fbpx
Informujeme Vás Období 2022-2026

Informace po volbách – jak to všechno dopadlo

Zatím jsme se nevyjadřovali podrobněji k volebním výsledkům ani k povolebnímu vyjednávání, což nyní napravíme. Rádi bychom tímto poděkovali všem voličům, kteří dorazili ke komunálním volbám a vyjádřili svůj názor. Jsme příjemně překvapeni, kolik voličů podpořilo Sdružení občanů Střeličník, bereme to jako silné ohodnocení naší dosavadní práce, činnosti v orgánech obce a také úspěšného pořádání různých akcí pro občany naší obce. 

Považujeme za slušné poblahopřát KDU-ČSL k získání největšího množství hlasů. Zejména v rámci dolního okrsku zaznamenala tato strana silnou podporu voličů. Střeličník naproti tomu zvítězil v horním okrsku a zde nás těší počet preferenčních hlasů, kde naše kandidátka Eva Bartoňová získala po Jiřím Vašulínovi druhý největší počet. Děkujeme, moc si toho vážíme. 

Dále ve Střelicích kandidovalo Sdružení nezávislých kandidátů, které ztratilo polovinu svých mandátů a na místo dosavadních šesti zastupitelů mají nově tři. Nové uskupení Starostové nezávislí získali jednoho zastupitele. Občanské demokratické straně jen těsně uniklo překonání 5 % hlasů a v zastupitelstvu historicky poprvé od roku 1994 nebude mít svého zástupce. 

Pro povolební vyjednávání jsme se v rámci Střeličníku dohodli, že určitě nechceme jít cestou obcházení KDU-ČSL, kde by se Střeličník mohl dohodnout se STAN a Nezávislými a tato koalice by měla 8 hlasů proti 7 na straně KDU. Tato varianta za nás nepřipadala v úvahu, přestože se nás na ni někteří dotazovali. Chtěli jsme respektovat výsledky voleb. Pozici síly si před 4 lety vyzkoušeli Nezávislí, když chytrou politickou hrou v zákulisí získali post starosty, přestože nevyhráli volby, a dokonce neměli největší počet preferenčních hlasů pro svého kandidáta. A jak to dopadlo… Tuto jejich chybu nebudeme opakovat. 

Na schůzce s KDU-ČSL jsme proto sdělili, že respektujeme jejich výsledek z voleb, a také jsme vyjádřili podporu pro Jiřího Vašulína na pozici starosty obce. Zároveň jsme jednoznačně deklarovali náš zájem mít jako druhá nejsilnější strana Evu Bartoňovou na pozici místostarostky. Zároveň jsme zástupcům KDU-ČSL sdělili, že si dokážeme představit ve vedení obce dva místostarosty. Práce a projektů, které jsou v obci na pořadu dne, je spoustu a bez tajemníka, který by část těchto činností mohl zastat, je to ve stávajícím formátu těžko zvládnutelné. 

Možná si někteří z vás říkají, proč je pro nás post místostarostky tak důležitý a proč nám nestačil post radního, který nám KDU-ČSL nabídlo. Ve Střelicích nejvíce ovlivňují vývoj a směr obce starosta a místostarosta. Řeší každodenní záležitosti, informují o projektech, akcích, drobných úpravách atd. Většina věcí, které chceme změnit, je ovlivňována především z těchto postů. Naše čtyřletá zkušenost s jedním zástupcem v radě, který může jen přinášet podněty a témata k řešení, nebyla dobrá. Celou dobu jsme byli vázáni na přístup úzkého vedení obce, na jejich aktivitu a ochotu dotáhnout jednotlivé projekty do konce. A jak průběžně víte z našich glos a příspěvků, ten zájem byl spíše vlažný. Cítili jsme, že naše projekty mají významně menší podporu než ostatní, a některé se skutečně vlekly (přehled přineseme v samostatném příspěvku v dalších dnech). Neměli jsme z pozice jednoho radního možnost toto překonat. 

Proto pro nás byla jediná průchozí varianta pro „vyjednávání“ právě pozice místostarosty a proto nám nedávalo smysl zůstávat nadále v pozici nejslabší strany v radě, jen s jedním zástupcem. Voliči si jednoznačně přáli naše zastoupení v užším vedení obce a věřili jsme, že ostatní subjekty toto budou respektovat. 

Vedení KDU-ČSL si vážíme za jejich slušnost, jak k nám v rámci povolebního vyjednávání a samotné schůzky přistupovali. Vyslechli nás, prodiskutovali jsme očekávané změny a čekali pak na jejich rozhodnutí, pro kterou variantu se přikloní. Sdružení nezávislých kandidátů nám prostor pro schůzku nedalo a na výzvy z naší strany bylo na druhé straně, s nadsázkou řečeno, „ticho“. Zástupcům STAN, kteří se s námi přišli seznámit na otevřenou schůzku někdy začátkem tohoto roku, aby si vyslechli naše představy do budoucna, přejeme, aby se jim jejich ambice v radě obce naplnila. Vyjednáváním po volbách se jim podařilo získat místo jednoho radního a přidali se tak k formátu KDU + Nezávislí.

Během minulého volebního období nám někteří předhazovali, jakou děláme politiku, jak na to nejsou Střelice zvyklé a jak se to ve Střelicích dělá jinak. Střeličník nebude dělat krátkozrakou a rádoby líbivou politiku, nejsme politická strana. Chceme dělat svou práci s nejlepšími úmysly a pro to, aby se ve Střelicích lépe žilo. Během následujících čtyř let se ukáže, jak se vládnoucím stranám podaří plnit volební sliby. A protože jsou volební programy všech subjektů velmi podobné, mělo by to jít snadno. 

Přesto tady a teď deklarujeme, že přijímáme pozici opozice, do které nás političtí konkurenti odsunuli. Budeme se chovat slušně, nebudeme nikoho pomlouvat nebo neprávem kritizovat. Chceme jít do dalších voleb za čtyři roky s čistým štítem a voličům ukázat, že i tuto roli zvládáme. Budeme nadále pracovat tak, abychom Střelice posouvali a rozvíjeli. Budeme se snažit zlepšit informovanost občanů alespoň tak, jak jsme to dělali doposud. 

Dále se zaměříme na pořádání kulturních a zábavních akcí pro naše občany a na práci v jednotlivých orgánech obce (výbory a komise). Naší ambicí je získat předsedu kontrolního výboru a většinu v tomto orgánu, tak, abychom mohli být konstruktivní opozicí ve správném slova smyslu. Podpoříme a budeme pomáhat se všemi projekty, které budeme vnímat jako důležité a správné, a nebudeme hledět na to, kdo je jejich navrhovatelem. Hlavně se ale nevzdáváme, poučíme se ze svých chyb a uvítáme nápady, rady i věcnou kritiku od vás, občanů. I to nám pomáhá naši práci zkvalitňovat a posouvat dál. Nejen Sdružení občanů Střeličník, ale hlavně život nás všech ve Střelicích. Slušnost bude to, co nás bude nadále charakterizovat. 

Našim voličům chceme vzkázat, že jejich hlasy pro Střeličník budou mít v novém zastupitelstvu dvojnásobnou váhu. S touto pozicí a silou budeme pro vás i nadále pracovat a zastupovat vás při všech projednávaných bodech. Nadále vás budeme v maximální míře informovat jak o naší činnosti, tak činnosti v rámci obce. Děkujeme!

Napiště Váš komentář