fbpx
Glosy aktuálních témat Komise a výbory

Glosa k 11. jednání finančního výboru

V září proběhlo 11. jednání finančního výboru, ze kterého vám formou volné glosy přinášíme doplnění informací k oficiálnímu zápisu. Ten již najdete na stránkách obce Střelice a odkazujeme na něj v komentáři.

▶ Úvodem jednání byli členové seznámeni s rozpočtovými opatřeními 6, 7 a 8, které vzali na vědomí.
▶ Následně přišel na řadu bod týkající se právního zastoupení obce Střelice, kde si zástupce Střeličníku v komisi David Otoupalík vyžádal informace dopředu, v logice předchozích podnětů od občanů ke „kvalitě“ některých právních výstupů. Starosta obce potvrdil, že obec neplatí za právní zastoupení žádný měsíční paušál a jednotlivé právní úkony jsou objednávány jednotlivě. Průměrná částka od začátku roku je v rozsahu cca 20 tis. měsíčně.
▶ Na tento dotaz navazoval i druhý bod, který se týkal vyhlášky o pohybu psů. Už v 1. polovině r. 2021 zastupitelstvo uložilo radě obce řešit problém spojený s pohybem psů v obci a nás zajímalo, zda obec zadala tento bod k analýze a kolik za to zaplatila. Odpovědí bylo, že k uvedenému datu (3. 9. 2021) právní analýza nebyla realizována a obec tedy za toto ani nezaplatila.
Nad to, před jednáním fin. výrobu byl vydán na obecních stránkách dokument “Stanovisko ke stížnostem občanů na volný pohyb psů v obci”, který shrnuje kroky obce v tomto směru.
▶ V následné diskuzi členové fin. výboru doporučili obci, aby se tématem zabývala a zajistila právní podporu v tomto duchu. Jsme rádi, že tento bod bod byl z části vyslyšen a na následném jednání zastupitelstva se téma pohybů psů řešilo. Případná úprava vyhlášky je však stále v řešení a dokončena není. Téma budeme sledovat, také prostřednictvím radní Evy Bartoňové. I ta na toto téma pravidelně na radě upozorňuje a žádá řešení.
▶ V samostatné debatě pak padl ze strany p. Otoupalíka návrh, aby obec zvážila rozšíření transparentnosti veřejných zakázek (malého rozsahu) tak, aby na internetových stránkách obce zveřejňovala plné zadání, nikoliv jen výzvu. V ní se případný zájemce obvykle dočte, že podklady jsou k vyzvednutí v kanceláři vedení obce. Starosta obce přislíbil, že toto probere s místostarostou.
‼ Další jednání fin. výboru bude v prosinci, před jednáním zastupitelstva. O výsledcích a závěrech, stejně tak jako o tom, zda navržená opatření či návrhy byly zrealizovány, vás budeme jako obvykle informovat.
Glosu napsal David Otoupalík. Oficiální zápis naleznete na webu obce.

Napiště Váš komentář