fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Glosa k 66. a 67. jednání rady obce Střelice

Přinášíme vám volnou glosu k 66. a 67. jednání rady obce, kterou připravila Eva Bartoňová.

1️⃣ Rada č. 67 začínala schůzkou na místním koupališti, kde jsme jako rada obce společně s nájemcem p. Veverkou, předsedou Komise pro veřejné záležitosti Martinem Klímou a projektantem procházeli možné místo pro vybudování workoutového hřiště. Prostor v rámci fotbalového hřiště, který byl původně vybrán, a jak už zaznělo na zastupitelstvu v září, nemůže obec využít, protože se jedná o majetek Sokola. Proto se obec rozhodla pro variantu druhou, tedy umístit projekt v rámci areálu koupaliště. O podobě a možnostech se bude ještě jednat, věříme, že brzy obec představí finální řešení (obrázek je ilustrační). V kanceláři pana starosty pak pokračovalo jednání rady obce běžnou agendou.
.
2️⃣
Řešili jsme návrh rozpočtu na rok 2022. Shodli jsme se, že je potřebné dokončit projekt na zbudování veřejného osvětlení v prostoru mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm, který již dříve inicioval starosta obce. Měly by tak být osvětleny cesty od ulice Antonína Smutného po černý chodníček. Výdaj na tuto akci v očekávané hodnotě 1 mil. Kč bude do rozpočtu přidána. Nesouhlasím ale, aby v těchto prostorech vzniklo parkoviště. Naopak, měli bychom cesty upravit pro pěší. Už delší dobu navrhuji upravit tento prostor pro pěší, kočárky a cyklisty. Zpevnit a rozšířit chodníky. S ostatními se neshodu, protože by naopak v těchto místech chtěli zbudovat parkoviště pro potřebu fotbalistů a návštěvníky koupaliště. Podle mého názoru bychom měli hájit klidnou část obce a ponechat ji místním k procházkám, dokud to půjde. Tento bod bude předmětem dalšího jednání. Stručně jsem zmínila i další mé návrhy k rozpočtu, které budu zasílat písemně. Zveřejníme je poté i na Střeličníku. Návrh na rozpočet pak bude vyvěšen a 8. prosince by jej mělo připomínkovat a nebo schválit zastupitelstvo.
.
3️⃣
V dalším bodě jsem se vrátila k tématu třídění a svozu odpadu, protože to trápí většinu z nás. Jak už jsem uvedla minule, rada obdrží návrhy na oplocení sběrného místa u Satova. Četa zkontroluje stav kontejnerů u Březečí, jestli jimi nepropadá sklo. Pan starosta potvrdil, že i další místa četa prochází a snaží se uklidit po vyvezení odpadu. Tím hlavním závěrem debaty ale je, že se do vánoc vedení obce setká s firmou SUEZ zajišťující svoz odpadu a proberou s nimi naše hlavní potíže. Poptají i cenu za častější vyvážení papíru a plastu (už nyní probíhá 1x týdně). Uvidíme pak, co dál. Okolní obce přistupují – jak jste také upozorňovali v příspěvcích zde na Facebooku – k modernějším postupům třídění. Objem odpadů trvale roste a i jiné obce se tak snaží řešit obdobné problémy s nepořádkem na veřejném prostranství jako my.
.
4️⃣
Pan místostarosta nás dále informoval o schůzce se zástupcem Zásilkovny. O rozšíření kapacity Z-Boxu mohli lidé hlasovat přes Mobilní rozhlas. Díky výsledkům ankety vznikne jedno nové výdejní místo a stávající Z-Box u zdravotního střediska se vymění za větší. Rada hlasovala pro umístění dalšího Z-boxu na nádraží. Není to určitě špatné místo pro cestující z vlaku a Vršovice to mají blíž. Přesto jsem podpořila spíš prostor u pošty, který byl taky navrhován zástupcem Zásilkovny. Instalace a rozšíření proběhne až po Novém roce.
.
Dlužím Vám ještě pár vět z minulé rady, konané 27. října. Kvůli pracovním záležitostem jsem přišla až s hodinovým zpožděním, chvíli před příchodem hosta, Martina Klímy. Krátce jsme prošli některé z bodů, které byly projednávány. Nejdůležitějším z mého pohledu bylo schválení smlouvy o dílo na zhotovení Urbanistické studie na ul. Školní se zaměřením na řešení dopravní situace v této oblasti. Studii zhotoví společnost KEEO4DESIGN s. r. o. se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, cena díla 118 400,- Kč bez DPH. Firma ustoupila ze své žádosti na vyplacení zálohy a mohlo tak dojít k dohodě.
.
ℹ Už předchozí zastupitelstvo uvažovalo o pozemku za zdravotním střediskem jako lokalitou pro možnou výstavbu obchodu. Dávalo by to určitě smysl, protože jde o druhý střed obce. Jenže se zde významně navýšila doprava, která kolabuje především ve špičkách a při různých společenských a sportovních akcích. Proto je důležité vzít v potaz známé souvislosti: a) obec chce stavět další pavilon školky, b) v horizontu 5-6 let může vyrůst další bytovka za školou, c) je očekávaná další výstavba RD směrem k Trpínu, aj. Studie, která bude objednána, by měla všechna tato fakta vzít v úvahu a navrhnout opatření, která by této lokalitě po dopravní stránce ulevila a nebo jinak pomohla. Snad se podaří.
.
Ostatní body najdete v oficiálním zápise na webu obce Střelice.

Pozn. Nejedná se o oficiální zápis (ty najdete na stránkách obce Střelice), ale volnou glosu radní Evy Bartoňové.

Napiště Váš komentář