fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 1. jednání rady obce Střelice

Ve středu minulý týden proběhla první letošní on-line schůze rady obce Střelice. A těší mě, že vám mohu přinést osobní pohled na pár bodů, které jsme zde řešili. A nezapomeňte, že zítra nebude téměř v celé obci fungovat elektřina.

1️⃣ Zástupce firmy SKANSKA pan Ing. Zedník se k jednání rady připojil a informoval o postupu prací v souvislosti s elektrifikací železniční trati. Začátkem března bude sundána lávka ve Vršovicích a začne její náhrada za novou. Příchod na nádraží tak bude možný pouze přes železniční přejezd. Pan starosta žádal, aby byly termíny všech nejbližších prací zveřejněny. Ing. Zedník reagoval také na podněty od obyvatel a vedení obce ohledně poničení komunikací a chodníků, přislíbil nápravu. Stále je možné (vítané) v případě potíží či stížnosti během výstavby firmu mailem kontaktovat na brno-zastavka@skanska.cz .

2️⃣ Osvětlení tunýlku mezi ulicí Jaroslava Svobody a fotbalovým hřištěm nebylo prozatím Správou železnic povoleno. Z mého pohledu by se obec o toto měla nadále snažit, tak se pokusím bod převzít a projednávat dále.

3️⃣ Na radu obce zaslal Martin Klíma možnosti řešení orientačního značení v obci. Písemná nabídka firmy GS Plus byla radou schválena a bude oslovena pro vypracování projektu značení v obci – směrovky ulic, provozoven a podobně. Jsem ráda, že tento projekt podpořilo zastupitelstvo v rozpočtu, i rada obce na svém jednání.

4️⃣ Výběrové řízení na výsadbu zeleně se zatím řešit nebude, místostarosta p. Vašulín ověřuje možnosti dotace.

5️⃣ Označení (zvýraznění) přechodů v obci Správa a údržba silnic zatím řešit nebude (v zimním období mají jiné priority), snad na jaře. Uvidíme.

6️⃣ Na obec přišly dvě písemné reakce na vydání tištěného Střeličníku. Jsem ráda, že občané umí vyjádřit i svůj jiný pohled na věc, vážím si toho a předám je dál ke zvážení.

Pozn. Nejedná se o oficiální zápis z jednání, ten najdete vždy na stránkách obce Střelice a ve Zpravodaji. Foto v příloze je ukázkové od našich sousedů

Napiště Váš komentář