fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 62. jednání rady obce Střelice

Dne 1.září 2021 proběhlo 62. jednání rady obce Střelice, a proto slovy radní Evy Bartoňové zveřejňujeme její krátký komentář.

Rada obce č.62 se konala nezvykle hned po týdnu, protože hlavním úkolem bylo vyhodnocení nabídek na vypsaná výběrová řízení tak, aby mohla být projednána na jednání zastupitelstva obce ve čtvrtek 9. září 2021.

1️⃣ Byli vybráni dodavatelé (detaily budou v podkladech pro zastupitele, které zveřejníme v úterý):
– na opravu chodníků na ulici Ant. Smutného
– informačně-orientační značení ulic a místních cílů
– výsadbu stromů a keřů v části ulici Ant. Smutného a ulice Tetčická
– stavební úpravu komunikace k ulici v Myslivně
Veškeré práce by podle smluv měly být dokončeny letos ✅.

2️⃣ K projektu na pokračování rekonstrukce chodníků na ulici Ant. Smutného jsem měla pár dotazů. Šlo mi o vedení sítí v zeleném pásu a už před rokem jsem žádala, zda by bylo možné jejich případné posunutí kvůli možné výsadbě stromů. Výsadbu stromů neumožňuje vedení plynovodu a místy je tu veden i optický kabel. Mrzí mě to, ale snad se do budoucna podaří vysadit alespoň keře či trvalky v těchto pásech.

3️⃣ Potom jsem jen upozornila na kolmé vjezdy, které by podle mne mohly být upraveny po dohodě s majiteli přilehlých nemovitostí a více otevřeny.

4️⃣ Nebyla jsem u toho, když se probíral projekt na vznik cyklostezky směrem na Brno a protože jde o věc nutnou a žádanou, navrhovala jsem, aby byl záměr s nějakými detaily zveřejněn. Pan místostarosta uvedl, že zatím není nic pevně vyjednáno. Jakmile ale budou známy a schváleny detaily, budou plány představeny.

5️⃣ Na radě jsme také projednávali žádost občana, který se zajímal o posun ve věci rozšíření vyhlášky o volném pohybu psů. Paní doktorka Vítková, právní zástupce obce, vypracuje rozbor a seznámí s tím i zastupitele. K tomu jsme se domluvili, že pan starosta poptá na Šlapanicích detaily k již oznámeným problémům se psy a seznámí nás s výsledky.

6️⃣ Během slavnostního projevu paní ředitelky k zahájení školního roku jsme se dověděli, že rekonstrukce staré tělocvičny a toalet je u konce, a schází jen maličkosti – jako padající omítka na schodišti. Byla bych ráda, pokud by obec přistoupila k celkové revitalizaci budovy a plány k rozšíření kapacity byly dostatečně připraveny.

7️⃣ Také ZUŠ se dočkala rekonstrukce sociálního zázemí, kde však musí být odstraněny některé nedostatky – např. v přízemních prostorech, aby mohly toalety plně sloužit dětem i dospělým. Předání díla by mělo tedy proběhnout do konce září. I zde by bylo dobré s předstihem pokračovat v plánování půdní vestavby, kde by má vzniknout ateliér a věnovat se řádně i vlhkosti stěn ve spodní části školy.

Pozn. Nejedná se o oficiální zápis (ty najdete na stránkách obce Střelice), ale volnou glosu radní Evy Bartoňové.
Oficiální zápis:

Napiště Váš komentář