fbpx
Komise a výbory

Úšetřené peníze na nové projekty – schůzka finančního výboru

Finanční výbor se sešel podruhé v tomto volebním období, s cílem projednat aktuální rozpočtová opatření a také pravidla pro participativní rozpočet. Ten byl na návrh David Otoupalíka poprvé zařazen do rozpočtu na r. 2023 a občané Střelic tak poprvé dostanou prostor pro návrh vlastních projektů na území obce v celkové výši 300 tis. Kč / rok.
.
Jednání výboru se zúčastnil jako obvykle starosta a hostem byl také místostarosta. Ten členům představil zpracovaná pravidla pro participativní rozpočet, která jsou inspirovaná těmi z Ořechova. Tam participativní rozpočet funguje od r. 2021 a Ořechov na něj vyčleňuje 600 tis. Kč ročně.
.
Členové finančního výboru se s pravidly podrobně seznámili a diskutovali především finanční limit na projekty. V původním návrhu byl limit 300 tis. Kč / projekt, ale na návrh Davida Otoupalíka byla výše snížena na 100 tis. Kč / projekt.
.
Cílem této změny je, aby se v rámci participativního projektu podařilo zrealizovat nejméně 3 projekty. Pokud by zůstala zachována původní hranice 300 tis. Kč, což je stejná částka jako je celkový limit v rozpočtu, mohlo by se stát že se ve výsledku zrealizuje jen 1 projekt. A to by byla velká škoda. Věříme, že občané své návrhy přinesou a v anketě poté také vyberou.
.
V další části jednání byli zástupci fin. výboru starostou obce seznámeni s výsledky výběrových řízení, která se budou schvalovat na zastupitelstvu obce. Dle slov starosty se přihlásilo významně více subjektů než v minulosti a rozptyl v cenách byl poměrně znatelný. Například u zakázky chodník k přechodové lávce, kde byla předpokládaná hodnota zakázky 2,65 milionu korun, se nabídkové ceny pohybovaly v rozmezí od 1,74 mil. Kč do téměř 3,4 mil. Kč. S nejnižší podanou nabídkou tak obec dosáhla úspory 910 tis. Kč.
.
Také u dalších zakázek obec vysoutěžila významně nižší ceny. Oprava chodníku na ul. Nebovidská byla rozpočtována na 1,1 mil. Kč, vysoutěžená cena je 724 tis. Kč (úspora 376 tis. Kč). V zakázce oprava komunikace Vršovická byla rozpočtovaná cena 5,27 mil. Kč, vysoutěženo finálně za 3,83 mil. Kč (úspora je 1,44 mil. Kč).
.
Ukazuje se, že zveřejňovat výběrová řízení a dát prostor více zájemcům přináší značné úspory. Jako Střeličník jsme po tomto volali celé 4 roky a jsme rádi, že se konečně do zakázek v obci začaly hlásit nové firmy. Celkově za tyto tři zakázky obec zrealizovala úsporu 2,7 milionu korun proti rozpočtovaným nákladům. Za ušetřené peníze může například opravit chodníky v další části obce nebo zrealizovat fotovoltaické panely na střeše základní školy.
.
V další části diskuze se náš zástupce také dotazoval na výběr právní kanceláře pro realizaci výběrových řízení. V zápise z rady obce č. 9 je uvedeno, že za administraci jedné zakázky si zvolená právní kancelář účtuje fixně 33 tis. Kč bez DPH. Starosta doplnil, že rada obce se rozhodla pro tuto kancelář pro 3 právě probíhající výběrová řízení a pokud s ní bude spokojena, lze ve spolupráci pokračovat. Je škoda, že také pro samostný výběr právní kanceláře nebylo vypsáno dopředu veřejné výběrové řízení. Každopádně oceňujeme, že kvalita zadávací dokumentace se zvedla, stejně tak jako celková smluvní dokumentace k zakázkám.
.
V závěru bylo ještě ze strany starosty doplněno, že pravidla pro poskytování dotací spolkům a subjektům v obci bude řešit rada obce a připraví je během letošního roku pro dotace 2024.
.
Jednání se zúčastnili členové finančního výboru Vojtěch Liška (KDU-ČSL), David Otoupalík (Sdružení občanů Střeličník), Milena Pantůčková a Petr Rozsíval (Nezávislí). Zástupce STAN p. Jiří Mazal se z jednání omluvil. Jako hosté byli přítomni starosta obce Jiří Vašulín (KDU-ČSL) a místostarosta Josef Tichý (Nezávislí).
.
Glosu připravil David Otoupalík. Oficiální zápis z jednání najdete na stránkách obce Střelice.

Napiště Váš komentář