fbpx
Informujeme Vás Zastupitelstvo

Zastupitelstvo schválilo rozpočet – 10. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstva č. 10 se účastnili všichni zastupitelé vyjma Evy Bartoňové, která byla pro nemoc omluvena. Nejdůležitějšími body jednání bylo schválení rozpočtu pro r. 2021 a také výhledy pro další období.

1️⃣ Rozpočet obce pro rok 2021 byl původně byl vedení obce sestaven jako vyrovnaný rozpočet. Obsahoval i investici do pokračujících projektů zeleně v obci a zpracování dopravní studie v lokalitě Školní, předložené radní Evou Bartoňovou. Později do něj Martin Klíma navrhl doplnit vybavení dětských hřišť a dopravní značení ulic a firem, které vzešly z Komise pro veřejné záležitosti a hospodářství v celkové výši 700 tis. Kč Tyto návrhy jednohlasně podpořil finanční výbor. Výše zmíněné body byly schváleny formou dodatku v usnesení.

 
Na dotaz zastupitele Klímy, zda to není problém, starosta Ondrášek ujistil, že je tento způsob v pořádku. Starosta dále dodal, že obec hospodaří tak, že deficit 700 tis. Kč obec hravě pokryje. Rozpočet obce pro rok 2021 byl poté schválen hlasy všech přítomných.

Pozn. ke konci 9/2020 měla obec na účtu 51 milionů Kč, viz https://monitor.statnipokladna.cz/…/ucetni…/rozvaha…

2️⃣ Dále navazovalo hlasování o střednědobém výhledu (2022 – 2023) – viz Střednědový výhl.rozp.2022-2023.pdf. Pro přijetí návrhu hlasovalo 13 zastupitelů. Proti byl Martin Klíma.Střeličník nepodpořil výhled rozpočtu pro r. 2022 a 2023 z toho důvodu, že zcela chybějí konkrétní investice a projekty, které obec v těchto letech chce realizovat a většina investičních výdajů byla alokována na výstavbu školky v rozsahu cca 21 mil. Kč (r. 2022) a 24 mil. Kč (r. 2023). S tímto nesouhlasíme, protože investice do výstavby by měla být financována hypotečním úvěrem v rozsahu cca 4 mil. Kč / rok a nikoliv placena “z peněz na účtu”. Vysvětlení přineseme v samostatném článku.

3️⃣ Zastupitelstvo dále schválilo žádosti o dotace na rok 2021, které podaly střelické organizace: Junák – český skaut, středisko Wahinkpe Střelice z.s. (100 tis. Kč), Římskokatolická farnost Střelice (120 tis. Kč), Tělocvičná jednota Sokol Střelice (400 tis. Kč).

4️⃣ Dále byla hlasy všech přítomných schválena výsadba zeleně v okolí hasičky, směna pozemků, prodej části obecního pozemku, prodej pozemku pro transformátor v lokalitě Žleby II, žádost o dotaci SRPZŠ (55 tis. Kč).

5️⃣ Také byl bez větších diskusí zvolen název nové ulice nad Komenského, a sice Padělky, což vychází z historického označení. Na dotaz Klímy starosta vysvětlil, že ulice bude prozatím od ulice Trpín po Příční. Případné protažení dále směrem ke Žlebům bude řešeno operativně.

6️⃣ V dalším bodě zastupitelstvo schválilo navýšení dotace ZŠ o 470 805,99 Kč. Jako odůvodnění zaznělo, že je to kvůli nečekanému otevření MŠ V Cihelně, a také, že ZŠ potřebuje disponovat financemi, protože dotace se vyplácí zpětně.

7️⃣ V bodě různé zastupitelstvo schválilo změnu účelu dřívější dotace pro Sokol. Nevyčerpanou dotaci 23 tic. Kč Sokol využije na opravu schodiště sokolovny.

8️⃣ Také schválilo příspěvek 900 Kč (/os.?) do sociálního fondu pro očkování zaměstnanců obecního úřadu proti klíšťové encefalitidě.

9️⃣ Na pořadu byl dále návrh paní radní Evy Bartoňové (předložený prostřednictvím starosty obce), aby bylo příští zasedání zastupitelstva živě vysíláno na internetu. Diskuze zastupitelů se zaobírala tématy jako možné další využití pořízené audiovizuální techniky a případného uchovávání záznamů a souladu s GDPR. Nakonec zastupitelstvo uložilo radě obce zajistit audiovizuální přenos již příštího zasedání zastupitelstva prostřednictvím místního poskytovatele internetu společnosti TRIPLE SOLUTION s.r.o..

🔟 Následoval dotaz občana na studii Jar. Svobody, který objasňoval pan starosta.

1️⃣1️⃣ Na závěr se zastupitel Klíma dotazoval, zda bude do studie rekonstrukce chodníků zahrnuto zbudování zálivu před prodejnou Sklep. Místostarosta Vašulín odpověděl, že studie zatím není připravována, ale že o zálivu ví a bude se jej snažit do studie zařadit.

1️⃣2️⃣ Druhý dotaz se týkal odvozu tříděného odpadu. Starosta odpověděl, že se v žádném případě nechystá zvedat poplatky za odpady. Doporučil vozit odpad na sběrný dvůr. Navrhl také sepsat článek, který by informoval občany, jakým způsobem mají odpad do kontejnéru ukládat. (pozn. článek od rady obce naleznete v aktuálním vydání obecního zpravodaje).
Všechny ostatní body byly schváleny dle programu a informace o hlasování je zveřejněna v oficiálním zápise na stránkách obce Střelice. Tímto článkem Střeličník volnou a neoficiální formou přináší informace, které v oficiálním zápise nenajdete.

Napiště Váš komentář