fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 55. jednání rady obce Střelice

Rada obce proběhla už tradičně v kanceláři pana starosty, kromě běžné agendy – kterou pak naleznete v oficiálním zapisu na webu obce – jsme se zabývali těmito tématy:

  1. Pan Ing. Robert Liška byl pozván na jednání rady jako stavební dozor a projektant, který zaštiťuje rekonstrukci a opravu havarijního stavu tělocvičny, přilehlých prostor a sociálního zázemí jak právě u tělocvičny tak v prvním a druhém patře pravého rohu budovy základní školy. Začali jsme tedy tímto bodem. Pan inženýr potvrdil nevyhovující stav a potřebu rekonstrukce. Na tomto jsme se, jak už jsem několikrát upozornila, shodli na radě i v přítomnosti paní ředitelky před více než rokem.
    Bohužel až havárie elektrického vedení v prostoru staré tělocvičny vedení ŽS či obce donutila jednat. Pan Liška však uvedl, že nezpracoval projekt na rekonstrukci tělocvičny a přilehlých prostor, jak zaznělo během jednání zastupitelstva. To zajišťuje paní ředitelka jinak. Nepřijde mi to adekvátní. Škola je v majetku obce, všechny investiční akce by měly být připravovány přes zastupitelstvo, komise s projednaným zdůvodněním, projektem a rozpočtem. V plánu a částečně v procesu dle pana inženýra je tedy kompletní rekonstrukce – odpady, rozvody, obklady, sanita, snížení stropu. Věřím, že veškeré dokumenty (výkresy a projekty, rozpočet, informace ohledně dodavatele prací) budou k dispozici na vyžádání.
  2. Pan starosta nás informoval o budování zázemí pro pracovní četu v bývalé plynové stanici umístěnou za budouvou místní Základní umělecké školy. Měli jsme schválit výrobu vrat, aby do budoucí garáže a dílny mohla být uložena technika. Namítala jsem, že tento prostor mohla využít právě ZUŠ k uskladnění svých věcí. Pro potřeby čety jsme mohli upravit prostor u sběrného dvora či jinde. Mrzí mě, že jsme jiné varianty ani nezvážili. Pan starosta připomněl, že obec koupila pozemek Za Humny a v budoucnu by se měl nechat vypracovat projekt pro jeho využití, ale provizorně bylo vybráno zázemí za ZUŠ. Zdržela jsem se u tohoto bodu. Uvítala bych otevřenou debatu při takovýchto rozhodování.
  3. Firma GenAgro Říčany, a.s žádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu vepřína (kapacitou 1200 kusů). Stavba bude umístěna na jejich pozemcích v ulici Za Humny. Pan místostarosta uvedl, že firma má již kladné vyjádření od hygieny i životního prostředí k výstavbě vepřína v tomto prostoru. Zástupci firmy se účastnili stavební komise 27.4 a seznámili členy komise s detaily provozu a zabezpečení chodu nejmodernější technologií tak, aby co nejméně narušil pohodlí obyvatel. S ohledem na zkušenosti s takovou zemědělskou činností v blízkosti obydlí mám pochyby. Proto jsem se ptala, zda je již podobný systém vzduchotechniky ve vepříně někde v provozu. Exkurze do takového provozu byla během jednání se stavební komisí nabízena, ale dle pana místostarosty musí být rozhodnuto hned. Neměla jsem tak čas ani telefonicky, či osobně si něco ověřovat. Návrh jsem neschválila, byl ale čtyřmi hlasy přijat.
  4. Zajímala jsem se opět o posun ve věci možné opravy chodníků k železniční lávce z ulice Tetčická před položením té nové. Pan starosta jen konstatoval, že je v řešení kontrola statiky, jak již minule zmiňoval.
  5. V rozpočtu obce pro rok 2021 byla schválena částka 400 tis. Kč pro “Zbudování přístřešků pro zastávky autobusové dopravy”. Pro začátek jsem ukazovala radním možnou variantu a orientační cenu. Pan starosta by investici raději převedl na příští rok s tím, že by obec nakoupila všech 8 přístřešků najednou. Částka by byla asi 2x taková. O postupu a detailech budeme dál jednat i ve spolupráci panem Ing. Smělým, dopravním inženýrem. Domnívám se, že nebyly uvedeny závažné a podstatné důvody pro odklad realizace na rok 2022 a že jde o menší investici, kterou by cestující a děti uvítali. Jak sám pan starosta navrhl, budeme o možných variantách v čase informovat i občany, aby se mohli k výběru vyjádřit. Toto vítám a věřím, že i v jiných oblastech investic se postupně dohodneme a projekty, studie či záměry bude obec zveřejňovat.

Napiště Váš komentář