fbpx
Glosy aktuálních témat Zastupitelstvo

Energie, územní plán, finance – 17. jednání zastupitelstva obce Střelice

Přinášíme vám glosu k poslednímu jednání zastupitelstva s číslem 17. Kromě běžných bodů, které najdete v oficiálním zápise, zmíníme spíše některé detaily nebo souvislosti.

Zastupitelé schvalovali navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Střelice o přibližně 800 tis. Kč do konce roku. Také střelickou školu postihlo zvýšení cen energií, neboť jak zmínila ředitelka Mgr. Fialová, dříve platila obec měsíčně za energie 55 tis. Kč, ale nyní je to přes 120 tis. Kč. Doplnila také, že dle informací ministra školství se řeší mimořádná podpora pro školy, která by snad měla být schválena a poté se vrátit do rozpočtu obce.
.
Dalším důležitým bodem bylo schválení zadání změny územního plánu. Od posledního jednání zastupitelstva občané požádali o další změny, které projednala rada obce a ty, které doporučila přijmout, zastupitelé schválili. Místostarosta poté také zmínil, že než bude dokument po zpracování externím subjektem obcí finálně schválen, proběhne ještě veřejné představení občanům. Zastupitel za Střeličník Martin Klíma ještě požádal zastupitele o doplnění zákazu pro výstavbu biometanové stanice, což bylo přijato.
.
Bodem, který se objevil v “různém” a nebyl v podkladech pro zastupitele, byla informace o plánovaném připojení kanalizace z Nebovid do čističky ve Střelicích. Ta by měla být postupně rozšířena a celé Nebovidy, stejně jako část Troubska (nejspíše od dráhy), by se na ni poté měly připojit. Zastupitelé schvalovali především souhlasná stanoviska z pohledu obce, přes jejíž pozemky bude plánovaná kanalizace s výtlakem (od Nebovid) vést.
.
V bodě “různé” byl z publika položen dotaz, zda je obec připravena na dotace v rámci hospodaření s komunálním odpadem, které byly aktuálně vypsány (např. na nová stanoviště kontejnerů pod zemí, apod.) Pan starosta sdělil, že aktuálně žádný projekt připraven nemáme. Doplnil také, že nechce s koncem volebního období a svého mandátu připravovat projekty dopředu, aby je pak třeba budoucí zastupitelé odmítli.
.
Tato námitka se nám však jeví nepatřičná, jelikož přesně tento přístup je jednou z příčin stavu, kterým naše obec “trpí”. Projekty se připravují spíše bez delší koncepce a obec tak nedokáže včas zareagovat na dotační výzvy. Za Střeličník dlouhodobě navrhujeme zpracovat komplexní vizi obce Střelice, kterou budou podporovat jednotlivé subjekty v obci, spolky, občané … a která bude v co největší shodě napříč. Tím by se předešlo tomu, že obec nedokáže na dotační výzvu zareagovat a podat žádost o dotaci s dostatečným předstihem.
.
Dále padl z publika dotaz na projekty pro pana Smělého, který je poměrně stálým zpracovatelem dílčích projektů pro obec (rekonstrukce chodníků, drobné stavby, opravy, apod.). V soupisu pro radu obce bylo uvedeno cca 10 rozpracovaných projektů za necelý milion korun. Pan starosta uvedl, že obec je s jeho prací spokojena a proto jej využívá.
.
Z našeho pohledu však tato cesta není ta správná. Firma pana Smělého je obvykle vybrána bez výběrového řízení a v budoucnu by mohlo dojít k překročení zákonem povolené částky, za kterou obec od jednoho dodavatele objednala své služby bez výběrového řízení. Také jsou jednotlivé projekty realizovány v delším časovém horizontu, než se nám jeví správné. Rozdělením na více dodavatelů by vznikl větší tlak na kvalitu, cenu a také termín dodání, což obec potřebuje. Více informací o zpracovávaných projektech z tohoto soupisu přineseme samostatně.
.
V závěru ještě vystoupil pan Radovan Smištík (kandiduje za Sdružení občanů Střeličník) s upozorněním na rizika spojená s převzetím komunikace na Žlebech II. Komunikace je vystavěna ze vsakovací dlažby, která není vhodná coby zátěžový podklad a vlivem výstavby, která zde bude probíhat (přes 40 RD), hrozí poškození svršku (závoz materiálu, kamiony, domíchávače, apod). Obec by si měla na toto dát pozor, aby nevznikly do budoucna problémy podobně jako na Kopaninách. Také zimní údržba bude složitá a hrozí vyvracení dlažby např. při odklížení sněhu. Místostarosta obce sdělil, že s tímto názorem souhlasí a že tato rizika zde existují. Zmínil však, že záruka na komunikaci by měla být 5 let. Podotkl také, že investorem komunikace je spolek majitelů pozemků v dané lokalitě.
.
Z našeho pohledu je však chybou, že pro komunikaci v této lokalitě byl povolen tento typ dlažby a obec měla trvat na tom, aby zde byl povrch obvyklý. I na tyto detaily je do budoucna potřeba dávat pozor a snažit se problémům předcházet.
.
Protože se jednalo o poslední zastupitelstvo obce, závěrem ještě starosta poděkoval občanům i zastupitelům za zájem a spolupráci a popřál jim šťastnou volbu v nadcházejících volbách. V těch kandidují i naši zástupci a detailní volební program a kandidátní listinu naleznete na našich webových stránkách www.strelicnik.cz 

Napiště Váš komentář