fbpx

Proč jsme se rozhodli kandidovat

David Otoupalík

Během krátké doby působení Střeličníku v obci, jsme zaznamenali pár dotazů nebo názorů na působení Střeličníku v politice, na založení Střeličníku, osobní profit členů atd. Proto bychom rádi na některé dotazy odpověděli, alespoň formou tohoto příspěvku. A budete-li mít k tomu jakékoliv otázky, klidně nám je napište na e-mail strelicnik@gmail.com nebo se zeptejte osobně, rádi je zodpovíme.

Proč jste vůbec kandidovali?

Protože nám záleží na tom, aby se obec více rozvíjela, přizpůsobovala požadavkům doby a také občanům, kteří zde bydlí a nebo teprve bydlet budou. Také nám přišlo fajn, že už nás je dost na to, abychom se dali dohromady a naše názory prezentovali společně. Mohou pak, pakliže jsou dobré a kvalitní, mít větší váhu. To, že 2 naši zástupci byli zvoleni do zastupitelstva, nás příjemně překvapilo a umožnilo nám to nominovat zástupce i do komisí a výborů. Věříme, že tam přineseme čerstvé nápady a názory.

Když chcete ovlivňovat dění v obci, proč nejste členy nějaké politické strany?

Protože naše názory na celostátní politiku nejsou pro rozvoj obce důležité. Kdyby nám záleželo na prosazování politické moci, každý z našich členů by byl nejspíše v jiné politické straně a už z principu by byl dělen na levici či pravici. My chceme, aby se v této obci dobře žilo, fungovaly zde očekávané služby, kultura, aj.. Na tomto je postavené naše sdružení a spolupráce členů i příznivců. Každý se o tom může sám přesvědčit na otevřených schůzkách, které pravidelně organizujeme a kde je politice věnován ten nejmenší možný prostor. Přijít může kdokoliv i bez ohlášení.

Proč nekandidujete za jiné politické strany ve Střelicích?

Ve Střelicích kandidují jako politické strany ODS a KSČM, částečně pak KDU-ČSL (která kandiduje pod názvem KDU-ČSL a nestraníci). Těmto subjektům kandidaturu zajišťuje centrála, která před volbami podává registraci na místně příslušný úřad. V našem případě Šlapanice. A protože my nechceme být součástí celostátní politiky, nechceme ani kandidovat za subjekty, které jsou s celostátní politikou spojované. Jen pro zajímavost, z 15 zvolených zastupitelů v obci Střelice, jsou jen 4 z nich členem některé z politických stran. 11 jich je zvoleno bez politické příslušnosti, vč. Evy Bartoňové a Martina Klímy ze Střeličníku. A věříme, že právě spolupráce všech zvolených zastupitelů, bez ohledu na stranickou či politickou příslušnost je to, co nich občané očekávají. Díky tomu jsou v radě obce zástupci tří subjektů, které dostaly hlasy voličů, v komisích a výborech pak navíc zástupci ODS a dokonce i KSČM, která nezískala ani jednoho zastupitele. Přesto dohoda všech zastupitelů umožnila jejich nominaci do výborů a komisí obce.

Dva z vašich představitelů prý chtěli vstoupit k Pirátům, tak proč nekandidují za ně?

Ano, je tomu tak. Jak Martin Klíma, tak David Otoupalík, přemýšleli ještě před založením Střeličníku, že se stanou Piráty. Líbil se jim jejich program, otevřenost, transparentnost a digitální technologie, které využívají. Nakonec se však rozhodli energii a volný čas věnovat Střeličníku a členy pirátů nejsou. Nevylučujeme však, že některý z našich stávajících či budoucích členů bude členem nějaké politické strany či hnutí (jak je dnes v módě), ale toto rozhodnutí necháme zcela na něm a rozhodně jej nebudeme chtít ovlivňovat. Na fungování Střeličníku to nebude mít žádná vliv.

Proč neorganizujete akce jako Střeličník a ve volbách nekandidujete např. jako sdružení nezávislých kandidátů nebo za zmiňované Piráty?

Pod názvem Nezávislí již dlouhá léta v obci Střelice kandiduje skupina občanů, která je sdružena jako Sdružení nezávislých kandidátů Střelice (SNK Střelice). Nepřišlo by nám fér, hledat podobný název, který by ve výsledky mohl být matoucí a nebo mohl působit jako parazitování na úspěchu jiných.

Navíc, volební zákon jasně říká následující: “Sdružení nezávislých kandidátů” je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.

To samé s Piráty. Nechceme se za nikoho schovávat. Proto jsme se rozhodli na nic si nehrát a kandidovat tak, jak nás znáte. A protože pro podporu kandidatury Střeličníku v r. 2018 jsme během 3 týdnů získali podporu přes 200 vás, střelických občanů, nejspíše to bylo rozhodnutí správné a do budoucna je nebudeme měnit.

