Zlatý erb, za 2. místo v kategorii elektronické služby – mj. za přenosy ze zastupitelstva. Porota tak ocenila služby, které město svým občanům přináší. Také Střelice v minulosti patřily k oceněným, v roce 2001 získaly druhé místo v kategorii internetových stránek obcí ve stejné soutěži.
 
⬇️ Z dalších bodů, které se na jednání řešily, přinášíme jednoduchý zápis.
 
3️⃣ Zastupitelé byli při schvalování víceprací na projekt přístavba MŠ Cihelna informováni o projektu jako takovém a dostali informace o komplikaci s kolaudací v důsledku fotovoltaické elektrárny na střeše budovy. Radní Bartoňová zmínila, že problém s fotovoltaickou elektrárnou je problém v dokumentaci a v projednání s hasiči, nikoliv že by se jednalo o chybu v projektu a nebo se muselo něco technicky předělávat. Toto místostarosta potvrdil. Dále zmínila, že je škoda, že neproběhl den otevřených dveří. Ředitelka školy zmínila, že za současné situace to není vhodné, ale až se uklidní doba (opatření kvůli koronaviru), tak se s tím počítá. Bod byl schválen.
 
4️⃣ V dalším bodě se schvalovaly vícepráce na pokračující rekonstrukce budovy Základní umělecké školy. Pan Klíma (zastupitel za Střeličník) připomínkoval v diskuzi opakující se vícepráce a žádal o lepší projektovou přípravu, aby byly projekty příště lépe připraveny. Místostarosta poté upřesnil jaké práce a proč se dělaly a proč nebyly zahrnuty v původním projektu. Starosta se k příspěvku vyjádřil v tom smyslu, že někteří občané k budově nemají vztah a že lze zrušit i hody, závody a podobně. Na to se ohradila Eva Bartoňová, že nic takového nikdo neříkal, a naopak, že všichni rekonstrukci jako takovou podpořili. Pan starosta také pronesl, že jako bývalý ředitel školy, nemá rád, když mu do toho někdo kecá. Ozval se p. Hataš z publika (člen stavební komise za Střeličník), že tyto osobní invektivy nemusí nadále pokračovat a že bude o tomto jeho výroku přemýšlet.
 
Pro všechny tři dodatky (na elektřinu, na topení a na tepelné čerpadlo), které zvýšily náklady na rekonstrukci ZUŠ celkem o více než 1 milion korun, nakonec hlasovalo celé zastupitelstvo.
 
5️⃣ Dalším bodem byla příprava na intenzifikaci čistírny odpadních vod, u které aktuálně platí stopstav pro napojovaná velkých projektů. Zastavování v prolukách zatím může pokračovat. Nová (rozšířená) čistička může stát až 80 milionů a hradit by ji měl ze 2/3 Svazek vodovodů a kanalizace Ivančice. Dle starosty obce jsou zde úvahy o napojení části Troubska či Nebovid na čistírnu a tím pádem by bylo spolufinancování i ze strany těchto obcí. Návrh byl schválen v rozsahu zařazení obecních pozemků pro budoucí dostavbu.
 
6️⃣ Posledním bodem, kde se “opět” schvalovaly vícepráce, byl projekt rekonstrukce chodníku na Brněnské, u hřbitova. Vícepráce vznikly z důvodu požadavku na zúžení silnice kvůli bezpečnosti v místě plánovaného přechodu pro chodce. Opět je vysvětlil místostarosta obce a zmínil, že by snad obec měla obdržet dílčí dotaci na část chodníku (neověřená informace). Dále místostarosta zmínil, že se počítá s budoucím napojením chodníku do průmyslové zóny, vč. již dnes zajišťované přípravy na veřejné osvětlené. Všichni zastupitelé vícepráce schválili .
 
