fbpx
Glosy aktuálních témat Rada obce

Studie lokality Školní bude rozšířena o studii obchodního domu – jednání rady obce Střelice

Dlužím vám alespoň pár slov k minulým dvěma radám (pořadové číslo 75, 76), které se konaly jako obvykle na obecním úřadě.

1️⃣ Pan starosta nás informoval, že firma SKANSKA bude do konce dubna provádět opravy na komunikacích a chodnících poškozených během prací spojených s elektrifikací železniční tratě.
 
2️⃣ Podle slov pana místostarosty byly vysázeny poslední keře a trvalky v rámci úprav zeleně na ulicích Ant. Smutného a Tetčické. Ke stromkům byly umístěny zavlažovací vaky.
 
3️⃣ Na radě jsme se shodli, že bude vhodné upravit nezpevněný prostor před nádražní budovou, vysadit zde znovu zeleň, řešit stanoviště popelnic a pro vstup na nástupiště vybudovat chodník. Pan starosta jedná se zástupcem ČD o možném pronájmu tohoto pozemku.
 
4️⃣ Rada schválila cenový návrh firmy KEEO4DESIGN na vypracování architektonické studie parkovacího domu s prodejnou. Jedná se o rozšíření již zpracované studie lokality ulice Školní, kterou tato architektonická kancelář zpracovala a následně představila občanům obce na veřejné prezentaci. Úkolem tohoto dopracování bude zjistit a navrhnout, za jakých podmínek by v tomto prostoru mohla vzniknout prodejna či obchodní prostor o větší ploše.
 
5️⃣ Připomínala jsem pak už dříve schválené body. Ptala jsem se na oplocení kolem kontejnerového místa u bývalého obchodního domu a na příchod k lávce přes železniční trať z ulice Tetčické. Projekt chodníku k uvedené lávce by už mohl být připraven pro červnové zastupitelstvo, jak doplnil pan starosta. Návrh na oplocení stanoviště kontejnerů ještě není ve finální podobě k dispozici, ale je zadaný ke zpracování.
 
6️⃣ Na přístřešky pro autobusové zastávky, jejichž výstavba by se v souladu s rozpočtem naší obce mohla realizovat letos, se poptám na dalším jednání rady obce. Měli bychom možnosti toto řešit s dopravním inženýrem, jak zaznělo na radě. Věřím, že se tento projekt podaří letos nejen zpracovat, ale i zrealizovat.
 
Pozn. Nejedná se o oficiální zápis (ty najdete na stránkách obce Střelice), ale volnou glosu radní Evy Bartoňové.

Napiště Váš komentář