fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Radary, workout a plocha před muzeem – jednání rady obce Střelice

Rada obce č. 71 se vyjímečně konala v pondělí 31.1. a probíhala on-line. 16.2. jsme absolvovali jednání č. 72. Dlužím vám ale i shrnutí bodů z letošní první rady z 11.1., ke všem podstatným jsme se ale opět vrátili.

1️⃣ Pan starosta nás jen krátce informoval, že někdo z občanů podal podnět k přezkoumání stavebního povolení k vepřínu a krajský úřad se tímto zabývá. Obec dostala od investora příslib, že v nejbližší době narovná některé z výtek či připomínek petičního výboru a jako první předložili studii příjezdové cesty. Byla jsem proti, protože by toto podle mě mělo být skutečně součástí stavebního povolení a celkově jsem očekávala oficiální postup v těchto záležitostech.
 
2️⃣ Rada schválila opravu havarijního stavu kanalizace a toalet v pohostinství Na Nádraží. Schválila i opravu elektroinstalace. Nesouhlasila jsem s tím a žádala jsem kompletní plán rekonstrukce, vyčíslení celkových nákladů, tak jak tomu bylo i před dvěma lety. Domnívám se, že by obec měla zvážit, zda tyto opravené prostory budou dostatečně využívány a jestli by třeba mohla sloužit i jiným účelům, jak využít podkroví atd. Chybí mi koncepce.
 
3️⃣ Dohodli jsme se na vypsání několika výběrových řízení. Na webu obce už můžete vidět výzvu k akci “Zpevněná plocha u obecního úřadu před muzeem”. Jen jsem namítla, že by bylo podle mne lepší realizovat celý projekt, jaký je přiložen. Opět poptáváme “Dodávka měřícího zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel v obci Střelice”. Jde o dva úseky: ulice Tetčická-náměstí Svobody a Nebovidská-Brněnská. Detaily k oběma řízením jsou k dohledání na profilu zadavatele. Předběžně jsme projednali dodání workoutového hřiště, doplněné o fitness stroje vhodné i pro seniory a dětské prolézačky. Připravuje se take projekt na opravu příchozích chodníků k lávce přes železnici.
 
4️⃣ Zdržela jsem se při hlasování o pořízení studie proveditelnosti na Novostavbu MŠ Střelice, kterou předložila MAS Bobrava. Tato studie je potřebná pro získání případné dotace. Rozhodně podporuji snahu o získání dotace, neztotožnuji se však s umístěním a provedením novostavby. Jsem přesvědčená, že se radní a zastupitelé měli vice zajímat o možnou montovanou, resp. modulární přístavbu v tomto případě. Obávám se, že zděná stavba na rok ochromí chod školky a přilehlého okolí.
 
5️⃣ Vrátila jsem se na závěr jednání k plánu na rozšíření a revitalizaci školní budovy 🏤. Navrhla jsem, aby ve spolupráci s paní ředitelkou ZŠaMŠ a stavební komisí byly sepsány veškeré podněty a potřeby. Paní ředitelka bude přizvána na radu. Příprava těchto podkladů pak bude směrodatná pro zadání výběrového řízení.
 
6️⃣ Rada se dohodla na pokračování výsadby keřů a trvalek podél chodníků na ulici Ant. Smutného, které čeká rekonstrukce. Přijala tak cenovou nabídku Ing. Horského na vypracování vhodného návrhu.
 
👥 Jednání zastupitelstva je předběžně stanoveno na 15.3.
 
Pozn. Nejedná se o oficiální zápis (ty najdete na stránkách obce Střelice), ale volnou glosu radní Evy Bartoňové.

Napiště Váš komentář