fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Cyklostezka, územní plán, studie zástavby – 16. jednání zastupitelstva obce Střelice

Vážení občané. Přinášíme glosu k 16. jednání zastupitelstva obce. Většina bodů v rámci programu byla přijata a dočtete se o nich v oficiálním zápisu, který vydává obec Střelice. V naší glose se proto zaměříme především na body, kde byla větší diskuze nebo které vnímáme, že si zaslouží vysvětlit.

V první části jednání uvedl starosta p. Ondrášek (Nezávislí) bod, který se týkal počtu zastupitelů na příští volební období s tím, že vedení obce navrhuje ponechat stávající počet, tedy 15. V diskuzi vystoupila Eva Bartoňová (Střeličník), která k tématu doplnila informaci o nových subjektech, které se chystají v obci kandidovat, stejně tak jako občanech, kteří projevují zájem o práci ve výborech a komisích. Doplnila také, že v obci naší velikosti může být ze zákona až 25 zastupitelů a navrhla zvýšit počet zastupitelů na 17. Návrh nebyl zastupiteli přijat. Ti se přiklonili ke stávajícímu počtu 15. Věříme proto, že v nadcházejících podzimních volbách občané zvolí kvalitní tým zastupitelů, kteří se aktivně zapojí do dění v obci, přinesou nové nápady a projekty pro další rozvoj.
.

V bodě 13 se schvalovala smlouva s firmou, která provede opravu části chodníku k přechodové lávce ve Vršovicích. Jsme rádi, že se tento projekt, který přinesla na radu obce Eva Bartoňová, blíží k realizaci, jakkoliv je škoda, že je rozdělen na 2 až 3 etapy. V té první bude opravena jedna část přístupu (spodní), poté druhá část, a v poslední etapě (čeká se na projekt) se pak dokončí oprava chodníku při komunikaci, vč. úpravy autobusové zastávky směrem na Radostice.
.
Bodem, který udělá radost všem cyklistům, je významný posun k realizaci cyklostezky Brno – Ostopovice – Troubsko – Střelice. Spolek obcí Šlapanicka se společně závazal tento projekt připravit, zpracovat projekt a také financovat, vč. očekávané finanční dotace z externích zdrojů. Pro obec jsou očekávané náklady cca 17 milionů korun (reálně ale budou nižší, protože se očekává získání dotace) a každá obec si hradí náklady odpovídající nákladům na území obce. V diskuzi vystoupil občan Radim Brener a požádal místostarostu p. Vašulína (KDU-ČSL), který tento bod předkládal, o zveřejnění plánu cyklostezky na webu obce, což bylo přislíbeno. Za tento projekt jsme velmi rádi a věříme, že se jej podaří posouvat kupředu k realizaci.
.
V mezičase starosta uvedl informaci o finančním stavu obecní pokladny. Na běžném účtě má obec k dispozici 29,5 milionů korun a na termínovaném vkladu dalších 30 milionů korun. Za naše sdružení jsme zcela ve shodě, že rozpočtová politika vedení obce, kdy se v posledních letech nedaří připravovat projekty pro realizaci a namísto toho se “šetří” cca 10 až 15 milionů na účtě, je zcela proti zásadaním správného hospodáře. Obec dostává prostředky od státu, z daní občanů. Dostává je na správu, investice a rozvoj. A v obci je stále spoustu příležitostí, jak svěřené prostředky investovat – do výstavby nových obecních budov, do rekonstrukcí těch stávajících, do oprav komunikací a chodníků, a mnohé jiné. K tématu se ještě vrátíme v samostatném článku v budoucnu, protože zaslouží podrobnější vysvětlení.
.
V poslední části zastupitelé souhlasili zastupitelé s návrhy změn do nového územního plánu obce tak, jak je doporučila rada obce. V diskuzi se Radim Brener dotazoval, kdy skončí možnost podávat občanské návrhy, přičemž místostarosta informoval, že dnešním zastupitelstvem. Poté budou požadavky předány na zpracovatele nového územního plánu. Svůj dotaz pak doplnil, zda i poté, co bude zpracován první návrh k prezentaci občanům, budou mít občané možnost připomínkovat tyto změny, či přinášet další. Odpovědí bylo, že ano.
.
Ve stejném bodu pak vystoupil s dotazem z publika David Otoupalík a tázal se, zda vedení obce počítá s doplněním územního plánu tak, aby nebylo v budoucnu možné rozšiřování zemědělské výroby ve stávajícím areálu družstva. Zmínil, že některé obce se takto jistí proti další výstavbě nových budov v těchto areálech či změně využití těch stávajících. Připomněl také, že podobný způsobem bylo v minulosti zabráněno výstavbě bioplynové stanice v obci. Vedení obce podnět přijalo a bude se jím zabývat.
.
Na tento dotaz navázal z publika p. Smištík, který navrhl úpravu územního plánu tak, aby byl zákaz výstavby bioplynové stanice rozšířen i na zákaz výrobny jakéhokoliv plynu. I tento podnět vedení obce přijalo ke zpracování.
V závěru požádal starosta obce zastupitelstvo o zvýšení limitu pro radu obce, ze stávajících 100 tis. Kč bez DPH na 500 tis. Kč s DPH. V diskuzi vystoupila p. Mgr. Fialová (KDU-ČSL), která tuto žádost podpořila i s argumentem na rostoucí ceny a výdaje, např. na havarijní situace ve škole. Poté reagovala Eva Bartoňová, která v diskuzi navrhla lépe a kvalitněji připravovat projekty, aby se nemusely řešit havarijním přístupem. Navrhla také případně upravit limit pouze pro konkrétní zakázky, do konce volebního období. Zastupitelé zvýšení limitu na 500 tis. Kč podpořili.
Za nás se k tomuto tématu také vrátíme samostatným článkem, neboť považujeme 4 násobné zvýšení limitu pár měsíců před volbami za nevhodné. Věříme však, že rada přistoupí k tomuto zodpovědně a nebude této možnosti nikterak zneužívat.
.
V bodě různé zastupitelé vzali na vědomí studii zástavby, která byla zpracována pro lokalitu Nivky a s připomínkami vzali na vědomí studii lokality nad ul. Jar. Svobody.. Zpracovatelem byly Šlapanice, odbor územního plánování. V diskuzi vystoupil z publika Radim Brener a zmínil, zda by nebylo vhodné, aby podobné projekty obec vždy dopředu zveřejnila a občané se s nimi mohli seznámit. Považujeme za vhodné, aby takto klíčové body nedostávali jen zastupitelé, ale všichni občané obce. Vedení obce přislíbilo, že prezentaci těchto studií, po zpracování připomínek zastupitelstva, zajistí. Věříme také, že se nebude opakovat situace, kdy se takto klíčové body neobjeví v programu zveřejněném před jednání, a dostanou jej pouze zastupitelé v podkladech. Běžný občan tak vůbec neměl možnost se dopředu dozvědět, že se tyto body budou projednávat.

Napiště Váš komentář