fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 59. a 61. jednání rady obce Střelice

Oficiální zápis z jednání rady č. 59 konané 30. června je již zveřejněn na stránkách obce Střelice, a proto slovy radní Evy Bartoňové zveřejňujeme její krátký komentář.

➡ Po předchozí dohodě z jara jsem radním předložila cenovou nabídku v hodnotě 27 tis. Kč na zpracování vizualizace „Senior parku“, kterou by zpracoval krajinářský architekt tak, aby vznikl prostor především pro pobyt a aktivní odpočinek starších občanů. Obdělávaná zahrádka, ale i náletoviny by byly ponechány. Pozemek je tak přirozeně už oddělený od vznikající nové výstavby. Našlo by se místo i pro hraní dětí…ale návrh nebyl přijat. Pan starosta oznámil, že obyvatelé bytovky si to nepřejí a že pak dle zastavovací studie tu má vzniknout dětské hřiště. Námět bude dle něj možná aktuální za rok. (naleznete v části Rada projednala).

Dále připojujeme také komentář k jednání rady č.61, přičemž oficiální zápis zatím nebyl zveřejněn.

➡ Navrhovala jsem, aby byl do programu jednání zastupitelstva ( proběhne 9. září 2021) přidán bod o rozšíření vyhlášky týkající se volného pohybu psů. Bod nebude na programu, můžu téma otevřít následně v různém. Radě byl tento úkol zadán během březnového zasedání a bohužel jsme se zatím nedobrali k výsledku. Právní zástupkyně obce nenašla způsob, jak účinně tuto vyhlášku rozšířit na extravilán resp. problémové oblasti.
S tím souvisí téma spolupráce s obecní policií a smlouvy s odchytovou službou. Ani zde jsme však opět nepostoupili. Pan starosta zas pouze zmínil, že obecní policie je nákladná.

➡  Ptala jsem se na pokrok ve věci zvýraznění přechodů v obci (strukturální plast na vozovce v červeno-bílém provedení a doplnění dopravními značkami s retroreflexní fólií), jak to bylo scháleno během rady č. 47. Všichni souhlasili, ale pan starosta by uvítal kompletní opravu vozovky a poté řešení značení přechodů. Osloví s tímto Správu a údržbu silnic.

➡  Pan místostarosta Vašulín nás informoval, že je možné čerpat další dotaci na výsadbu stromů v obci. Bude použita při úpravě zelených pásů na Ant. Smutného a vystačí i několik daších stromů podél potoka směrem z obce. U té příležitosti jsem předala námět občana – zasadit lípu k lavičce u křížku u Myslivny. Dotace se na to nevztahuje, zaštítí to případně obec. Návrh připomenu.

➡  Během letošních deštů byla silnice směrem od Mastných hor několikrát v části na odbočku do ulice Jar. Svobody zatopena, proud vody/bahna je veden podél celé cesty z kopců a nemá kudy stéci do odvodňovacího příkopu. Žádala jsem vedení obce o řešení tohoto problému. Pan místostarosta osloví odborníka a seznámí nás s možnostmi.

Oficiální zápis:

Napiště Váš komentář