Archiv rubriky: Zastupitelstvo

14. 12. 2018 / / Zastupitelstvo
13. 11. 2018 / / Zastupitelstvo

První zastupitelstvo obce po volbách vede vždy nejstarší zvolený člen zastupitelstva obce. Zatímco v předchozích letech tato role náležela p. Mgr. J. Marešovi, tentokráte se slova ujal PaedDr. Zdeněk Ondrášek a představil občanům a zastupitelům ke schválení program jednání. Všichni zastupitelé následně složili slib a zvolili návrhovou komise ve složení p. Mgr. H. Fialová a p. Hloušková, ověřovateli zápisu pak p. Ing. L. Záleského a p. J. Štveráčka.