fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 64. jednání rady obce Střelice

Dne 29.září 2021 proběhlo 64. jednání rady obce Střelice, a proto slovy radní Evy Bartoňové zveřejňujeme její krátký komentář.

Kromě běžné agendy jsme na radě obce jednali o několika aktuálních bodech, které se pokusím stručně přiblížit.

1️⃣ Petice proti výstavbě vepřína byla radou již 15.9.2021 projednána a předána na stavební úřad. Bohužel, 15.9.2021 jsem se nemohla rady obce zúčastnit.  Podle radních se petice týká převážně podmínek, které jsou vyhodnocovány v rámci povolovacího stavebního řízení. Stavební povolení bylo již dle slov pana místostarosty vydáno. Vrátíme se k tomu ještě za 14 dní.
✅ Názor Střeličníku:Myslíme si, že vedení obce by mělo využít veškeré možnosti k zastavení výstavby. Výstavba bude mít v budoucnu dopad jak na kvalitu života v obci, ale také finanční dopad na investice občanů (ceny domů, pozemků atd.). Chápeme, že je důležité zachování živočišné výroby v ČR, ale výstavba podobných objektů by měla být s předstihem, otevřeně a řádně prodiskutována s občany dotčené obce, případně formou místního referenda odsouhlasena a nikoli bez veřejné debaty schválena. Vzhledem k umístění stavby nevěříme argumentům, které zaznívaly z úst stavitelů (investorů), že provoz vepřína, nebude mít na život v obci negativní vliv. Vedení obce, by v tomto směru mělo maximálně hájit a zastupovat zájmy občanů.

2️⃣ Pan starosta nás informoval o jednáních a nejbližších plánech firmy SKANSKA, co se týká oprav silnic, chodníků. Snad už příští týden započnou práce na vozovce v ulici Za Humny. Např. o silnici kolem ČEPRA se jedná. Firma SKANSKA se opravám bude věnovat následujícího půl roku.

3️⃣ Ptala jsem se, zda ještě letos provedeme opravu části venkovní kanalizace v areálu školy (od bývalého bytu školníka). Akce bude převedena do příštího roku.

4️⃣ Na základě podnětu od občanů (díky moc) a osobní zkušenosti – autem ve Vršovicích, jsme se usnesli, že je potřebné oslovit dopravního inženýra na pomoc se zjednodušením dopravy, parkováním a zpomalení provozu v této lokalitě. Věřím, že bude veřejnost průběžně informována o vývoji a později seznámena s nějakým návrhem.

5️⃣ Kvůli vytíženosti Z-boxu u zdravotního střediska (díky také za podnět) jsme se domluvili, že obec navrhne další možné lokality pro umístění výdejního místa. Detaily by měly být zveřejněny později prostřednictvím mobilního rozhlasu, o kterém se více dočteme v říjnovém zpravodaji – palec nahoru.

6️⃣ Mluvila jsem o tom, že lidem chybí obchod s potravinami. Předchozí zastupitelstvo, jak už určitě víte, navrhovalo k výstavbě prodejny právě zatravněnou plochu za lékárnou. Mezi první body, které jsem jako radní v prosinci 2018 chtěla řešit, patřila zhuštěná doprava, parkování a vůbec prostor u zdravotního střediska, základní školy. Pokus o získání dopravní či zastavovací studie této lokality se nepodařilo v roce 2019 realizovat, přičemž nyní je téma snad ještě více aktuální.

Z mého pohledu není možné mluvit jen o obchodním domě, je potřeba hledat komplexní řešení. V rozpočtu pro letošní rok na studii máme vyhrazenou dostatečnou částku, snad se nám podaří oslovit příhodná architektonická kancelář. Je na čase se zabývat touto variantou, hledat kompromis a případně jednat o jiných možnostech.

Pozn. Nejedná se o oficiální zápis (ty najdete na stránkách obce Střelice), ale volnou glosu radní Evy Bartoňové.

Napiště Váš komentář