Kromě toho, i v dalších obcích na Brno-venkově jsou sdružení, která začala podobně jako my. Nejdříve se dalo dohromady pár přátel, pak se přidali jiní a nakonec z toho byla parta nadšenců, se společným názorem na některá témata a cílem něco zlepšovat, organizovat či konat. Namátkou v Moravanech již dlouhou dobu funguje sdružení Moravany dětem, které pod stejným názvem kandidovalo ve volbách. Nebo ve Šlapanicích, naší nadřazené obci, spoustu akcí organizuje sdružení Čisté Šlapanice. I ti nakonec kandidovali a získali podporu občanů, byť pod stejným názvem.

Střeličník vznikl jen kvůli politice a politikaření.

Myslíme si, že to, jak by mělo vypadat vedení obce, nemá nic společného s celostátní politikou. Mělo by být jedno, jestli daný člověk je ODSák, NEZávislý, KDU, Střeličník nebo cokoliv jiného. Zejména by mělo jít o to, co daný člověk prezentuje, jaké má názory, co dokázal a co pro danou obec dělá. Střeličník vznikl zejména pro to, aby se jeho členové v obci realizovali, ať už ze začátku v kulturní oblasti, díky hlasům voličů i v zastupitelstvu, komisích či v radě obce. Přijde nám totiž, že máme mnohdy rozdílné názory na vedení a otevřenost obce a proto se dané věci snažíme změnit.

Kandidovalo vás 15, to všichni museli vědět, že vstupují někam, kde budou na kandidátce, ne?

Na samém začátku stálo v r. 2017 setkání Martina Klímy, Evy Bartoňové a Davida Otoupalíka na schůzce, kterou iniciovala obec Střelice ohledně rekonstrukce chodníků v obci. Postupně se k nim přidali další, s cílem organizovat společně aktivity, akce pro okolí a také vyjadřovat se k věcem, které se v obci dějí. Těchto pár osob se po dlouhých měsících scházení někdy v 1. polovině r. 2018 rozhodlo, že některé věci v obci nejdou změnit jinak, než osobním zapojením. Oslovili proto své kamarády, známé, okolí a sestavili 15ti člennou kandidátku, pro kterou zvolili název Sdružení občanů Střeličník. Všichni na kandidátce s tím souhlasili, znali dopředu cíle a vize a také mohli svůj názor kdykoliv změnit. Tak jako jeden z kandidujících, který se chvíli před volbami férově vyjádřil, že již není v souladu s naší vizí a již ho nemáme brát jako podporovatele. A takto k tomu chceme přistupovat i nadále. Střeličník bude hodně o dobrovolnosti, spoustě času a výsledků, které se projeví za dlouho a nebo vůbec. Ale i s tím rizikem nám to za to stojí.

Jsme přesvědčeni, že naše společná práce, Vás přesvědčí o tom, že to neděláme kvůli nějakým politickým ambicím, osobnímu prospěchu nebo podobně. Chceme to dělat v souladu s naší vizí, pro rozvoj obce a života zde, stejně tak jako pro naši společnou budoucnost. A budeme rádi, když se na tomto budeme moci s ostatními podílet.

Děláte akce beztak jen proto, abyste získali politický kredit a v příštích volbách získali více hlasů.
Když Střeličník na přelomu r. 2017/2018 začal vznikat (stránka na facebooku vznikla v lednu 2018 a první příspěvek 18. ledna 2018 se týkal právě zmiňovaných chodníků; doménu strelicnik.cz jsme pak registrovali 12. ledna 2018), neměl vůbec ambici získávat nějaké hlasy, funkce, nebo kredit. Naopak, pořádal akce jako koncerty kapely na nádraží, zapojil se do akce Ukliďme Česko, spolupořádal Africký den, aj. Rozhodnutí kandidovat v nadcházejících komunálních volbách, které jsme udělali někdy před polovinou r. 2018, bylo zatím to nejtěžší, které jsme jako skupina občanů různých názorů a přesvědčení museli udělat. Byli jsme si vědomi toho, že nás to může uvrhnout do škatulky politikaření, ale tak už to u nás někdy chodí. Budeme rádi, když se na našich akcích, přednáškách, i jiných aktivitách, sami přesvědčíte, jak moc nám jde o politiku a nebo o dobrou věc. Pro nás je úspěchem, když se dobrá věc podaří, a je úplně jedno, jestli ji prosadí či zorganizuje ten vlevo či vpravo. Přijďte se podívat na veřejná zasedání zastupitelstva a sami si udělejte názor, komu jde o dobrou věc a kdo do toho tahá politiku.

Ale budeme moc rádi, pokud nám dáte zpětnou vazbu, že aktivity Střeličníku jsou moc politické a nebo k politice sklouzávají. To totiž nikdy nebude naším cílem. Politiku dělají jiní.

