fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Organizátoři petice proti výstavbě vepřína na radě obce

Přinášíme vám volnou glosu k 68. jednání rady obce Střelice, kterou připravila Eva Bartoňová.

Poslední rada letošního roku 2021 proběhla minulou středu a hlavním tématem byla petice proti výstavbě vepřína. Hosty byli Jan Pernikář a Radovan Smištík, kteří byli pozváni starostou obce během jednání zastupitelstva 8.12.2021. Přestože se toto setkání snažili vyvolat již na zastupitelstvu v září, příležitost sdělit radě obce osobně argumenty proti stavbě vepřína dostali až nyní.
.
Více jak hodinu a půl tak poukazovali na možné nesrovnalostii a chybějící detaily týkající se stavebního povolení, samotného projektu a příslibů GenAgro Říčany a.s.., že se bude jednat o moderní stavbu 21. století. Pokračovali tím, že jsou určité možnosti, jak získat konkrétní záruky ohledně dodržení všech stanovených podmínek a také vyzvali vedení obce, aby jednalo v zájmu občanů a ochrany životního prostředí.
.
Po odchodu hostů jsme se věnovali již klasickým bodům z rady (zažádala jsem pouze o souhlas s pokračováním plánování zeleně podél opravených chodníků v příštím roce) a až na závěr jsme se dohodli na postupu ohledně pokračující výstavby vepřína.
.
Závěry jednání bude vedení obce oznamovat nejdříve všem zúčastněným oficiální cestou a teprve poté bude moci být obeznámena i veřejnost. Věříme, že vedení obce představí závěry z jednání a další postup také všem občanům, například informací v lednovém zpravodaji či na webových stránkách obce.
.
Zároveň za Střeličník uvádíme, že jsme v jednání se zástupcem petičního výboru a jednáme o možnosti on-line prezentace. Jejím cílem by mělo být představit argumenty a námitky proti této stavbě široké veřejnosti. Věříme, že se nám podaří najít vhodný termín, předběžně ve 2. polovině ledna 2022.
.
Autorem glosy je Eva Bartoňová. Nejedná se o oficiální zápis z rady obce, ten najdete vždy na stránkách obce Střelice.

Napiště Váš komentář