fbpx
Glosy aktuálních témat

Třídíme odpady – ale co pak s nimi?

Jedno z nejvíce rezonovaných současných témat v obci vedle výstavby vepřína je také třídění a svoz odpadů. Téma v obci rezonuje zejména z důvodu neustálého nepořádku v okolí kontejnerů a mnohdy je to přisuzováno jen nedisciplinovanosti občanů.

Zkusím se zaměřit hlavně na kontejnerové místo před bývalým obchodním domem Satov. Vím ale, že podobné problémy se najdou i na dalších místech, kde jsou kontejnery na tříděný odpad umístěny. Jde mnohdy o místa, kde je celkem velký pohyb osob, což je naprosto pochopitelné a smysluplné. Lidé to mají při cestě do zaměstnání nebo na úřady, případně v blízkosti jejich bydliště. V naší obci jsou kontejnery umístěny mj. v místech, kudy proudí většina školáků, popřípadě v bezprostřední blízkosti obchodu a obecního úřadu, slušelo by se proto, aby tato místa byla řádné uklizená a nevypadalo to tam, jako na smetišti nebo skládce, přitahující dotěrný hmyz nebo hlodavce.
.
Nechci zde obhajovat nikoho, kdo nechává odpad u kontejnerů, protože jsou plné, stačilo by zkusit jiné místo, nebo počkat na vyprázdnění kontejnerů. Víme, že tento stav se stává už téměř pravidlem, neboť jak známo, příklady táhnou, a kde se objeví jeden pytel s odpadem, zanedlouho je tam celá hromada. Řešením tudíž není peskování občanů, ale docílení toho, aby holt ty kontejnery většinu času plné nebyly. A jak toho dosáhnout? Ze sloupku pana starosty ve zpravodaji jsme si mohli všimnout, že cesta vedení obce je jasná. Docílíme toho tím, že budeme upozorňovat na to, jak lidé nedostatečně odpad stlačují a mohou si za nepořádek sami? Myšlenka pěkná, ale vypadá to, že bohužel stále nedostačující a míjející se účinkem. Upřímně, asi nikomu se vlastně ani nechce třeba ráno při té cestě do zaměstnání přetlačovat špinavé plastové odpadky rukama, aby se tam nacpal další pytel.
.
Je zde vůbec nějaké jiné řešení? Samozřejmě. Není možné říkat jen A a neříct B. Problém není jen v tom, že lidé odpad nestlačují. Každý může tu papírovou krabici “sešlapat” na zlomek původního objemu nebo PETku zmačkat ještě předtím, než ji vhodí do toho správného kontejneru. Problém je ale evidentně také to, že prostě na některých místech je kapacita pro daný odpad malá. To se dá řešit buď navýšením počtu kontejnerů a nebo častějším vyvážením. I mne osobně se mnohdy stane, že jsou kontejnery zejména na papír a plast úplně plné a není možné do nich další papír dostat. Řeším to tak, že si odpad odvezu zpátky domů a zkusím to za týden znovu (no není to zrovna situace, která by mne extra bavila). Bohužel pak se najde dost takových, kterým se již odpad domů vést nechce a naskládají jej vedle kontejnerů. Ano možná v dobré víře, že to naskládají pěkně a nic se s tím nestane. První déšť a vítr z celého okolí udělají ne příliš pěkné a voňavé zákoutí.
.
Další z možností by mohlo být například navýšení kapacit kontejnerů před sběrným dvorem, kde by občané v případě že se nevlezou s odpadem v pro ně nejbližším místě, mohli odpad zavést. Ale asi to není úplně řešení pro lidi, kteří odpad nosí pěšky (tady bych bohužel očekával, že spíše odpad pohodí u kontejnerů, než aby jej nesli ke sběrnému dvoru).
.
Chápu, že náklad na odvoz separovaného odpadu není zanedbatelná položka. Ale pořád to je něco, za co může být obec ráda. Za to, že lidé třídí, za to že nepálí plasty v kotlích na tuhá paliva, nevyhazují odpad v příkopech a lesích. Věřím, že do střelických kontejnerů na tříděný odpad občas vyhodí věci i lidé, kteří ve Střelicích nebydlí. Doufám, že jich není mnoho, ale pořád jsem radši, když odpad vyhodí do kontejneru, než aby odpad vyhodili někde v lese a nebo u cesty podél pole.
.