Navíc, o politický kredit jde obvykle především kariérním politikům. Získává ho ale i starosta tím, že se účastní všech důležitých akcí v obci. Nebo zvolení radní, tím, že mají možnost určit další směr a rozvoj obce. A nebo jej naopak blokovat, je-li to žádoucí. Politický kredit jde strašně těžko získat a strašně lehce ztratit, tak jsme se ve Střeličníku rozhodli, že nám na něm vůbec nebude záležet a proto se politiky, tak jak ji občané v Česku obvykle vnímají, velmi straníme.

Určitě díky Střeličníku vyděláváte větší peníze, nebo vám tečou přes účet …

Tak to vůbec. Střeličník byl zapsaný jako spolek až koncem r. 2018 a jedním z důvodů bylo to, že jsme na akci 0. ročník s posezením u cimbálu (proběhla 24. 11. 2018, tedy až po volbách) požádali obec o dotaci a ty se přidělují obvykle právnickým osobám. Proto jsme se rozhodli zapsat jako spolek, než žádat pofidérně jako nějaký fyzická osoba. A aby se každý mohl kdykoliv přesvědčit, kolik nás co stálo a kolik peněz na účtu máme, zde najdete jediný a zcela otevřený transparentní účet. A můžeme vás ubezpečit, že členové Střeličníku si nikdy nevzali a nevezmou za své aktivity pod Střeličníkem ani korunu. Naopak, svým časem a ze svých soukromých příjmů nebo odměn zastupitelů, je obvykle dosti podporují. Např. 0. ročník degustace vína skončil ve ztrátě téměř 10 tis. Kč a uhradili jsme jej ze svého.

Chcete jen funkce v obci, o nic jiného vám nejde …

Úspěch ve volbách jsme upřímně nečekali a zvolení 2 zastupitelů nás příjemně překvapilo. Na úvodních schůzkách s KDU-ČSL, SNK Střelice i ODS, jsme jasně dali najevo, že o post starosty ani místostarosty nemáme zájem. Chceme nadále úspěšně působit ve svých civilních profesích a svůj volný čas věnovat těm aktivitám, na kterých nám záleží a které si můžeme svobodně vybrat. Protože nám ale bylo nabídnuto 1 místo v radě (jedná se o neuvolněnou funkci), rozhodli jsme se je přijmout a naše zakládající členka Eva Bartoňová je nyní 1x za 14 dní součástí jednání rady obce Střelice. Díky tomu můžeme prosazovat některé z projektů, které by se nám v obci líbily (byly součástí našeho volebního programu) a vyjadřovat se k těm, které navrhují ostatní. A takto nám to přijde správné, politiku dělat jen v orgánu, který je k tomu určen a sestaven.

Je vaší ambicí politický úspěch?

Nikoliv, žádný z našich členů není členem žádné politické strany. Ale jsou mezi námi podporovatelé většiny z parlamentních stran, a ani do budoucna si nechceme nechat ujít právo volit podle svého přesvědčení, nikoliv podle členství ve Střeličníku či kdekoliv jinde.

Jste politický subjekt, dělejte si své akce, my s vámi spolupracovat nebudeme.

Toto byl nejčastější argument některých lidí, proč nám doporučovali „vůbec“ nekandidovat v komunálních volbách 2018. Byli jsme si vědomi toho, že nás někteří lidé budou možná vnímat jako “politickou stranu” a tím pádem se nás budou stranit. Avšak, v komunální politice, a jinak tomu není ve Střelicích, jsou většinou zastoupeni představitelé jednotlivých institucí (škola, školka, hasiči, Sokol, atd.), kterým se věnují a je i jiné občany pak zastupují na obci, pokud jsou zvoleni (někteří pod stranou, někteří jako nezávislí kandidáti, někteří pod sdružením). Myslíme si, že je to tak správně, protože tito lidé většinou reprezentují nějaký veřejný názor. A měli by mezi sebou spolupracovat, jak jejich organizace, tak i oni samotní, podobně jako se to očekává od zastupitelů, a společně se snažit obec rozvíjet kupředu. Tak třeba časem …

Vůbec nám ale nebude vadit, když nás budete brát jako bandu střelických občanů, z části místních a z části přistěhovalých, kterým záleží na tom, aby se ve Střelicích dobře žilo a aby se obec do budoucna více rozvíjela. A budeme rádi, když se s námi dáte do řeči, přijdete na naše otevřené schůzky, přednášky nebo akce, které i nadále budeme pořádat. A uvidíte, že s politikou nemají vůbec nic společného 🙂

___ Pozn. pod čarou.

Otázky a odpovědi vznikly také jako reakce na stanoviska některých institucí v obci, proč se Střeličníkem z politických důvodů nechtějí spolupracovat. V obecné rovině jsme se dozvěděli, že jsme politická strana a s těmi se nespolupracuje. Proto jsme se rozhodli naše stanovisko k tomu vydat veřejně a vysvětlit také náš pohled na věc.