fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 56. a 57. jednání rady obce Střelice

Oficiální zápis z jednání rady č. 56 konané 14. května je již zveřejněn na stránkách obce Střelice, a proto slovy radní Evy Bartoňové zveřejňujeme její krátký komentář.

➡ Několikrát jsme jako Střeličník odpovídali občanům na dotaz, jestli budeme prosazovat zavedení Mobilního rozhlasu. Podporovali jsme to, ale neměli jsme v úmyslu to navrhovat, protože je dle nás důležitá především otevřenost a sdílnost obce bez ohledu na kanál, jakým informace sdílí. Máme obavu, že za stávajícího nastavení nebudou možnosti a funkce tohoto nástroje využívány v takové míře, jak by se nabízelo, ale třeba se pleteme. Pan starosta ale spolu se zástupcem Mobilního rozhlasu (díky on-line schůzce) radním tento projekt představil a všichni radní hlasovali pro. Občané Střelic budou o detailech informováni předem a 1.7. by měl být zahájen provoz. Tak věřme, že se tato pomůcka ve vzájemné komunikaci osvědčí a pomůže k lepšímu sdílení informací od obce, směrem k občanům.

➡ Blíží se nenápadně léto, a protože jsme se i loni bavili o problému s parkováním u koupaliště, respektive na ulici Ant. Smutného, navrhla jsem využít zatravněnou plochu za zdravotním střediskem jako provizorní dočasné parkoviště. Domluvili jsme se, že bude tato varianta zvážená, a plocha dětského hřiště popřípadě oddělena plotem. Pro návštěvníky koupaliště by pak obec mohla připravit seznam parkovišť, které jsou k dispozici.

➡ Jak jsem již minule uváděla, v rozpočtu obce pro letošní rok je myšleno na pořízení autobusových přístřešků. Navrhovala jsem, abychom letos zrealizovali 4 z celkových 8. Finančně by to právě položka 400 tis. měla pokrýt. Máme k tomu rozdílný postoj. Většina se vyjádřila pro posunutí celé investice na rok 2022. Důvodem je, aby celá zakázka byla v jednotném stylu, případně abychom získali množstevní slevu. Podle mne je tohle možné zajistit i rozdělením zakázky. Budeme se alespoň zabývat výběrem dodavatele a typů přístřešků. Výběrové řízení by mohlo proběhnout na podzim.

➡ Požádala jsem opět o schůzku s projektantem ohledně rekonstrukce náměstí, a jako loni mám příslib, že se nad výkresy pobavíme o možné úpravě (rozšíření zeleně ) s autorem na podzim.

Poslední rada, v pořadí 57. se konala 26. května a opět jsem nevznesla nic nového, jen jsem se vracela k již projednávaným bodům. Jako např.:

➡ Pan Ing. Horský předložil návrh na výsadbu zeleně podél opravených chodníků na ulici Tetčická. Návrh a krátký popis bude zveřejněn na webu obce. Jde o keře a cibuloviny, celková částka za materiál, práci a následnou údržbu je cca 274 tis. Kč. Dohodli jsme se, že dle finančních možností proběhne na tuto akci výběrové řízení společně s výsadbou zeleně na ulici Ant. Smutného (zahrnuto v rozpočtu) v září.

➡ Poptala jsem se na posun ve věci možné spolupráce s obecní policií (která by mohla pomoci řešit kromě jiných záležitostí i volně pobíhající psy) a na zveřejnění telefonního čísla na odchytovou službu. Zatím v této záležitosti probíhá jednání.

➡ Radě byl zaslán upravený návrh na rozmístění informačních cedulí v obci, kde byly zapracovány připomínky pana místostarosty, a tato verze byla všemi přítomnými přijata. Nyní může být návrh předložen všem zúčastněným institucím ke schválení. Letos bychom snad mohli stihnout i výběrové řízení na dodavatele, uvidíme.

‼ Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na Výroční otevřenou schůzku, kterou Střeličník pořádá 16. června od 19 hod. v Salónku restaurace Sokolovna.

Pozvánku najdete zde:
http://www.strelicnik.cz/2021/06/10/otevrena-schuzka-strelicniku/

Napiště Váš komentář