fbpx
Glosy aktuálních témat Komise a výbory

Glosa ke stavební komisi ze dne 15.5.2021

Glosa ke stavební komisi ze dne 15.5.2021

 1. Ve zhruba hodině proběhla prezentace dalšího bytového domu městského typu, situované za ulici Komenského vedle již postavené bytovky. Tato stavba má být jen o 10% zhruba menší, co do kapacity.Zástupci investora se nás snažili přesvědčit o skvělém záměru. Abychom to nenatahovali, velká většina komise vidí tuto stavbu jako další pochybení, to vychází z územního plánu roku 2008. Vedle toho došlo k cílenému navýšení bytů, ale parkovací plochy jsou prokazatelně podkritické, náš odhad bude chybět nejméně 30 parkovacích míst. Komise se tedy shodla, že je potřeba do návrhu přidat další parkovací místa. Situace s provozem na komunikacích a parkování v naší obci je hrozivá a údajně vše vychází z toho plánu, starého 13 let. Domníváme se, že způsob zástavby celé obce a stav a řešení stávajících obslužných komunikací neumožní dále další developerské projekty, pokud bude vedení obce jednat ve prospěch občanů Střelic.
  Většina komise se vyslovila proti povolení třetího bytového domu.
 2. Proběhla informace o zahajovaných investičních akcích vozovek, chodníků, přechodu a ZUŠ. O stavu prací ve škole nebyly podány žádné informace, proto následně p. Hataš navrhl, že by stav školy zasloužil samostatné jednání.
  Nebyla odpověď.
 3. Lávka do Vršovic od nádraží by měla být zprovozněna do 17.9.20121, měla by být opravena Skanskou vozovka Nádražní ulice. O ostatních opravách obecního majetku po dokončení drážních prací, se jedná. Včetně ulice Za humny. Byla předložena studie rekonstrukce budovy nádraží se snahou o zachování původního stavu vnějšku a modernizací vnitřních prostor a bytů.
 4. Panem Ing. Chloupkem byla otevřena otázka vepřína, podle části členů komise vedení obce podcenilo tuto záležitost. Bylo sděleno, že to již nelze ovlivnit, změnit, vedení obce věří investorovi, že bude vše v pořádku. Je to zvláštní pocit, někomu věříme úplně vše a někomu nejsme ochotni důvěřovat vůbec. Přitom, my v hnutí Střeličník, máme zájem o spolupráci, máme zájem o otevřenou diskuzi nad stavem věcí a života v obci i zde je téměř vše odmítáno. Není nám umožněno zúčastnit se přípravy budoucích a ani stávajících projektů. Pan Hataš navrhnul, aby vedení obce vypravilo informativní cestu do míst, kde jsou tyto projekty realizovány.
  Nebylo rozhodnuto.
 5. K čistírně odpadních vod p. Hataš uvedl, že denně bude od čistění vody obcí Střelice, Nebovidy a Troubsko odtékat až 600 m3 téměř vyčištěné vody, kterou lze mít jako užitkovou a proto navrhl výstavbu biotopu k dočistění a zásobě vody, pro jakékoliv účely, například u prostoru ČOV a napojení na potok. Viz Říčany a jinde.
  Nebylo rozhodnuto.
 6. V souvislosti s kvalitou navrhl p. Hataš, aby byla provedena kontrola likvidace splašků v chatových oblastech, kde jsou již delší čas některé budovy užívány celoročně. V současné době existuje zákonná povinnost, především stavebních úřadů, provádět kontrolu a zajišťovat dozor nad kvalitou spodních vod. Ty jsou v naší obci ohrožovány dlouhodobě velkými znečisťovateli a pravděpodobně i řadou malých. Na to bylo sděleno, že je to jinak, protože je znám jeden případ, kde je prokazatelně jímka pro splašky. Nebylo v této věci také přijato rozhodnutí, přestože těchto objektů je mnoho desítek v našem katastru, vše je na kopcích a to znečistění se projeví v obci.
Zapsal Miroslav Hataš, za součinnosti Martina Škody. Oficiální zápisy stavební komise z rozhodnutí jejich členů nezveřejňuje.

Napiště Váš komentář