fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k radě č. 54 a krátce také k 53. jednání

Glosa k radě č. 54 (14.4.2021) a krátce také k 53. jednání (31. 3. 2021).
Oficiální zápis z rady č. 53 již najdete na webových stránkách obce https://www.streliceubrna.cz/assets/File.ashx… .

Doplním za mě snad jen, že jsem se před Velikonocemi zajímala o již dříve probrané body:

1. O vývoj ve věci rozšíření vyhlášky obce o pohybu psů, zveřejnění čísla na odchytovou službu a spolupráci s obecní policií (ať už s Ivančicemi, jak uváděl pan starosta na zastupitelstvu nebo Rosicemi atd.)

2. Zřízení Z-Boxu u zdravotního střediska a ověření smlouvy u právní zástupkyně obce – aktuální termín je cca polovina května.

3. Rekonstrukci chodníků z ulice Tetčické k železniční lávce, zvýraznění přechodů. Vše je v jednání a budu se k tématům opět později postupně vracet.

Z nových bodů, na 54. jednání rady obce:

1. Zdržela jsem se u hlasování o předloženém rozpočtovém opatření 3/2021, které obsahovalo i položku 2 850 tis. na rekonstrukci havarijního stavu tělocvičny a toalet ZŠ. Znovu jsem uvedla, že neznám projekt ani rozpočet. Stále se domnívám, že je nutná celková revitalizace budovy. Mít tedy plán, projekt a počítat s možným rozšířením kapacity. Zároveň jsem se ptala na stav a plán opravy venkovní části kanalizace u budovy školy, když se provádí rekonstrukce v interiéru. Tato část kanalizace není součástí oprav, o kterých mluvila paní ředitelka. Dohodli jsme se, že bude vypracován položkový rozpočet s tím, že oprava proběhne letos.

2. Této rady se také účastnili hosté – vedle paní ředitelky ZŠ i Martin Klíma a také paní Šímová z pověření firmy GS Plus Moravany, která ostatním radním představila návrh na umístění informačních cedulí s názvy ulic a místními cíly. Po doplnění posledních maličkostí, bude návrh předán ke schválení na policii a nadřízený úřad do Šlapanic.

V krátkosti se zmíním jako vždy o dalších bodech, ke kterým jsem během jednání vrátila:

3. Parkování dodávek u místa pro přecházení před bývalým Satovem (majitel momentálně sice brání ve výhledu pěším i motoristům, ale neporušuje dopravní předpisy) – zákaz stání bude součástí nových dopravních značení, které jsou už v projektu Ing. Smělého ( zahrnuje především řešení parkování na ulici Příční) a dle slov pana místostarosty by realizace mohla proběhnout do letních prázdnin.

4. Zřízení výdejního místa Z-Box – podepsání smlouvy s firmou Zásilkovna proběhne, jakmile právní zástupkyně obce ověří smlouvu. Což snad nebude trvat déle. Firma potom potřebuje asi 14 dní na umístění a zprovoznění zařízení.

5. Vybudování chodníku z ulice V Uličce na Kozí stranu kolem potoka, aby pěší nemuseli přecházet frekventovanou hlavní ulici – projekt byl již loni zadán panu Ing. Smělému na popud občanů této lokality ke zpracování a dle sdělení se s tímto chodníkem počítá.

6. Rozšíření obecní vyhlášky o pohybu psů na celý katastr obce, zveřejnění čísla na odchytovou službu a spolupráce s obecní policií za těmito účely – prozatím žádný posun, bod je v programu jednání rady za 14 dní (28.4.)

7. Na některé z nadcházejících rad bych ráda s ostatními prošla projekt rekonstrukce náměstí – pan architekt, jak nás informoval pan starosta, neměl doposud čas. Možná to není až tak aktuální, přesto vidím poslední možnost, jak dosáhnout alespoň minimálních změn. Pan starosta souhlasí, že parkovacích míst je tam málo. Zeleň je dle radních dostačující (můj názor znáte 😊)

8. Mám v úmyslu a také jsem o to na radě požádala, nahlédnout do projektů již probíhající rekonstrukce části ZŠ (zmíněné výše viz. hlasování na zastupitelstvu).

Napiště Váš komentář