fbpx
Komise a výbory

Úvodní schůzka komise životního prostředí

Zápis z jednání komise životního prostředí konané dne 23.1.2023.
.
Uvedeného dne proběhlo první setkání členů komise pro životní prostředí vzešlé z Rady obce Střelice po podzimních komunálních volbách. Sešlo se nás kromě jednoho omluveného člena celkem 6 včetně předsedy komise Ing. Aloise Lišky. Za Střeličník jsme se zúčastnili oba členové, Petr Gadas a Karel Lochman. Za vedení obce se schůzky zúčastnil i starosta obce, Jiří Vašulín.
.
Šlo víceméně o seznamovací schůzku, kde jsme se v úvodu zvolili místopředsedu komise a dohodli se na termínech dalších schůzek v průběhu první poloviny roku 2023. Následně jsme diskutovali témata, nastíněná panem starostou, jimiž by se měla komise pro životní prostředí věnovat. Poté byla probírána další konkrétní témata navržená ostatními členy komise včetně členů Střeličníku.
.
Člen Střeličníku Petr Gadas navrhl vytvoření tzv. statusu komise, kde bychom veřejně a trvale témata komise deklarovali a kde bychom občanům sdělili, čím by se naše komise měla zabývat, jaké problémy či skutečnosti by měla řešit, případně jakými návrhy občanů by se měla zabývat. Pan Starosta i předseda komise neměli proti návrhu výraznější námitky, bude zváženo. Velkou část debaty zabrala diskuze na téma odpady. Zazněly názory na možná řešení nedostatečné kapacity kontejnerů na tříděný odpad a pořádku v jejich okolí. Shodli jsme se na tom, že budeme vycházet ze zkušeností okolních obcí s různými formami řešení této problematiky (častější svoz, popelnice na tříděný odpad u rodinných domů s motivacemi, edukace občanů v přístupu ke třídění atd.). Ke slovu přišlo i téma trvalé vodní plochy v katastru naší obce, kde jsme se shodli na tom, že toto vyžaduje širší dlouhodobou diskuzi s odborníky a občany.
.
Ze strany členů Střeličníku zazněly i velmi konkrétní podněty. Jednak na zabezpečení volně přístupné jámy se skruží na pozemku vedle komunikace na ulici Nad Farou tak, aby neohrožovala zdraví dětí a občanů. Dalším zcela konkrétním podnětem bylo upozornění na vliv zadláždění kořenového systému při rozšíření kontejnerového stání s důsledkem v usychání vzrostlé lípy u bývalého obchodního domu “Satov”. Diskutováno bylo přemístění tohoto kontejnerového stání. Dále byla členem Střeličníku navržena výsadba stromů v areálu zahrady mateřské školy na ul. Školní a instalace přístřešku pro cestující na zastávkách ul. Tetčická a u Základní umělecké školy z důvodu zvýšení komfortu osob čekajících na MHD.
.
Oficiální zápis schůzky KŽP bude zveřejněn na webových stránkách obce.
.
Zpracoval Petr Gadas, Karel Lochman

Napiště Váš komentář