fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 65. jednání rady obce Střelice

Dne 13.října 2021 proběhlo 65. jednání rady obce Střelice, a proto slovy radní Evy Bartoňové zveřejňujeme její krátký komentář.

1️⃣ Navrhovala jsem poptat častější odvoz tříděného odpadu. Alespoň orientačně tak zjistit, jak by náklady za tuto službu vzrostly. Představit to veřejnosti jako možnost mít více uklizeno okolí nebo naopak zvážit jiný způsob třídění. Je to velké téma, složité a proto řešení nemůže přijít hned. Přesto bychom se měli začít zajímat o možnosti, které by nás částečně mohly zbavit odkadků v okolí kontejnerů. Rada se bohužel k návrhu staví tak, že to chce nechat až na příští zastupitelstvo. Za Střeličník jsme ve shodě, že je to jen odložení problému o rok a budeme navrhovat jednání dříve. Připomínáme, že radu obce vyzval k poptání řešení už dříve finanční výbor, vnímáme proto, že zájem je z více stran. V okolních obcích k problematice odpadů přistupují už tak, ze buď zajišťují častější vývoz, např. v letních měsících a nebo dokonce odvoz separovaného odpadu zajišťují přímo od domů. To vše jsou kroky, které mohou zlepšit problematiku odpadů, věčně plných míst s kontejnery a spokojenost s občanů se službami obce.

ℹ Připomněla jsem myšlenku z Komise pro veřejné záležitosti, aby byl oplocen prostor pro tříděný odpad u bývalého obchodního domu (plot ze tří stran). Odpadky dnes vítr roznáší po ulici až k plotu školky, sokolovny. Probereme možnosti a cenu příště.

2️⃣ Na programu jednání rady byla i petice proti výstavbě vepřínu. Vedení obce, podle slov pana starosty nebylo obeznámeno o postupu stavebního úřadu, kam petici směřoval. Byla jsem týden před tím ve spojení s vedoucím stavebního úřadu, který mi telefonicky sdělil, že jeho úřadu vůbec nepřísluší k petici nějak přihlížet. Řídí se svými předpisy a takto že i odpoví panu starostovi. Stavební povolení bylo uděleno už na konci července a investor, dle Ing. Bínka, dodal všechny zákonem určené dokumenty, byly splněny veškeré formality. Zaráží mě, že v případě předání petice však 30-ti denní lhůta splněna nebyla a vedení obce se bude stavebního úřadu dotazovat. Je důležité připomenout, že petice měla přes 500 podpisu a vnímáme proto, že vedení obce by se jí mělo aktivně zabývat a hledal i jiné možnosti, jak se ke stavbě postavit. Např. aktivním jednáním s investorem a občany o nějaké společně dohodě nebo úpravě projektu, např. o kvalitní čisticí filtry, čistící jednotku. atp.

3️⃣ Obdržela jsem nabídku od brněnské architektonické kanceláře na vypracování urbanistické studie lokality Školní. Studie by měla řesit nejen případné umístění obchodu za zdravotním střediskem, ale především vznik parkovacích míst a přinést uklidnění dopravy ve špičkách. Protože ale cena přesahuje 120 tis. korun (co může maximálně rada schválit), musí být případná smlouva projednána na zastupitelstvu. Pan architekt vyžaduje platbu zálohy, se kterou však vedení obce nesouhlasí, proto povedeme ještě jednání o podmínkách ve smlouvě.

4️⃣ Žádala jsem pana starostu, aby opět kontaktoval Šlapanice, přestupkovou komisi s tím, že nemáme oficiální stanovisko k oznámení o útocích psa z roku 2019. Víme, že bylo provedeno několik na sobě nezávislých oznámení na stejného majitele před i po tomto datu a měli bychom znovu podpořit jeho možný postih. Pan starosta zmínil, že stále neobdržel návrhy od zastupitelů, kde by mohl být vhodný pozemek určený pro volný pohyb psů, jak přednesl během jednání zastupitelstva v září. Pokud by obec takové místo měla vyhrazené, mohla by tak být dosavadní vyhláška o volném pohybu psů rozšířena i na zahrádkářskou oblast atd. a prohřešky mimo intravilán obec by tak byly kvalifikovány jako přestupky. Obec nechce rozhodně trestat či omezovat odpovědné majitele psů. Na základě špatných zkušeností s jednáním, přístupu jednoho, či dvou majitelů psů, musí přikročit k ochraně ostatních obyvatel.

5️⃣ Pan starosta ve spolupráci s nájemcem koupaliště navrhuje rozšířit plánovanou venkovní posilovnu, workoutové hřiště – jak bylo představeno Martinem Klímou a schváleno na zářijovém zastupitelstvu o prvky pro cvičení seniorů a celé rodiny. Předběžně jsme se domluvili, že by posilovna mohla být vybudována místo jednoho hřiště plážového volejbalu. Prostor je ale podle mě i na zatravněné ploše pod tímto hřištěm a uvítala bych, kdyby se k tomu mohli vyjádřit i samotní volejbalisté. Není zatím domluveno oplocení, vstup.

Pozn. Nejedná se o oficiální zápis (ty najdete na stránkách obce Střelice), ale volnou glosu radní Evy Bartoňové.

Napiště Váš komentář