Mnohdy slýchávám, jak jsme obcí 21.století. Ano, Střelice jsou krásná obec pro život. Máme v okolí nádhernou přírodu a mnoho spolků se zde snaží udržovat místní tradice a buďme za ně rádi. Ale pak jsou tady některé věci, které jsou již v 21. století také běžné. A za mne jedna z těchto věcí je i to, že je v obci uklizeno, neválí se zde a nezapáchají odpadky. Je pro mne nepochopitelné, jak dlouho trvalo doplnit po Střelicích odpadkové koše a podobně nepochopitelné pro mne je neschopnost zajistit dostatečnou kapacitu kontejnerů na tříděný odpad a jejich dostatečnou frekvenci vývozu.
.
Stále beru to, že slušný člověk nevyhodí odpadky do trávy, když v blízkosti není odpadkový koš. Stejně beru, že slušný člověk nedělá nepořádek v okolí kontejnerů. Ale doba je holt taková, že je potřeba jít té slušnosti více naproti. Takže raději ty odpadkové koše dám na frekventovaná místa, raději zajistím, aby, když už lidé odpad třídí, měli jej kam vyhodit. Prostě snažím se minimalizovat to, aby nedocházelo k tomu, že někteří lidé zvolí tu jednodušší cestu a v případě, když je kontejner plný, pohodí odpadky okolo.
.
Budu rád, když si každý z tohoto odnese to své. Občané si zkusí co nejvíce vzít k srdci apel pana starosty na lepší kompresi odpadků tak, aby místo v kontejnerech bylo co nejlépe využito. Vedení obce zase zkusí zjistit, kolik by stálo častější vyvážení odpadů, na což se Eva Bartoňová již několikrát ptala. Bohužel, odpověď “To je drahé”, za mne není dostatečně uspokojivá. Bylo by fajn znát fakta, znát cenu, zeptat se lidí jestli o to stojí. A není to čistě tak, že navýšení se musí projevit v poplatku za odpady. Zkusme oslovit další firmy, zkusme zjistit, jestli nejsou schopny vyvážet častěji za podobnou cenu. Prostě zkusme najít smysluplné a všem prospěšné řešení. Je důležité vědět, kolik by případně stálo navýšení frekvence, popřípadě kapacity některých stanovišť a poté na základě toho, udělat “anketu”, jestli by lidé o danou službu stáli. Otázka, jestli někdo chce častější odvoz, více kontejnerů bez doplnění informace, kolik by to stálo, postrádá smysl.
.
Nechci, aby článek vyzněl jako kritika vedení obce a není to tak ani myšleno. Ale prostě nepořádek mne trápí a zdá se mi, že se tím nikdo moc zabývat nechce. Budu rád, jestli v komentářích napíšete Váš názor. Ideálně i to, jestli Vám přijde kapacita kontejnerů dostatečná a popřípadě k jakému místu se vaše odpověď vztahuje. Rád bych, aby to mohlo sloužit jako první krok k řešení problému. Zkusíme tímto zjistit, kde kontejnery podle Vás chybí, možná zjistíme i to, že jich je někde více než je potřeba a bude stačit jen upravit kapacity v jednotlivých místech.
Díky za Váš názor. Je potřeba o věcech mluvit a znát názory co největšího počtu občanů, kterým tato situace není lhostejná. Nikdo není nejchytřejší a mnohdy právě z komunikace s občany vyplyne řešení, které malé skupince může unikat.
.
Autor článku: Radim Brener
.
.
Přikládám také názor Evy Bartoňové k tématu:
Toto téma se objevilo na radě několikrát. Chtěli bychom žít v pěkném, čistém prostředí. Podíl na tom nesou všichni zúčastnění. Úkolem vedení obce by podle mě mělo být hledání nejvhodnější varianty, zvážit zkušenosti z okolních obcí, ale vycházet z vlastních dat a statistiky. Těch možností je opravdu hodně a ráda bych podpořila debatu o tom. Zatím se v tomto směru nic nepodniklo, měli bychom na obci aspoň začít.
.
My občané bychom zas měli správně třídit (podle mě to stojí za to), ale i hledět na to, aby náš odpad zabral co nejméně místa. Protože, co pomůže vyvážení jednou za týden v případě, když přijde deset, patnáct lidí a PET flašky a krabice nesešlape, nerozloží, nerozřeže? Je to těžké, když v bioodpadu najdou stavební suť a nebo v papíru zas elektro. Toto je jen na nás, na přístupu, na výchově obyvatel. Máme se pořád, kde zlepšovat. Peníze, které bychom tak na případném častějším svozu odpadu ušetřili, bychom mohli využít jinak …

Napiště Váš komentář