fbpx

Představení: David Otoupalík

David Otoupalík

Mobil: 604 221 773. E-mail: david@otoupalik.cz. Bydliště: Ant. Smutného 873/88, Střelice.

Něco málo o mě. Jsem střelickým rodákem a je mi 37 let, mám manželku Zuzanu a od března 2018 skvělého syna Dannyho. Pracuji na pozici jednatele v obchodní firmě, kde mám na starosti marketing a která se stará o energie desítkám tisíc domácností v ČR. Mezi naše partnery patří mj. Junák – Český skaut, kde zajišťujeme kompletní zpracování projektu Skautská energie. A spokojené klienty máme i zde, ve Střelicích. Mezi mé další koníčky patří např. provozování Pivního karavanu, fandění Zbrojovce a samozřejmě Střeličník a akce, které společně pořádáme.

Ve volebních obdobích 20062014 jsem působil jako zastupitel za ODS, z toho cca 7 let jako radní, než jsem byl „po zásluze“ odvolán. Mezi mé největší úspěchy z této doby patří spuštění a provoz internetových stránek obce s diskuzním fórem (toho času hojně využívaným), prosazení bezplatného vydávání střelického zpravodaje, vč. barevné úpravy a také idea postavit novou školku v místech, kde stojí (jakkoliv samotnou směnu pozemků již zodpovědně dořešil místostarosta p. Chloupek). Také jsem organizoval petici s téměř 500 podpisy vás občanů proti výstavbě bioplynové stanice v obci, díky čemuž tu již nikdy nemůže být postavena. Mezi neúspěchy pak řadím selhání obce jako takové v (ne)regulacích developerských projektů a také menší naslouchání spolupracovníkům, než bylo zdrávo. Věřím, že v tomto už jsem dospěl.

V komunálních volbách 2014-2018 jsem nekandidoval, mj. z důvodu rozdílného názoru na otevřenost strany / obce / státu, přístupu k veřejným zakázkám, ale také prezentaci či působení ODS JMK. Nikdy jsem však neztratil zájem podílet se na posouvání věcí kupředu, kde vděčím ostatním přátelům ze Střeličníku, že to vnímají podobně.

Mám široké osobní zkušenosti s komunální politikou, a to jak pozitivní, tak negativní. Původně jsem přemýšlel o větším zapojením do Pirátské strany, protože jsem přesvědčen, že aktuálně představují nejférovější platformu, která umožňuje členům, příznivcům, zájemcům, kritikům i odpůrcům, volnost ve vyjadřování, názorech a formování další vize nejen strany samé, ale i ČR a jednotlivých územních celků. S programem, který Piráti reprezentují na celostátní úrovni jsem ztotožněn a vnímám jej jako zodpovědný. Mírně negativní názor mám na úrovni některých témat jako plošná legalizace „konopí“ (nejsem proti, jen to není můj šálek kávy), či důchodové politice.

Nakonec jsem rád, že jsem k Pirátům „zatím“ nevstoupil. Díky setkání s Martinem Klímou, Evou Bartoňovou a Radimem Brenerem, a dalšími, jsme našli velkou shodu nad tématy v obci a také kulturními a jinými projekty, které zde v obci chceme podpořit nebo na kterých se chceme podílet. Po zralé úvaze všech členů, jsme se rozhodli kandidovat ve volbách jako Sdružení občanů Střeličník. 

Díky vaší podpoře se Eva Bartoňová a Martin Klíma stali zastupiteli a některé z projektů, které bysme jinak mohli představit jen jako občané v publiku, můžeme přinést rovnou na plénum jednání rady obce a zastupitelstva. Věříme, že se nám některé z nich podaří i prosadit, jakkoliv si někteří přejí opak.

Na závěr si dovolím drobné doplnění ke stavbě bytovky nad ul. Příční. Některé zlé jazyky tvrdí, že jsem stavbu prosadil já a tak si k tomu pod rozkliknutím níže dovolím přidat oficiální zápisy ze zastupitelstev. Sami pak, prosím, posuďte, kdo stavbu podporoval a kdo byl proti ní.

Prý mohu za to, že se nad Příční staví bytovka!

Moje odpověď: Jako jeden z mála jsem vystupoval od začátku proti této stavbě. Logicky, na ulici Komenského jsem bydlel a na polích nad zahradami jsem vždycky vnímal oseté plodiny a jezdící traktory, než obří stavbu čnící nad Střelicemi. Bohužel, někteří zastupitelé stavbu podpořili a návrh tak několikrát po sobě prošel, čímž zastupitelé zadělali na budoucí problémy.

Poprvé v roce 2008, když firma potřebovala směnit klíčový pozemek, který patřil obci za ten, co blokoval možnost jakékoliv stavby v uvedené lokalitě. Deset zastupitelů směnu podpořilo (jmenovitě Chloupek, Hloušková, Vidláková, Fialová, Holešovský, Smutný, Maťák, Sklenář, Pavlíková, Trnka), naproti tomu já a p. Mareš jsme se zdrželi hlasování.

9. prosince 2008, 13. zasedání zastupitelstva obce – oficiální zápis zde

Podruhé když firma zažádala v roce 2011 o konkrétní změnu územního plánu a 8 zastupitelů z 15 návrh podpořilo: Sklenář, Mareš, Kronek, Pavlíková, Štveráček, Hloušková, Ondrášek, Vidláková.  Zdrželi se Mareš, Zoubek, Vašulín, Dlapka, Fučík a Liška. Proti hlasoval Otoupalík.

27. ledna 2011, 3. zasedání zastupitelstva obce – oficiální zápis zde

A konečně potřetí, když obec nedokázala pohlídat, aby ve změně územního plánu zůstalo ustanovení, které zastupitelé odhlasovali, tedy „Maximálně dvoupodlažní se sedlovou střechou“. Ve schváleném územním plánu – Změna č. 1, je pak věta „Podmínky využití území: objekty bytových domů v lokalitě b2 budou mít max. 3 NP, případně ještě jedno obytné podkroví“. Je potřeba se ptát těch, kteří v r. 2014 změnu č. 1 územního plánu zpracovávali a schválili, jak je možné, že obsahuje jiné ustanovení než to, které schválilo zastupitelstvo.