7️⃣ Další bod se týkal hřbitovní zdi směrem k Ostopovícím, která je v havarijním stavu – prasklina, kořeny stromů zasahují do konstrukce, atp. Obec dle úvodu pana starosty požádala projektanta o nezávislý návrh rozpočtu na opravu. Vedení obce ještě informovalo, že stávající zeď je z 19. století, že bude se muset odbagrovat a kompletně opravit. Jedná se však o rekonstrukci bez nutnosti řešit přes stavební úřad. Radní Bartoňová se v příspěvku vyjádřila, že na jednání rady neproběhla žádná konkrétní diskuze na toto téma, ačkoliv se o špatném stavu hřbitovní zdi mluví již téměř celé dva roky jejího působení. Navrhla řešit celkovou rekonstrukci zdi kolem hřbitova a lépe se připravit na to, jak opravy pojmout. V diskuzi se poté zapojili mj. i p. Klíma, p. Dlapka, p. Alois Liška, a po delší debatě se dohodli na návrhu bodu a také na probrání tématu ve stavební komisi a na radě obce. Což doposud neproběhlo. Starosta poté požádal zastupitele, aby pověřilo radu o vypsání výběrového řízení s očekávanou cenou do 500 tis. Kč. Návrh byl přijat .
 
8️⃣ Další bod se týkal Kopanin. Řešila se smlouva o převodu komunikace, aby šlo konečně zkolaudovat domy v lokalitě. Proběhne ještě dílčí změna projektu, se kterou ale stavební úřad souhlasí. Místostarosta však zmínil, že se jedná o první krok a na všem se pracuje. Kdy bude vše dokončeno a občané, kteří zde již několik let “bydlí”, budou moci zkolaudovat, nezaznělo. Návrh jako takový byl však přijat .
 
9️⃣ Paní ředitelka ZŠ zmínila, že je letos o třídu více, než dříve, a proto požádala o navýšení rozpočtu pro školu na příští rok. Starosta zmínil, že udělá návrh letos dříve, aby se k tomu příspěvkové organizace mohly vyjádřit (konkrétně se jedná o školu, mateřskou školu a základní uměleckou školu). Dále zmínil, že záleží na tom, zda se bude stavět školka, a že se ještě neví, kolik bude peněz.
 
🔟 V dalším příspěvku přednesl místostarosta informaci o výsadbě stromů u hasičské zbrojnice. Žádost o dotaci na tento projekt byla akceptována, termín realizace je do 31.12.2020. Proto je nutné začátkem října vypsat výběrové řízení na dodavatele a zajištění výsadby stromů. Sázet se má odhadem 34 ks javor babyka, dále 10 ks okrasných třešní a 1x jehličnan douglaska před obecním úřadem za účelem využití pro vánoční strom. Projekt počítá i se závlahovými vaky, které můžete vidět např. u stromů v Ostopovicích. Předpokládaná cena je cca 400 tis Kč bez DPH. Projekt byl všemi hlasy schválen .
 
📣 Poté si vzal slovo p. Štveráček, který informoval o tom, že z třiceti žadatelů o dotaci na hasičské auto skončila naše obec 5. a měla by dostat 2,5 milionu, a dále snad 2,5 mil. Kč z kraje (neověřeno). Stávající auto by se mohlo prodat, odhadem do milionu korun – předběžně je o ně zájem Velitel a výbor SDH Střelice, by měl definovat požadavky, rozhodnout zda je vhodná Scania či Tatra a zvážit i náklady na údržbu. Celková cena nového hasičského auta by se podle odhadu pohybovala kolem 8 mil. Kč. Chybějící částku by doplatila obec.
 
📣 V samém závěru vystoupil se svými připomínkami občan z publika (týkaly se především projektu kolem ul. Jaroslava Svobody).
 
Jednání se zúčastnilo významně méně občanů než obvykle, což je škoda, protože témat bylo hodně a byla zajímavá. Tak třeba příště už on-line 🙂
 
‼️ Všechny ostatní body byly schváleny dle programu a informace o hlasování bude zveřejněna v oficiálním zápise na stránkách obce Střelice. Tímto článkem Střeličník volnou a neoficiální formou přináší informace, které v oficiálním zápise nenajdete.

Napiště Váš komentář